NAGYCSOPORTOSOK BÚCSÚZÁSA A KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODÁTÓL

2018. június 01-jén délután az iskolaérett nagycsoportosok közül 47 kisgyermek búcsúzott az intézményben.

Az ünnepélyes alkalomból kifolyólag az óvoda tornatermében Hujber Jánosné intézményvezető köszöntötte a búcsúzó kisgyerekeket és az egybegyűlteket, majd felelevenítette a gyermekek óvodába lépésének első, maradandó élményeit. Megköszönte a szülők és a pedagógusok támogató, segítő hozzáállását, személyes példamutatását, valamint tarisznyájukba útravalóul az előttük álló időszakra tanácsokat helyezett el.

Ezt követően a szülők nevében Szabó Gábor fűzött néhány összefoglaló gondolatot az előtte szólóhoz, méltatva azzal a gyermekekkel nap, mint nap foglalkozó óvodapedagógusok, dajkák és az óvodai intézmény személyzetének áldozatos munkáját.

A köszöntők után a ballagó kisgyerekeket a középsős korú társaik egy-egy verssel búcsúztatták el.

Ezt követően a korábbi évek jól bevált módszere alapján a tornatermi búcsúzó két irányba zajlott tovább. Három csoport a saját kis környezetében, búcsúztatta el az iskolába készülő társakat.

A tornateremben maradt Cirmi- és Napocska csoport tagjai versekkel, mondókákkal, dalokkal, valamint közös záró tánccal egybefűzött műsorban mutatták meg talpraesettségüket, valamint az iskolára való érettségüket.

A búcsúzó alkalmával a megjelent hozzátartozók közül számtalan könnybe lábadt szem, valamint egy-egy elcsukló hang jelezte az ünnepély által okozott meghatódottságot.

Az érintett gyermekeket szűkebb körben már a ballagás előtti napokban elbúcsúztattuk a csoportokban, jelezve ezzel is, hogy ők az életkoruknak megfelelően egy soron következő újabb lépcsőfokra lépnek.

Láthatóan legalább annyira kíváncsian, mint amennyire félénken vágnak neki az előttük álló útnak.

Az elbúcsúzó gyermekek megígérték, hogy az óvodában maradt társakhoz, óvó nénikhez lehetőség szerint visszalátogatnak és mi is biztosítottuk őket arról, hogy jövőre az iskolában felkeressük őket.

Balogh Ildikó
óvodapedagógus