máj 24

Úszásoktatás az óvodás gyermekeknek

Évről-évre megrendezésre kerül óvodánkban az úszótanfolyam nagycsoportos óvodásaink részére. Idén olyan nagy volt az érdeklődés (összesen 27 fő), hogy két turnusban három csapat is részt vett azon, 2017. április 10-25-ig, illetve április 25-május 10-ig terjedő időszakban. A tanfolyamot Czanka- Hegedüs Beáta tartotta, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni türelmes és kitartó munkáját, szeretetét, mellyel igyekezett megszerettetni gyermekeinkkel a vízben való mozgást, valamint elsajátíttatta velük az úszás alapjait. A lehetőségért és a helyszínért köszönet illeti a Papp családot, hiszen a Hotel Kapitány medencéit használhatták. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a gyerekek közül többen rendkívül ügyesen és bátran siklottak és úsztak még a mélyebb vízben is. Úgy érezzük, hogy jövőre is érdemes lesz megszervezni egy ilyen nagyszerű úszótanfolyamot.
Kizmusné Kulcsár Gyöngyi

 

máj 22

A Mentők Napja

1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a Mentők Napját Magyarországon. Ilyenkor kitüntetéseket, pénzjutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak. Ezen a napon a Napocska csoport is útra kelt, hogy a helyszínen közelről betekintést kapjon a sümegi Mentőállomáson folyó munkáról, tevékenységekről és az állomás felszereltségéről.
Az óvodás gyermekek nagyon figyelmesen hallgatták meg elsőként Bakos Gergely mentőszakápoló felvilágosítását, majd Kiss Győző mentőszakápoló nagy örömünkre lehetőséget biztosított arra, hogy egy mentőautót megnézhessünk belülről. Ezután az állomás fedett garázsrészébe érve Gyalog Balázs gépkocsivezető és mentőszakápoló, valamint Tanai István gépkocsivezető bemutatták, milyen módon látnak el valóságos helyzetben egy végtagsérülést és egy esetleges gerinc- és nyaki sérültet. A tájékoztató során többen a bátrabbak közül vállalkoztak arra, hogy a rögzítő kötések illetve a gyermek-board használatát az ő segítségükkel mutassák be.
Igazán tartalmas és tanúságos időt sikerült eltöltenünk a sümegi mentőállomáson a Világnap alkalmából. Véleményem szerint sok kisgyermekben már ekkor megérik a gondolat, hogy tapasztalatokat gyűjtve, felnőttként, mentős szakmával a zsebében, majd egykor ő is segítsen másokon.
Balogh Ildikó 
óvodapedagógus

máj 22

Madarak és Fák napja az óvodánkban

Május 10-én ünnepeltük óvodánkban a Madarak és Fák napját. E hagyomány hazánkban immár több mint százéves múltra tekint vissza. Célja a társadalom, különösen a gyermekes családok természetvédelem iránti elkötelezettségének alakítása, elmélyítse, ismereteiket bővítése. 
„ A Zöld óvoda” Szakmai Munkaközösségünk tagjai az ovigalériánkat erre a napra különböző madárkákról készült fotó és az óvodásaink által rajzolt, barkácsolt madárkák, fák felhasználásával rendezték be. Már a reggel madárcsicsergésre érkeztek a gyerekek az óvodába, ugyanis a galériában folyamatosan trilláztak, csiviteltek a madarak. Több kisgyermek a szüleivel közösen nézegette a kiállított képeket, plakátokat, madáretetőt. Óvodánkban nem csak erre a napra koncentrálódik a madarak védelme.
Az elmúlt nevelési évtől magunkénak mondhatjuk a Madárbarát óvoda címet, melyet az intézményünkben folyó madárvédelmi tevékenységünk elismeréséül kaptunk meg. A zord téli napokban folyamatosan biztosítottuk az eleséget, nyáron pedig a friss vizet számukra. A madártani Tanösvényünkön a kihelyezett odúk, tájékoztató táblák érdekes és látványos színfoltjai udvarunknak. Az érdeklődő szülők gyakran látogatják a kis Tanösvényünket. Nevelőtestületünk minden tagja kiemelt fontossággal kezeli gyermekcsoportjában a környezetvédelmi jeles napok megtartását, ezzel is segítve, hogy a gyermekeknél pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a természethez és a környezettudatos magatartás megalapozásához.
Vargáné Szita Beáta
óvodapedagógus

 

máj 22

Faültetés a Föld Napja alkalmából

Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már kicsi koruktól védjék, óvják szűkebb és tágabb környezetüket, ahol mindannyian élünk. A Föld Napja alkalmából csoportonként különböző programokat, vetélkedőket szerveztünk.

Felhívtuk a gyermekek figyelmét arra, hogy ne szórják el a szemetet, gondozzák a növényeket a kiskertben. Ez alakalomból az intézmény udvarán minden csoport örökbefogadott egy fát, amit Grubánovics Tamás által felajánlva elültettünk, ezzel is gondoskodva környezetünkről.

Az örökbefogadott fa elé táblán megjelöltük a csoport nevét, amit aztán folyamatosan gondozunk, ápolunk.

Az udvar szépítése, parkosítása nem korlátozódik kizárólag erre a jeles napra, hiszen gyermekeink környezettudatos magatartásának alakítása kiemelt nevelési feladatunk egész évben.                                                                 

Kustosné Tobak Erzsébet

ápr 24

A Föld napja a Kompanik Zsófia óvodában

A Föld napját 1970-ben tartották meg először. Célja, hogy a világ lelkiismeretét felébressze az egész Föld veszélyeztetettsége iránt. A Föld napján való megemlékezések alkalmat adhatnak arra, hogy az emberiség mérlegelje, mennyire kíméletesen bánik a környezetével s mit tesz, hogy ember és természet egészségesen éljen együtt. Figyelemfelkeltés is, hiszen a természet, a környezet szépségét és hasznosságát csak az tudja megmutatni másoknak, aki maga is felfedezi a természet szépségét, aki maga is értő szemmel figyeli a madarat, de észreveszi alatta a fát, a fán a bogarakat, megérti a környezetvédelem fontosságát, s azt maga is feladatának tekinti

A Föld Napja egy olyan ünnep az óvodánkban is, ami mellett nem mehetünk el szótlanul, természetesen, nem is mentünk el.

Az óvodai csoportok igen sokféle tevékenységet, pozitív élményt, tapasztalatot fűztek fel erre a projekt-napra.A Zöld óvoda munkaközösség szabadtéri elfoglaltságokkal, kirándulással, faültetéssel készült ezen tavaszi környezetvédelmi jeles nap eseményére, ebbe azonban az időjárás sajnos beleszólt. Az elmaradt programokat azonban reményeink szerint a jövő héttől már meg tudjuk valósítani.

Néhány téma a csoportokban történt tevékenységek közül:

-Beszélgettünk a Földről, a bolygó életéről, a szükséges életfeltételekről

-Mi veszélyezteti a Földet?

-Mi a környezetszennyeződés?

-Környezeti problémák: levegőszennyezés stb,

-Mit tehetünk a környezetünkért?

-Hol lakunk? A föld és égi testvérei.

-A szelektív hulladékgyűjtés 

Készítettünk plakátokat, kitűzőket, ültettünk növényeket, csíra növényeket kóstoltunk stb.

A természet- és környezetvédelem nagyon fontos nevelési területünk, hogy ez valóban napi gyakorlat legyen, az ilyen napoknak is jelentős szerepük van

 Zárásul hadd idézzem dr. Szent Györgyi Albert szavait:

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel…”

Papp Lászlóné
óvodapedagógus

 

 

 

ápr 18

Húsvéti készülődés

 

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a jeles napokról való megemlékezésre, a néphagyományok ápolására. A tavasz beköszönte többnél-több lehetőséget rejteget magában:  a kerti munkálatok, a népi jóslások, időjáráshoz kapcsolódó hiedelmek, a nemzeti ünnepről való megemlékezés, és még sorolhatnám, mennyi mindennel ismerkednek a gyerekek ezekben a hetekben. A legfontosabb számukra mégis a húsvéti ünnepi hangolódás, nyuszi-várás izgalmas napjai.

Süni csoportunkban ez alkalommal egy „baromfiudvarral” örvendeztettük meg a gyerekeket, amit plüss állatokkal népesítettünk be. Ezekkel a gyerekek saját fantáziájuk szerint játszhattak, vagy éppen csoportosítottuk, számlálgattuk a tyúkocskákat, kacsákat. A húsvét alkalmával elsajátított dalokat gyakran énekelgettük, így a gyerekeknek hamar a fülükbe szállt a dallam. Megismerkedtünk az aktuális népszokásokkal, tojások berzselésének módjával ismerkedhettek meg a gyerekek. Ezen kívül más- más módon mintáztunk tojásokat, tyúkocskát, és persze nyuszit. Ültettünk búzát, amit aztán hazavitt minden kisgyerek, hogy az ünnepi asztalukat díszíthessék vele. Természetesen a fiúk locsolóverssel, lányok köszönőverssel is készültek, amit titokban, egymás tudta nélkül sajátítottak el a gyerekek. Az ünnepvárás hangulatát nyuszi-kereső kalandtúra fokozta, melyet a rossz idő miatt a tornateremben tudtunk megvalósítani. A játékos feladatokat nagy örömmel teljesítették apróságaink. Mikor végre elérkezett a várva-várt nap, mindenki ünnepi ruhában érkezett az óvodába, rövid játékidő után elfogyasztottuk a finom kalácsot, sonkát.

Jeles napok alkalmával mindig közösen, szépen terített asztalnál falatozunk. Az ünnepi reggeli meghittségét gyertyafénnyel, tavaszi zenével fűszereztük. Tízórai után felelevenítettük az ismert nyuszi-dalokat, verseket, majd indulhatott az izgalmas ajándék – keresgélés. Nagy lelkesedéssel rohamoztuk meg az udvart, minden bokor alá bekukucskáltunk, míg végre megleltük a helyet, ahol az ajándékok lapultak. Örömmel ölelték magukhoz a szebbnél- szebb játékokat a gyerekek, és hogy a nyuszi lássa, milyen hálásak az ajándékokért, elénekelték a kedvenc húsvéti dalocskánkat. Miután mindenki kigyönyörködte magát a meglepetésben, a fiúk tarisznyájukkal vállukon, kölnivel kezükben felkerekedtek, hogy meglocsolják az óvoda lányait.

Persze először a saját csoportunkban kezdődött a móka, majd körbejárták a többi csoportot is, a lányok a locsolásért cserébe kis cukorkákat, csokit ajándékoztak a fiúknak. Huncut mosollyal mondták a köszönőverset. Azt hiszem, aznap mindenki nagy élményekkel lett gazdagabb, és egy leányka sem fog elhervadni jövő Húsvétig.                                            

 Takács Zsuzsanna

ápr 13

(Nincs cím)

ápr 10

Tavaszi hangverseny

2017. április 5-én a helyi Zeneiskola növendékei és tanáraik látogattak el óvodánkba, hogy egy tavaszi hangversennyel szerezzenek örömet nekünk. Hagyománnyá vált, hogy évente két alkalommal eljönnek hozzánk és  bemutatják hangszereiket, tudásukat.
Monostori István igazgató úr a zeneművek megszólaltatása előtt pár szóval bemutatta a hangszereket, elmondta, hogy melyik tartozik a fúvósok, melyik a vonósok és melyik a billentyűs hangszerek csoportjába. Az óvodások érdeklődve figyelték a különféle hangszereken előadott műveket, az ismert dallamokat dúdolták. Az előadók bátrak és ügyesek voltak, mi pedig érdeklődve hallgattuk a szebbnél szebb darabokat. A fellépők között volt egy óvodás kislányunk, Nagy Zselyke, aki nagyon szépen furulyázott. Tangóharmonikával sokan nem találkoztak eddig, most ezt is megismerhették a gyerekek. A tanárok közreműködésével egy szerenádot  hallhattunk, melyben egyszerre több hangszer szólalt meg kedves dallamot játszva. Az óvodában a mindennapokban mi is sokat éneklünk, zenélünk, a zene szeretetére neveljük a gyerekeket és reméljük a későbbiekben sok óvodásunkkal találkozunk majd előadóként a hangversenyeken. Minden fellépőnek köszönjük a szép perceket, mellyel igazi tavaszt varázsoltak lelkünkbe.
” Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban.
  És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”    / Babits Mihály/
Szántó Ferencné
óvodapedagógus

 

ápr 03

(Nincs cím)

2017. március 31-én került sor óvodánk tavaszi galéria megnyitójára, melyet a Cirmi csoportosok rendeztek. A gyermekek kedves tavaszt csalogató, köszöntő versekből, dalokból, és egy táncból álló kis műsorral köszöntötték a galéria vendégeit. Ebben az évben nem csak óvodánk csoportjaiba járó gyermekek vettek részt a megnyitón, hanem a leendő kisóvodások is a szüleikkel együtt. Nagy érdeklődéssel figyelték a Cirmi csoport köszöntő műsorát.
Meghívott vendégünk, Kranabetné Major Katalin, sümegprágai alkotó volt, aki gyönyörű olajfestményeit hozta el óvodánkba. Kati néni szabadidejében, már hosszú ideje foglalkozik festéssel, képeit több kiállításon is megmutatta az érdeklődőknek. Alkotásaiban megtalálhatóak a tájképek, portrék stb. A gyermekek érdeklődve hallgatták, mikor beszélt egy kicsit a munkásságáról.
Kati néni munkái mellett, óvodánk csoportjainak tavaszhoz kapcsolódó alkotásai is megtekinthetőek voltak a galériánkban. Minden csoportunk változatos technikák alkalmazásával készítette a kiállított munkákat, alkotásokat, melyeket a megnyitó végén mindenki megtekinthetett.
Gersits Anita
óvodapedagógus

ápr 03

Óvodába Hívogató

Intézményünkben több éve visszatérő eseményként működik az úgynevezett „Óvodába Hívogató”. Nevében is ott cseng a rendezvény lényege, hogy a leendő óvodásainknak /két-három éves/ és szüleiknek megmutassuk intézményünk működését, az óvoda arculatát, jól működő eseményeinket, rendezvényeinket, lehetőségeinket. Ebben a nevelési évben a helyi nevelési programunkban is szereplő” tavaszi galéria” megnyitójával kapcsoltuk össze óvodánk bemutatását. Intézményünk Cirmi csoportja adott kis tavaszi műsort, majd a galériába meghívott vendégünk, Kranabetné Major Katalin tavaszi témájú olajfestményeit tekinthették meg a kicsik szüleikkel, valamint az óvoda dolgozói és gyermekei. Ezt követően, óvodavezetőnk Hujber Jánosné tájékoztatta a leendő óvodás szülőket az intézmény Pedagógiai programjáról, Működési rendjéről, a beíratás időpontjáról és még számos hasznos tudnivalóról. A kicsik kipróbálhatták a tornaterem sport- és fejlesztőeszközeit, betekinthettek a csoportszobákba. A program befejezéseként birtokukba vehették az intézmény udvarát és az óvoda udvarán elhelyezett játékokat.
Végh Istvánné
óvodapedagógus