JÁTÉKOS VÍZHEZ SZOKTATÁS A HOTEL KAPITÁNY WELLNESS****-BEN

A hagyományoknak megfelelően ebben a nevelési évben is megszerveztük a játékos vízhez szoktatást, az úszás előkészítését a nagycsoportos gyermekek számára.

A foglalkozásokat Czanka-Hegedüs Beáta baba-és kisgyermek úszó oktató és testnevelő tanár vezette és testvére, Ibolya segítette a munkáját, aki szintén szakember. A gyermekek tíz alkalommal, egy-egy órát játszottak a vízben és természetesen a játék közben elsajátították az úszáshoz szükséges alapokat. A foglalkozások aktív mozgással és jókedvűen zajlottak. A gyermekek többféle játékot és mozdulatot ismertek meg, amelyek majd a későbbiekben segítik Őket a különböző úszásfajták technikájának elsajátításában. Az oktatók figyelmet fordítottak a gyermekek egyéni teljesítményére és differenciáltan végeztették a gyakorlatokat és adták a segítséget.

 A záró foglalkozáson már minden kisgyermek bátran és magabiztosan mozgott a vízben és büszkén mutatta be szüleinek a megismert mozgásformákat, majd átvehették a jól megérdemelt érmet és oklevelet.

Köszönjük szépen a Papp családnak, hogy már sokadik éve rendelkezésünkre bocsátották a helyet, valamint az oktatóknak a foglalkozások során tanúsított sok-sok türelmet és kedvességet.

Hujber Jánosné
óvodavezető

 

FÖLD NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK, TEVÉKENYSÉGEK ÓVODÁNKBAN

A Föld napjáról minden évben megemlékezünk óvodásainkkal. Idén több napra is szerveztünk olyan tevékenységet, eseményt a gyerekeknek, ahol a környezetvédelem fontosságára hívtuk fel figyelmüket.

A tavaszi galéria megnyitásával, melynek összeállítása, megrendezése idén a Csiga csoport feladata volt, kezdődtek a Föld napi rendezvényeink. Már a galéria szervezésekor, előkészítő munkálataikor minden csoportot megkértünk, hogy a háztartásokban keletkező hulladékok felhasználásával készítsenek minél több olyan alkotást, amelyek kapcsolódnak a tavaszhoz. Gyermekcsoportjainkban szebbnél szebb virágok, madárkák, pillangók készültek papír gurigák felhasználásával. Flakonokból csíráztatót, rovaritatót, szélforgót, dobozokból várat, autópályát, vonatokat barkácsoltak a gyerekek az óvónénik segítségével. Az ötletes munkák mind-mind bizonyítékai annak, hogy nem csak a drága alapanyagok felhasználásával lehet szépet alkotni, hanem a környezetünk megóvását kiemelve, fontosnak tartva a hulladékokból is. A galéria megnyitón szereplő Csiga csoportosok által előadott mesedramatizálás is erről szólt. A mese címe a Földanya szomorúsága. A történet szintén a közvetlen környezetünkben, az emberek által okozott károkra hívja fel a figyelmet, természetesen a kicsik által érthető, játékos formában. A tavaszi galéria kiállító vendége, Bebesiné Bodnár Ivett ötvös volt, aki saját készítésű ékszereit mutatta be a gyerekeknek. Meghívott vendégeink pedig az Everplast Zrt. vezetői voltak, akikkel szoros kapcsolatot ápolunk. A ZRT. biztosítja ugyanis óvodásaink számára azokat az újrahasznosított fóliából készült zacskókat, melyekben az óvodai ágyneműk szállítását oldják meg a szülők.

Óvodánkban a már hagyományos Föld napi faültetés keretén belül egy kis diófa csemetét ültettünk el a gyerekek segítségével, valamint sor került a Tündérkertek felújítására, amit a Szülőkkel közösen végeztünk. Minden csoportunkban vetettek a gyerekek zöldség és virágmagokat, csíráztattak babot, kukoricát. Nagy érdeklődéssel figyelgethetik az apró kis növénykék fejlődését, melyeket maguk is gondozhatnak. A kis diófát is szorgosan locsolgatják, óvják, ahogy a többi kis csemetét is, amelyeket az előző években ültetgettünk.

A szelektív hulladékgyűjtésre nagy figyelmet fordítunk óvodánkban. Próbálunk a lehető legtöbb hulladékot újra hasznosítani, feldolgozni, és egyre kevesebbet termelni. A sümegi Everplast Zrt. telepén tett látogatásunk keretén belül meggyőződhettünk, hogy ez milyen bonyolult és fontos feladat.

 Az iskolába induló nagycsoportosainkkal meglátogattuk az üzemet, ahol betekintést nyerhettünk az ott folyó munkálatokba, melynek során a különböző csomagoló fóliákból olyan granulátumot készítenek, amely alapanyaga az újra hasznosított szemeteszsákoknak, palackoknak.

Madártani tanösvényünket is ennek a hétnek a keretén belül szerettük volna lepkecsalogató, nyári orgonabokrokkal bővíteni, de a kedvezőtlen időjárás miatt ezt későbbre halasztottuk.

Intézményünk dolgozói lelkes környezetvédőként, természetbarátként próbálják óvodásainkban elültetni a természet szeretetét, védelmének fontosságát, s a gyerekeken keresztül a szülők figyelmét is felhívni immár sok- sok éve. Óvodánk ebben a nevelési évben már harmadszor pályázik a Zöld óvoda címre, az itt folyó környezetvédelmi tevékenységeink, feladataink bemutatásával.

Vargáné Szita Beáta
óvodapedagógus

                                                       

AZ „OVI-ZSARU” PROGRAM ELSŐ ELŐADÁSA

Az „Ovi-Zsaru” program az óvodás korú gyermekek hat foglalkozásból álló bűnmegelőzési programja, melyet a nagycsoportos gyermekek számára minden évben megszervezünk. A program több modulból áll, mely a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve mesékre, történetekre, szerepjátszásra épül. Célja a gyermekek védelme, a biztonságérzetük erősítése, és arra való felkészítésük, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

A szokásoknak megfelelően az első foglalkozást a rendőrség munkatársa, Bakos Balázs rendőr törzsőrmester tartotta, aki már nagy gyakorlattal rendelkezik a gyermekekkel való kommunikálás terén. Az interaktív foglalkozáson az törzsőrmester az ismerkedés szabályairól, a közlekedési szabályokról, a rendőrök munkájáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy szükség esetén hívjuk az ingyenes 112-es segélyvonalat. Arról is beszélt, hogy segélykérés esetén milyen adatokat kell közölni a diszpécserrel. Felhívta a gyermekek figyelmét, hogy a szülők tudta nélkül idegeneket ne engedjenek a lakásba, ne nyúljanak a veszélyes anyagokhoz és eszközökhöz, valamint a gyógyszerekhez és a tisztítószerekhez, stb. Az előadás közben a az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket tett fel a gyermekeknek, akik válaszaikkal tájékozottságukat bizonyították. Az előadás végén megnézhették és felpróbálhatták a golyóálló mellényt. A foglalkozás befejezéseként minden gyermek egy színezőt kapott ajándékba, melyet hazavittek. Feladatul kapták, hogy otthon a szülővel közösen színezzék ki. Ezzel a közös feladattal a szülő is tájékozódhat gyermeke ismereteiről és az óvodában hallottakról.

 A délelőtt csúcspontja a rendőrautó bemutatása volt. Az előadás részt vevői az udvaron megismerkedtek az autó felszerelésével, a megkülönböztető jelzésekkel, és bele is ültek a járműbe. A délelőtti program nem csak a gyermekeknek, de a felnőttek is hasznos és érdekes élményt jelentett.

A következő öt alkalommal a rendőrség által kiadott tematika alapján az óvodapedagógusok saját csoportjukban szervezik az előadásokat. A témák feldolgozását és a játékosságot, a már jól ismert „Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi” kesztyűbábok segítik.

 

 

Köszönjük szépen Makkor Róbert rendőr Alezredes, Őrsparancsnok és

Bakos Balázs rendőr törzsőrmester együttműködését!

 

 

Hujber Jánosné

óvodavezető                                                                        

OVI-OLIMPIA ZALASZENTGRÓTON

2018. április 10-én a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde Maci csoportja részt vett a Zalaszentgróton megrendezett Ovi-olimpián.

A 8 helyszínen a gyerekeknek különböző játékos, ügyességi, sport feladatokat kellett teljesíteni. A kis csapat lelkesen küzdött és sikerült az  I. helyezést elérnünk.

Büszkén álltak fel,  a dobogó legmagasabb fokára. 

Az első Ovi olimpiát a Sümegprágai Óvoda szervezte 2010-ben. Onnan indult el a vándorkupa! A szabályok értelmében a következő olimpiát mindig az első helyezett  szervezi. Óvodánk immármásodik alkalommal nyerte el, a vándorserleget.

A hagyományoknak megfelelően – nagy örömünkre –2019-ben ismét miénk a rendezés joga!

A Maci csapat tagjai:

Kustosné Tobak Erzsébet óvodapedagógus
Iker Éva dajka

  • Hoschek Nóra
  • Stefanovics Luca
  • Horváth Patrik
  • Tóth Noel Róbert
  • Rózsa Sebestyén
  • Bujtor Bence

 

Kustosné Tobak Erzsébet
óvodapedagógus

Óvodába hívogató

A VÍZ VILÁGNAPJA

A környezettudatos nevelés, életünk részévé vált, mióta Zöld Óvoda és Madárbarát Óvodaként működik intézményünk. A hulladékot megpróbáljuk szelektíven gyűjteni, használjuk az udvari komposztálót is.

A barkácsolások alkalmával, újrahasznosítottunk különböző anyagokat, a víz és energiatakarékosság fontosságára külön felhívjuk a gyerekek figyelmét. A víz világnapjához kötődően, víz projekt keretében tevékenykedtünk. Ezen a héten minden a vízről szólt. A folyók, tavak, patakok élővilágáról, bolygónk nagyobb természetes vizeiről, a vizek védelméről, a környezetszennyeződésről.

Vízmintát vettünk az olvadó hóból, felgyülemlett talajvízből, nagyítóval megnéztük milyen élőlények találhatók benne. A csoportszobákban tavakat, tengereket barkácsoltunk a gyermekekkel közösen, ahol különböző horgászos játékokat, vizes kísérletezéseket végeztünk. Beszélgettünk közben a víz szennyezéséről, vízi közlekedésről a vízben élő állatokról. Milyen hulladéktárgyak maradnak fenn a víz felszínén, melyek azok a szennyező dolgok amik elmerülnek, így pusztítják el közvetett módon a vízben élő állatokat. Társasjátékok készítésével hívtuk fel a gyermekek figyelmét a víztakarékoskodás fontosságára.

A cselekvésbe integrált tanulás révén, bízunk abban, hogy sokat tudtunk tenni, Földünk természetes vizeinek megvédése érdekében.

 

 Végh Istvánné
óvodapedagógus

 

ÓVODAI MEGEMLÉKEZÉS NEMZETI ÜNNEPÜNKRŐL MÁRCIUS 15-RŐL

2018. március 14-én megemlékeztünk az 1848/49-es szabadságharcról.
Az ünnepi műsort a Maci csoport adta elő, amelyet az ünnephez kapcsolódó versekből dalokból állított össze Kustosné Tobak Erzsébet óvodapedagógus.

A csoportokban már egy héttel az ünnepre való ráhangolódással kezdődött a megemlékezés. Korabeli könyveket nézegettek a gyerekek, amelyekben várakkal erődökkel csatajelenetekkel ismerkedhettek meg.

Az óvodapedagógusok sokat meséltek a gyerekeknek a huszárokról, a szabadságharcban betöltött szerepükről. Lovakat barkácsoltak, huszárokat, zászlókat festettek. Petőfi Sándor nevét a nagycsoportosok már ismerik, szívesen mondogatták a Nemzeti Dal című versének első versszakát.

Az ünnep kiteljesedése a tornateremben zajlott, ahol a gyerekek műsora után, a Zeneiskola tanárai adtak műsort, és Czapári Róbert a Radetzky Huszár Egyesület Őrnagya  beszélt a gyerekeknek a régi huszáréletről, a huszárok egyenruháját is bemutatta.

Ezután a fiúkat toborzásra hívta, a kislányok pedig integetve búcsúztatták őket. Ezzel is erősítettük a kicsikben a hagyományok ápolását, hogy Magyarország a mi hazánk, és a múltunkat tisztelnünk kell.

Kustosné Tobak Erzsébet
óvodapedagógus

 

 

FARSANGOLTUNK AZ ÓVODÁBAN

Minden évben lázas készülődés előzi meg a farsangi jelmezbál napját. Óvodánk minden gyermeke izgatottan várja a napot, hogy megmutathassa jelmezét a többieknek. Ilyenkor minden csoportszoba díszbe öltözik. Érdekesebbnél érdekesebb dolgokat barkácsoltunk. Készültek bohócok, busóálarcok, mindenféle maskarák. Ragasztottunk, vágtunk, sokat festettünk a készülődés ideje alatt, a hét minden napja az ünnepre való ráhangolódást szolgálta. Felelevenítettük az elmúlt évek mondókáit, dalait, és újakat is tanultunk, melyet aztán farsang napján minden csoport bemutathatott a közös jelmezes felvonuláson. Ezt követően jó hangulatú táncos mulatozás kerekedett, s miután mindenki kissé elfáradt, a saját csoportjában megpihenve elfogyaszthatta a farsangi süteményeket. A szülőknek köszönhetően gazdag a választék, mindenki megtalálta a számára ízletes falatokat. Minden csoport mókás délelőttöt szervezett a gyerekeknek. Ilyenkor alkalom nyílik különböző közösségi játékokra, mint pl.: lufi terelés, cukorkaevő verseny, stb., melyeket a gyerekek nagyon szeretnek, és örömmel vesznek részt benne.

Farsang napja bár elmúlt, de maga az ünnep a kiszebáb égetés hagyományával zárul, melyet húshagyó kedden rendezünk meg. Ilyenkor kiszéző rigmusokat mondunk, éneklünk a gyerekekkel, és ha az időjárás engedi, az udvaron elégetjük a közös kiszebábunkat, ez által jelezvén, hogy mi már nagyon várjuk a tavaszt, a jó időt.  Ebben az évben sajnos az eső miatt csak a tornateremben tudtunk megemlékezni erről a régi hagyományról, de ennek ellenére így is hangulatos, élményekben gazdag délelőttben volt részünk. A kiszebábot az idén képzeletbeli folyóba dobtuk.

 

Takács Zsuzsanna

óvodapedagógus

 

ROBOTZSARU AZ ÓVODÁBAN

Robotzsaru az óvodában galéria:

TÉLI GALÉRIA MEGNYITÓ

Óvodánkban január 25-én került sor a Téli galéria megnyitó megrendezésére, melyet a Katica csoport szervezett. A megnyitón a Darvastói Foglalkoztató Intézet lakói által készített munkák kerültek kiállításra. A gyermekek ezáltal megismerkedhettek a szövés és fonás folyamataival,- melyet a óvoda tornatermében figyelhettek meg miközben készültek az újabb és újabb dekorációs dolgok és használati tárgyak. Ez alkalommal is kiállításra került az óvoda minden csoportjának téli időjárással, a tél örömeivel kapcsolatos alkotásai, amelyek különböző technikákkal készültek. Csak néhány példa a témák közül: hóemberépítés, madáretetés, téli táj ábrázolása, havazás, téli ruhadarabok festése stb.

A köszöntőben Végh Istvánné óvodapedagógus kiemelte a tél jelentőségét, a régi szokásokat, amelyeket ekkor műveltek az emberek pl. tollfosztás, kukoricamorzsolás, szövés, fonás stb., hiszen ebben az évszakban pihentek a földek nem volt teendő a kint  a szabadban, a fagyos földeken.

A Katica csoportosok téllel kapcsolatos dalokat, mondókákat, verseket tanultak erre az alkalomra, felidézték a tél örömeit: szánkózás, hóemberépítés, csúszkálás – amelyeket sajnos még ezen a télen nem sikerült kipróbálni, megtapasztalni. A műsorban szerepelt egy rövid verses mese dramatizálása is – amely az óvoda programjának részét képezi – „ A fehér vadász” című mesét mutatták be gyermekek, jelmezekkel, kellékkel tarkítva.

 

Bécsiné Ruzsa Krisztina
óvodapedagógus