AZ „OVI-ZSARU” PROGRAM ELSŐ ELŐADÁSA

Az „Ovi-Zsaru” program az óvodás korú gyermekek hat foglalkozásból álló bűnmegelőzési programja, melyet a nagycsoportos gyermekek számára minden évben megszervezünk. A program több modulból áll, mely a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve mesékre, történetekre, szerepjátszásra épül. Célja a gyermekek védelme, a biztonságérzetük erősítése, és arra való felkészítésük, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

A szokásoknak megfelelően az első foglalkozást a rendőrség munkatársa, Bakos Balázs rendőr törzsőrmester tartotta, aki már nagy gyakorlattal rendelkezik a gyermekekkel való kommunikálás terén. Az interaktív foglalkozáson az törzsőrmester az ismerkedés szabályairól, a közlekedési szabályokról, a rendőrök munkájáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy szükség esetén hívjuk az ingyenes 112-es segélyvonalat. Arról is beszélt, hogy segélykérés esetén milyen adatokat kell közölni a diszpécserrel. Felhívta a gyermekek figyelmét, hogy a szülők tudta nélkül idegeneket ne engedjenek a lakásba, ne nyúljanak a veszélyes anyagokhoz és eszközökhöz, valamint a gyógyszerekhez és a tisztítószerekhez, stb. Az előadás közben a az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket tett fel a gyermekeknek, akik válaszaikkal tájékozottságukat bizonyították. Az előadás végén megnézhették és felpróbálhatták a golyóálló mellényt. A foglalkozás befejezéseként minden gyermek egy színezőt kapott ajándékba, melyet hazavittek. Feladatul kapták, hogy otthon a szülővel közösen színezzék ki. Ezzel a közös feladattal a szülő is tájékozódhat gyermeke ismereteiről és az óvodában hallottakról.

 A délelőtt csúcspontja a rendőrautó bemutatása volt. Az előadás részt vevői az udvaron megismerkedtek az autó felszerelésével, a megkülönböztető jelzésekkel, és bele is ültek a járműbe. A délelőtti program nem csak a gyermekeknek, de a felnőttek is hasznos és érdekes élményt jelentett.

A következő öt alkalommal a rendőrség által kiadott tematika alapján az óvodapedagógusok saját csoportjukban szervezik az előadásokat. A témák feldolgozását és a játékosságot, a már jól ismert „Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi” kesztyűbábok segítik.

 

 

Köszönjük szépen Makkor Róbert rendőr Alezredes, Őrsparancsnok és

Bakos Balázs rendőr törzsőrmester együttműködését!

 

 

Hujber Jánosné

óvodavezető