Kezdőlap

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde
8330 Sümeg, Rendeki u. 1.

OM azonosító: 036785

Óvodavezető: Horváth Mária 

Telefon: 06/87 550-207

Email elérhetőségek: kompanikovi@gmail.com


SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓT!

Ezen az oldalon szeretnénk tájékoztatást adni az intézményünk működéséről, az óvodában folyó nevelőmunkáról, a csoportjainkról, és a nevelésünk legfőbb jellemzőiről. Itt szeretnénk bemutatni óvodánk hagyományait, mindennapjait, programjait, és ünnepeit. Emlékeinket felidéző képsorainkkal azt szeretnénk éreztetni, hogy megtalálták azt az intézményt, ahol gyermekük nevelésének feltételei mindenben adottak, és biztonságban tölthetik gyermekkoruk óvodás éveit.

2000-ben városunk két óvodáját szervezetileg összevonták. Az új intézményünk ekkor vette fel Kompanik Zsófia nevét. 2012-ben a székhely óvoda és a telephelyen működő óvoda és a bölcsőde egy helyre költözött, jelenlegi helyére, a volt Ady Endre Általános Iskola épületébe. 2018 nyarán a TOP-1.4.1 című pályázat keretében megtörtént az épület energetikai felújítása, így még korszerűbb környezetben nevelhetjük a gyermekeket.

Pedagógiai programunk: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” címet viseli. Ennek tükrében nevelésünk legfőbb eszközének tartjuk a szabad játékot, a környezettudatos magatartás kialakítását, illetve fejlesztését. A gyermekek művészeti ízlésvilágát formáljuk az ovigalériában bemutatott alkotásokkal is.

Jelenleg hét óvodai és egy bölcsődei csoporttal működünk. Tornatermünk a nagymozgások és a mindennapi mozgások ideális színtere, mely nagyobb rendezvények, ünnepek lebonyolítását is lehetővé teszi.

Intézményünkben kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekeink biztonságát. Csoportszobáink és udvarunk felszereltségét folyamatosan bővítjük, alakítjuk, felújítjuk. Óvodai életünk szervezése során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni, életkori sajátosságait, így nevelésük-fejlesztésük differenciáltan, saját képességeiknek figyelembe vételével történik, illetve egyenlő eséllyel részesülnek a színvonalas nevelésben. Különfoglalkozásokkal támogatjuk a tehetségeket is, így „Zeneovi” és „Ügyes kezek” tehetséggondozó különfoglalkozásra is járhatnak gyermekeink.

Intézményünkben Hagyományőrző munkaközösség, Szülői Szervezet segíti nevelési céljaink megvalósulását.  Nevelőtestületünk valamennyi óvodapedagógusa szakmailag elhivatott, főiskolai óvodapedagógusi oklevéllel rendelkezik. Többen közülük szakirányú továbbképzéseken, további főiskolai okleveleket szereztek: egy fő gyógypedagógus, három fő fejlesztőpedagógus, két fő közoktatási vezetői szakvizsgával rendelkezik, egy fő jelenleg gyakornok. Az óvodapedagógusok napi munkáját szakképzett dajkák (hét fő), egy fő pedagógiai asszisztens, és óvodatitkár segíti. A bölcsődei csoportban két fő szakképzett csecsemő-és kisgyermeknevelő, és egy fő dajka végzi egy éves kortól a gyermekek gondozási feladatait.

Intézményünk „Boldog Óvoda”, és olyan boldog gyermekeket szeretnénk nevelni, akik képesek megfelelni az iskolai követelményeknek is.

Gyermek mosolyában
ott az egész világ,
tündöklő, zöld mezők
és rengeteg virág.

Napfény melegsége,
szellő suhanása,
tiszta éjszakában
csillag ragyogása.

Nincsenek még árnyak,
súlyos, nehéz dolgok,
ártatlan kacaját
nem felhőzik gondok.

Hogyha rád mosolyog,
felvidul a lelked,
meghaltnak hitt álmok
újra élnek benned. V.J.)

 

Az óvoda közössége

Sümeg, 2020. február 24.