Bölcsőde

 KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A bölcsőde elérhetőségei:
8330 SÜMEG RENDEKI  UTCA 1
Tel: 87/550-207, 550-208
E-mail: kompanikovi@gmail.com

Honlap: kompanikovi.hu 

Az intézmény vezetője: PAPP LÁSZLÓNÉ
Óvodatitkár: BAKOSNÉ BALOGH ILDIKÓ

 A bölcsőde fenntartója, elérhetősége:

SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 8330 Sümeg, Béke tér 7.
E-mail: sumegph@sumeg.hu
Telefonközpont: (87) 550-750
Fax: (87) 352-578
Titkárság: (87) 550-760

Intézményünk akadálymentesített, a földszinten egy csoportszoba indukciós hurokkal rendelkezik, alkalmas az enyhe beszédfogyatékos, valamint érzékszervi (hallás) fogyatékos gyermekek fejlesztésére. Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők szükség szerint, de évente minimum 2 alkalommal – előzetes, közös időpont egyeztetést követően -, tájékoztatást nyújtanak a szülőknek gyermekük fejlettségi állapotáról, fogadó óra keretében. Ez a csoportszoba lehetőséget ad a rászoruló bölcsődés életkorú gyermek korai fejlesztésére és a szülőkkel itt beszélhetjük meg a kisgyermek személyiségfejlődését, képességrendszerének kibontakozását, akiknek valamely érzékszervi (hallás) problémája van.

A bölcsőde szakmai vezetője: TÓTH VERONIKA

Bölcsődei csoportok száma:   1

Gyermekek létszáma: 12 fő

Neve: Napraforgó csoport

Kisgyermeknevelők: Tóth Veronika, Vinczéné Németh Erzsébet
Bölcsődei dajka: Vágusz Viktória

A bölcsőde szakmai programja, házirendje a DOKUMENTUMOKBAN megtalálható.

Programjainkról, a beiratkozásról, egyéb hírekről a honlapon is folyamatosan tájékoztatunk!