Bölcsőde

Bölcsőde

 KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A bölcsőde elérhetőségei:
Telephely címe: 8330 SÜMEG, ARANY JÁNOS UTCA 2./1.
Intézmény székhelye: 8330 SÜMEG, RENDEKI UTCA 1.
Tel: 87/550-207, 550-208
E-mail: kompanikovi@gmail.com

Honlap: kompanikovi.hu 

Az intézmény vezetője: PAPP LÁSZLÓNÉ
Óvodatitkár: BAKOSNÉ BALOGH ILDIKÓ
Bölcsőde szakmai vezetője: VINCZÉNÉ NÉMETH ERZSÉBET

 A bölcsőde fenntartója, elérhetősége:

SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 8330 Sümeg, Béke tér 7.
E-mail: sumegph@sumeg.hu
Telefonközpont: (87) 550-750
Fax: (87) 352-578
Titkárság: (87) 550-760

Intézmény bemutatása:

2008-ban a képviselő testület az Árpád utcai épület megüresedett óvodai csoportszobájában létrehozott egy bölcsődei csoportot. Ettől az évtől működött az óvodában integrált bölcsődei csoport 12 férőhellyel. 2012-ben Sümeg Város Képviselő Testülete a 267/2012 (VII.26) határozata értelmében az óvoda az addigi két épületéből egy épületbe költözött a Rendeki utca 1. sz alá. Itt kapott helyet a bölcsőde is az óvodától elkülönített épületrésszel és udvarral. Sümeg Város Önkormányzata TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00017 Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Sümegen pályázati projekt alapján akadálymentesítést, eszközbeszerzést, az épület hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, energetikai felújítását végezte el. A bölcsőde udvarán fa szerkezetű szilárd burkolatú terasz kialakítása történt.

Sümeg Város Önkormányzata nyert a TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00026 azonosítószámú „Bölcsőde fejlesztése Sümegen- 2. ütem” című pályázaton. A projekt keretében egy új, korszerű bölcsőde építése valósulhatott meg, amely 12 férőhelybővülést és a tornaszoba építésével újabb nevelési funkciók megfelelő színvonalú ellátását eredményezte. A projekt során az intézmény új eszközökkel is gazdagodott. Az új épület az óvoda udvarán helyezkedik el, modern építészeti megoldásokkal készült. Bejárata az Arany János utca felől, parkolóhelyek biztosításával lett kialakítva.

2021 októberétől két bölcsődei csoportunk van,

Bölcsődénkbe két épületben összesen 24 férőhelyre van engedély. A csoportok létszáma a kisgyermekek korától függ. Abban a csoportban, ahol minden gyermek betöltötte a 2 éves kort, ott a 12 fős létszám 14 főre emelhető fel. Ha a csoportban van korai fejlesztést igénylő kisgyermek, ott 11 fő a megengedett létszám.

A bölcsődében, a csoportban mindig ugyanazok a kisgyermeknevelők foglalkoznak a gyermekekkel, a saját kisgyermeknevelő- és felmenőrendszer működtetésével biztosítjuk a személyi állandóságot. Mindegyik csoportot bölcsődei dajka munkája segíti.

A Rendeki épület akadálymentesített, a földszinten egy csoportszoba indukciós hurokkal rendelkezik, alkalmas az enyhe beszédfogyatékos, valamint érzékszervi (hallás) fogyatékos gyermekek fejlesztésére. Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők szükség szerint, de évente minimum 2 alkalommal – előzetes, közös időpont egyeztetést követően -, tájékoztatást nyújtanak a szülőknek gyermekük fejlettségi állapotáról, fogadó óra keretében. Ez a csoportszoba lehetőséget ad a rászoruló bölcsődés életkorú gyermek korai fejlesztésére és a szülőkkel itt beszélhetjük meg a kisgyermek személyiségfejlődését, képességrendszerének kibontakozását, akiknek valamely érzékszervi (hallás) problémája van.

Bölcsődei csoportok száma:   2

Gyermekek létszáma: 24 fő

A bölcsőde szakmai programja, házirendje a DOKUMENTUMOKBAN megtalálható.

Programjainkról, a beiratkozásról, egyéb hírekről a honlapon is folyamatosan tájékoztatunk!

Katica csoport (Telephely)

Kisgyermeknevelők: Tóth Veronika, Vinczéné Németh Erzsébet, Dajka: Vágusz Viktória

Micimackó csoport(Székhely)

Kisgyermeknevelők: Baráth Bettina, Torma Alexandra, Dajka: Bakos Judit

Katica csoport (Telephely)

Kisgyermeknevelők: Tóth Veronika, Vinczéné Németh Erzsébet Dajka: Vágusz Viktória

Micimackó csoport(Székhely)

Kisgyermeknevelők: Baráth Bettina, Torma Alexandra Dajka: Bakos Judit