Megújult környezet

Az elmúlt időszak sem telt tétlenül a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde környékén. Sok szeretettel és izgalommal csinosítottuk az épületet kívül-belül, várva a régi és új óvodásainkat. Tekintse meg a megújult környezetünket!
A videót készítette Mészáros Norbert, köszönjük szépen a segítségét!

Nyílt nap a sümegi bölcsődében és óvodában

Nyílt nap a sümegi bölcsődében

Kedves Szülők, érdeklődő családok!

Sümegen, a Kompanik Zsófia Óvodában és Bölcsődében, 2023. április hónapban, nyílt nap keretein belül lehetőséget nyújtunk a szülőknek, a bölcsőde megismerésére.

A részt vevő szülők és gyermekeik, személyes tapasztalatot szerezhetnek a csoportok mindennapi tevékenységeiről, a bölcsőde életéről. Az érdeklődő szülők választ kaphatnak kérdéseikre többek között a bölcsődei felvétellel, a beszoktatással kapcsolatban, a bölcsődei szolgáltatással kapcsolatban felvetődő kérdéseikre, valamint tájékoztatást a helyi sajátosságokról. Javasoljuk a bölcsőde megtekintését!

Dátum: Április 12.-én, szerdán, 10:00-11:00-ig. Helyszín: 8330 Sümeg, Arany J. utca 2/1.

Nyílt nap a sümegi óvodában

Kedves Szülők, érdeklődő családok!

Sümegen, a Kompanik Zsófia Óvodában és Bölcsődében, 2023. április hónapban, nyílt nap keretein belül lehetőséget nyújtunk a szülőknek, az óvoda megismerésére.

A részt vevő szülők és gyermekeik, személyes tapasztalatot szerezhetnek a csoportok mindennapi tevékenységeiről, az óvoda életéről. Az érdeklődő szülők választ kaphatnak kérdéseikre többek között az óvodai felvétellel, a beszoktatással kapcsolatban, az óvodai neveléssel, pedagógiai programokkal, fejlesztő foglalkozásainkkal kapcsolatban felvetődő kérdéseikre, valamint tájékoztatást a helyi sajátosságokról. Javasoljuk az óvodánk megtekintését!

Dátum: Április 12.-én, szerdán, 10.00-11:30-ig. Helyszín: 8330 Sümeg, Rendeki utca1.

Tisztelettel:

Papp Lászlóné
intézményvezető

RAMASSETTER VINCE TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2023/2024-ES TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐTERVE

            2023/2024-ES TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐTERVE

2023. március 10-ig RAJZPÁLYÁZAT KIHIRDETÉSE

 • Rajzpályázat meghirdetése a nagycsoportos óvodásoknak (beérkezési határidő: március 27. )

2023. március 13. TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK KIKÜLDÉSE

 • Tájékoztató anyagok kiküldése
 • Igény szerint személyes tájékoztatás az etika/hit-és erkölcstan oktatásáról
 • Az intézményünk bemutatójának továbbítása a szülők felé

2023. március 22. 9:00 SPORTFESZTIVÁL

 • Játékos sportfesztivál a nagycsoportos óvodásoknak a Kompanik Zsófia Óvoda tornatermében testnevelést tanító kollégákkal, tanítókkal

2023. március 31. 16.00 óra KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

 • Rajzpályázat eredményhirdetése és kézműves foglalkozás az óvodásoknak (helyszín: iskolánk könyvtára/aulája és alsó tagozat tantermei)
 • A személyes beíratást előkészítő szülői értekezlet (helyszín: iskolai könyvtár/aula) – az értekezlet után a szülők csatlakozhatnak gyermekeikhez a kézműves foglalkozásokhoz

2023. április 3. és április 13-14. NYÍLT NAPOK

 • április3-ána leendő elsős tanító nénik óráinak megnyitása
 • április 13-14-én a jelenlegi első osztályok óráinak megnyitása
 • A látogatás előzetes bejelentkezés alapján történik (1 tanórára maximum 20 fő) jelezni az óvó néninél vagy a ramassetter175@gmail.com e-mail címen lehet!

2023. április 20-21. ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 • Általános iskolai beíratás (helyszín: titkárság) –a személyes beíratás várhatóan 8.00-tól 17.00 óráig. (Időpont egyeztetés szülői értekezleten.)

2023.május 26. 16.00 óra SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

 • Erre az időpontra várjuk a szülőket a tanév előkészítésének egyeztetésére, a leendő elsős gyermekeket pedig közös játékra, ismerkedésre leendő osztálytársaikkal, tanítóikkal

2023. augusztus 28. 8:00-13:00 GÓLYANAP

 • Játékos foglalkozások a leendő elsőseinknek

Sümeg, 2023. február 28.

Nemzeti ünnep az óvodában

Nemzeti ünnep az óvodában

Az idei évben is, az előző évekhez hasonlóan készültünk a Nemzeti ünnepünkre. Sokat beszélgettünk – természetesen a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva – e naphoz kapcsolódó eseményekről. Az ünnepre való ráhangolódásként huszárokat festettünk, zászlót, kokárdákat készítettünk. Verseket, énekeket tanultunk, várat készítettünk közösen, amit huszárokkal, lovakkal népesítettünk be. Ezen a napon a gyermekek ünnepi ruhában jöttek az óvodába, kokárdával a ruhájukon, ezzel is az ünnepi hangulatot fokoztuk. Minden kisgyermek elkészítette magának az ünnep legfontosabb jelképét – a kisfiúk csákót, a kislányok pártát – amit a fejükre raktunk és úgy vonultunk ki Kisfaludy térre, hogy városunk csatában elhunyt huszárainak emléktábláját koszorúzzuk meg. A gyermekek számára a legizgalmasabb dolog a lovas huszár érkezése volt, akinek kíséretében vonultunk végig városunkon. A térre érkezve csodálhatták meg a lovas huszárt, ruháját a ruhájához tartozó kardot, csákót, amelyekről sokat meséltünk nekik az elmúlt napokban. Közösen énekeltünk, verseltünk, majd egy csokorvirágot tűztünk az emléktáblára. Meglepődve figyelték, hogy a huszár is velük együtt énekelte a dalokat. Aki vissza is kísért minket az óvodába, a gyerekek örömmel integettek neki búcsúzóul nemzeti színű zászlóikkal.

2023. március 16.

Bécsiné Ruzsa Krisztina
óvodapedagógus

„Apacuka” koncertélmény kicsiknek, nagyoknak

2023. február 24.-én pénteken, egy különleges zenei – esztétikai élményben lehetett része nem csak a gyermekeknek, de az óvodapedagógusoknak és a dadusnéniknek is! A Szülői Szervezet vidám és emlékezetes koncerttel kedveskedett óvodánknak, tornatermünk akusztikáját az Apacuka Zenekar vidám gyermekzenéje töltötte be. Játékos, interaktív muzsikára táncolhattunk, vonatozhattunk, nagyokat tapsolhattunk, a zenekar tagjai, Pálfi Kriszta (ének) és Pálfi Péter (gitár) szinte mindenkit mozgásra, éneklésre inspiráltak. A koncert közben egy igazán kellemes és mosolyfakasztó családias hangulat kerekedett, a végén még csoportkép is készült.

Ezúton is köszönjük óvodánk Szülői Szervezetének ezt a kellemes és maradandó zenei élményt!

Farkas Szabina Judit

Galéria megnyitó

Galéria megnyitó

„Hatszáz szeme van, mégsem lát. Mi az?”

2023. március 2-án rendhagyó Galéria megnyitót tartottunk óvodánkban. Vendégünk, Csíkné Bardon Réka a Népművészet ifjú Mestere, Népi Iparművész, Csuhéfonó volt, aki csuhéból egész mesebirodalmat varázsolt kicsi galériánkba. A megnyitót a Csiga csoportosok tavaszváró versekből, énekekből összeállított műsora nyitotta, majd Réka néni mutatta be alkotásait. Mesélt arról, hogy a csuhéból, mint értéktelennek hitt anyagból, a megmunkálása során, milyen csodák születhetnek. Mesebeli világba kalauzolta a gyerekeket. Láthatták Ludas Matyit, Döbrögit, János Vitézt és Iluskát, a Nagy Ho-ho Horgászt, Szaffit a cicájával és Réka néni családjáról készített gyönyörű, csuhéalkotást is. A mesék címét, szereplőit (Pl.: A só, Ludas Matyi ) szinte mindenki felismerte, hisz az alkotások nagyon szépen, aprólékosan, minden kicsi részletre odafigyelve készültek. A fantasztikus kiállítást a gyerekek közelebbről is megtekinthették, mindenki körbejárhatta.

Nagyon köszönjük Bardon Rékának, hogy csodálatos műalkotásait megismerhettük és ezzel a gyerekek ismereteit ismét bővíthettük az újrahasznosítás és az anyagok sokrétű felhasználása terén.


Varga Károlyné
Óvodapedagógus

2023. Március 02.
                                                                                                                                 

Farsang 2023.

Farsang az óvodában

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak.  A csoportok már hetekkel ezelőtt elkezdtek ráhangolódni a várt napra. Izgatottan újságolták, hogy ki minek fog öltözni.  Mókás, vidám hangulat uralkodott a csoportokban, ahol készültek különböző, ötletes álarcok, busóálarcok és vidám bohócfigurák. Ezeket felvéve játszhattak, táncolhattak is. A folyosó farsangi daloktól zengett. A vidám zeneszó mellett a finom illatoknak is teret adtunk, hiszen a farsang elképzelhetetlen fánk nélkül. A csoportszobát és a folyosót a gyerekek által készített remekművekkel dekoráltuk, így lett színes, vidám. A várva várt farsangi bál nagyon jól sikerült. Reggel várakozással telve öltöztek jelmezeikbe kicsik és nagyok egyaránt. Megvártuk míg mindenki megérkezik, ünnepélyesen bemutatkoztunk, megcsodáltuk egymás jelmezét.  Ezt követően, hol így, hol úgy mókás versenyekkel, eszem –iszom , dínom – dánommal folytatódott a mulatság a csoportszobákban. A nap zárásaként pedig a tornaterembe mindannyian felvonultunk, közös mulatsággal búcsúztattuk a telet.

Merse Czafit Laura

Kiszézés

Haj ki kisze haj…

A farsang mellett, régi tavaszváró hagyomány a kiszézés.

A kiszebáb égetés egy télűző szokás, mely szerint egy menyecskének öltöztetett szalmabábot énekszóval körbe vittek a faluba, majd a folyóba vetették, vagy ennek híján elégették. Mi az utóbbi szerint tettünk. Énekszó, zeneszó, csörgő-börgő hangszerek kíséretében minden gyermek tűzre vetette a saját készítésű kiszebábját, majd kiabáltuk, hogy ,,jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” A lángra kapott bábuk magasba szálló füstje magával ragadta a telet, ezzel elűzve a betegséget, a rontást, félelmeket, a rossz dolgokat.

,,Ég a kisze, lánggal ég,

 bodor füstje felszáll
Tavaszodik, kék az ég,

 meleg a napsugár
Mire füstje eloszlik,

 a hideg köd szétfoszlik
Egész kitavaszodik!”

Ezután következett a tavasz hívása, a villőzés. Bújj zöld ág… című dalra átbújtunk a zöld ág díszes kapuján csalogatva tavaszt.

Merse- Czafit Laura

Karácsonyi üdvözlet

Támogatóink

A KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
DOLGOZÓI, GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI SZERVEZETE NEVÉBEN
EZÚTON MONDUNK KÖSZÖNETET AZ ÓVODA JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA FELAJÁNLOTT TÁMOGATÁSOKÉRT.

A TÁMOGATÓKNAK JÓ EGÉSZSÉGET ÉS SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

PAPP LÁSZLÓNÉ
INTÉZMÉNYVEZETŐ       

CSERTINÉ KNÓR LÍVIA  és BÓDAI ANDREA 
SZÜLŐI SZERVEZET TÁRSELNÖKEI                                        

                         

AGRO ALFA

AGRO TAKÁCS KFT.

ANA NATUR FARM

ANNA KÖRÖMKUCKÓ

AQVAMARIN AJÁNDÉK

ARANY KORSÓ SÖRÖZŐ

B TERV ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ

BARBARÁK SZABOLCS

BELLA MANUFAKTÚRA

BESZEDICS KFT.

BLIZIL PAPÍRBOLT

BOCK CSABA

BOCK KATA

BÓDAI AUTÓSZERVÍZ

BORBÁS AUTÓSZERVÍZ

BOROSTYÁN CIPŐBOLT

BUDI FERENC

CRISTEL MOBILBAZÁR

CAPÁRI BALÁZS DR

CZIBOR ÉVA

CSENDES PORDÁN KRISZTINA

CSENDES ZOLTÁN

CSERÉPNÉ SOMOGYI RENÁTA

CSERTI SZABOLCS

CSICSICS FOTÓ

CSILLAG PATIKA

CSISZÁRNÉ REMETE MARIANNA

CSIZMADIA ZOLTÁN

CSOMOR ISTVÁN

DARABOS DÓRA

DARVASTÓI FOGLALKOZTATÓ INTÉZET

DEMETER ÁGNES

DEMETERNÉ BUZÁS KATALIN

DIEGO

DORKA-CAR KFT. AUTÓBONTÓ

DWG ZENEKAR

EDŐCS LAJOS – LAU-LACH KFT.

ERDŐSI SZABOLCS ÉS HEGEDŰS IBOLYA

EGLY  MÁRK

FÁBIÁN GÁBOR

FARKAS BÉLA

FARKAS ZSUZSANNA

FARMER S HOP

FEJESNÉ GYÖRGYFALVAI SZILVIA

FEST-HÁZ BT.

FÓKUSZ

FULIGÓ

FÜLÖP FERENC – NOVUM

GA DESIGN

GARAMVÖLGYI TAMÁS

GASZTROBETYÁR ÉTELFUTÁR

GŐGÖS KRISZTINA

GRUBÁNOVITS TAMÁS

GT. SZERVIZ BT.

GYUKLI ZOLTÁN

HEGEDÜS MÓNIKA

HELIKON KASTÉLYMÚZEUM NONP. KFT.

HETTYEI NORBERT

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ

HORVÁTH SZABINA

HORVÁTH ERIK – FSE

HORVÁTH JÓZSEFNÉ

HORVÁTH NORBERT

HORVÁTHNÉ VÍGH KATALIN

HOSCHEK BEATRIX

HOSCHEK-HAVASI JUDIT

HOTEL KAPITÁNY WELLNESS****

ILLÉSNÉ  PUJSZTER  HAJNALKA

ITALBOLT

K&H BANK

KALIFA  KÁVÉHÁZ

KAPOSI JÓZSEF

KATA-MAMA FOLTOZDÁJA

KENYERES GABRIELLA

KENYERES HELGA

KLEOPÁTRA FEHÉRNEMŰ

KNÓR ANDREA

KNÓR TÍMEA

KOCSIS LAJOS

KOVÁCS ATTILA

KOVÁCS SZILIVA

KOVÁCS SZILVESZTERNÉ

KOVÁCS ZOLTÁN

KOVÁCSNÉ VARGA FLÓRA

KŐBÁN DÁNIEL

KŐBÁN TAMÁS

KŐBÁN TAMÁSNÉ

KÖNYVESBOLT

KÖZSZOLGÁLTATÓ KFT.

KREINBACHER

KRIGLER PANZIÓ

KUPOVITS ANITA

KUPOVITS RENÁTA

KUSTOS GÁBOR

KUSTOSNÉ HORVÁTH GABRIELLA

LALI-LACH

LUDOVICSNÉ HORVÁTH RITA

M&B COMP SZÁMÍTÁSTECHNIKA

M&D TOURS UTAZÁSI IRODA

MADÁRNÉ NÉMETH MÁRIA

MÁRIÓ

MARGARÉTA VIRÁG AJÁNDÉK

MARÓDI ZOLTÁN

MARTON ÁGNES

MARTON GYÖRGY

MARTON MOTOR

MARTON SZILVESZTER

MARTON SZILVESZTERNÉ

MASSZÍROZ-LAK

MÁTÉ ZOLTÁN

MAYA TEXTIL

MESTER KATALIN

MESZLÉNYI DEZSŐ KÉPVISELŐ

MISKÓ ZOLTÁN

MISKÓ NÉMETH ANNAMÁRIA

MOLNÁR GÁBOR

MURÁNCSIK DÓRA

MUSKÁTLI VENDÉGHÁZ

MŰVELŐDÉSI HÁZ SÜMEG

NÁDASI JÁNOS FAZEKAS

NAIL4YOU

NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER

NEMES HÚSÁRUHÁZ

NÉMETH METÁL KFT. 2007.

NÉMETH ÓRA-ÉKSZER

NÉMETHNÉ MÓROCZ GABRIELLA

ÓDOR BALÁZS

OSZKAI RÉKA

ÓVODA DOLGOZÓI

PAPP HENRIETTA

PÉK RÓBERT ENDRE

PINO AQVA

PR-CONST KFT.

PUCERÁJ KUTYAKOZMETIKA

PUCHNER KASTÉLYSZÁLLÓ

RAÁK OPTIKA

RAPID-ÉPGÉP KFT.

RAVASZ PATRÍCIA

REICZ AUTÓ KFT.

REMETE ATTILA

REMETE JÓZSEF

RGÉPÉSZ KFT

RIDERS GARAGE

SÁNDOR BOGLÁRKA

SARKI ABC

SARVALY ZRT.

SAVANYÓ BOLT

SHAPE STUDIÓ

SOMOGYI TAMÁS

SÖJTÖRI NÓRA

SPORTBOLT

SPORTHÁZ

SÜMEG RING

SÜMEGI PÁLINKAFŐZDE

SÜMEGI RÉTESHÁZ

SZAPPAN KRISZTINA

SZÁNTÓ KRISZTIÁN

SZEIDLNÉ LAKOS ÉVA

SZÜLŐI SZERVEZET

SZÜLŐK

TERAZZA BISTRO-BAR

THIRTY’S ÉTTEREM

TIHANYINÉ IMRE LÍVIA

TOMOR KATICA

TOMPÁNÉ TÉR ANIKÓ

TÓTH BALÁZS

TÓTH TAMÁS

TRINGLI SZILVESZTERNÉ

TRIOLIT KFT.

UNIX

VALI BOLT

VÁROSI KÖNYVTÁR

VASSNÉ SZÜCS ANITA

VENDÉGEK

VIANNI

VIKTÓRIA SZÉPSÉGSZALON

VIRÁGKUCKÓ

ZSIGMOND CSABA

ZSIGMOND-HORVÁTH EDINA

Kirándulás a Veszprémi állatkertbe

KIRÁNDULÁS A VESZPRÉMI ÁLLATKERTBE

(Az iskolába menő nagycsoportos gyermekekkel)

Óvodai nevelési gyakorlatunknak megfelelően ebben az évben végre megtudtuk szervezni a hagyományos, nagycsoportos kirándulást, az iskolába induló gyerkőcök számára. Az előző években sajnos a korona vírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése korlátozta az óvodán kívüli tevékenységeket.

Óvodánk Szülő Szervezete vetette fel idén az állatkerti, autóbuszos kirándulás lehetőségét, ami meg is valósult ez év június 10-én. A felmerülő összes költséget ők állták, beleértve a közös fagylaltozást is.

Remek programot ajándékoztak a 44 fő búcsúzó gyerkőcnek, annak ellenére, hogy az időjárás sem a kedvező arcát mutatta, mert egész héten esett, de a jókedvünket nem fújta el semmi!

Vidáman, foglaltuk el az autóbuszt, majd útközben is énekelgetve, beszélgetve, tájat nézegetve töltöttük az időt és csalogattuk elő a napocskát.

Kis csapatunk 9 órára, a nyitásra ért az állatkert bejáratához, ahol szeles, derengő, enyhe, igazi kiránduló idő fogadott bennünket.

A hatalmas területen levő, gyönyörűen felújított, tágas kifutókban, lelkendezve fedezték fel a majmokat, fekete medvéket, de láttuk a veszekedős kedvükben levő elefántokat, hatalmas zsiráfokat, lustán ásítozó oroszlánokat. A sivatagi madarakat ügyesen felismerték a gyerekek. Az állatsimogatóban a bátrabbak együtt ugrándoztak a kisgidákkal, barikákkal.

Természetesen a gyerekek igényeinek megfelelően biztosítottuk az étkezés és mosdó használat lehetőségét. Az ovisaink nagyon fegyelmezettek, egy-két kivételtől eltekintve csendesek, türelmesek is voltak.

Élményekben gazdag, nagyon szép délelőttöt töltöttünk az állatkertben!

Köszönet mindenkinek, aki a program szervezésében, finanszírozásában szerepet vállalt!

Sümeg, 2022. június 13.                                 

Vargáné Szita Beáta
óvodapedagógus  – Cirmi csoport