Megújult környezet

Az elmúlt időszak sem telt tétlenül a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde környékén. Sok szeretettel és izgalommal csinosítottuk az épületet kívül-belül, várva a régi és új óvodásainkat. Tekintse meg a megújult környezetünket!
A videót készítette Mészáros Norbert, köszönjük szépen a segítségét!

Beiratkozás a zeneiskolába

VÉRADÁS

Utazási kedvezmények

Utazási kedvezmények

Kedves Szülők!
Az Oktatási Hivatal kérésére az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a március 1-jén életbe lépett utazási kedvezményekről.

2024. március 1. napján hatályba lépett a 38/2024. (II.29.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről.
Az alábbiakban az életkor alapján járó utazási kedvezményeket részletezzük:

• A 6. életévüket be nem töltött személyek a helyközi közlekedésben 100 %-os jegykedvezménnyel és a helyi közlekedésben 100 %-os bérletkedvezménnyel utazhatnak felnőtt kísérővel.
• A 6. életévüket betöltött személyek a 14. életévük betöltéséig a helyközi közlekedésben 100 %-os jegykedvezménnyel utazhatnak, és a helyi közlekedésben bérletkedvezményre jogosultak, melynek mértéke az adott helyi közlekedési szolgáltató honlapján olvasható.
• A 14. életévüket betöltött személyek a 25. életévük betöltéséig 50%-os kedvezményű jeggyel utazhatnak a helyközi közlekedésben.

• A sajátos nevelési igényű tanuló és legfeljebb két kísérője 100%-os jegykedvezményre jogosult a helyközi közlekedésben. A kedvezmény igénybevételére használható igazolás letölthető a MÁV-Csoport honlapjáról (Igazolás minta sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője utazásához). Az igazolást az intézményben kell kitölteni és hitelesíteni.
Az alábbiakban az utaslétszám alapján igénybe vehető utazási kedvezményeket részletezzük:
• A 3 vagy több gyermeket nevelő családok legalább 3 gyermekkel történő utazás esetén (ha a gyermekek 18 éven aluliak; vagy ha a gyermekek 26 éven aluliak, és nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók diákigazolványával rendelkeznek) 100 %-os jegykedvezménnyel vehetik igénybe a helyközi közlekedést a feltételek igazolására alkalmas okmány vagy okmányok felmutatásával.

2024. 05. 30.   

Papp Lászlóné s.k.
igazgató

Rajzpályázat 2024

Rajzpályázat 2024

A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde „Ügyes kezek” tehetséggondozó csoportja 2024 Márciusában részt vett a Tapolcai Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési Bizottsága által meghirdetett „ Így közlekedtek ti ” gyermekrajz pályázatán, melynek díjátadására Május 15-én került sor, ahol nagyon szép eredményeket értünk el.

Első helyezett: Németh Luca Csiga csoport

Második helyezett: Szabó Ákos Csiga csoport

Harmadik helyezett: Kovács Liza Hétszínvirág csoport

Különdíjas: Takács Dániel Süni csoport

Gratulálunk a helyezetteknek!

A gyerekek nevében is nagyon köszönjük a Tapolcai Rendőrkapitányság által küldött ajándékokat és az elismerő szavakat.

Varga Károlyné

Zsófia napok óvodánkban

Zsófia napok óvodánkban

Az idei évben is, ahogy minden évben megemlékeztünk névadónkról Kompanik Zsófiáról, két naposra terveztük ezt a programot. Május 15-én – Zsófia napon – közösen elsétáltunk a Hét vezér téren tavaly felavatott szobrához, ahol megkoszorúztuk azt. Először közösen, majd minden csoport külön-külön is énekelt az ünnephez kapcsoló dalt. Mi óvodapedagógusok is tanultunk egy új dalt, amit elénekeltünk a gyerekeknek.

A program második napján egy közös vetélkedőre hívtuk a gyermekeket. A megnyitón minden csoport megkapta a menetlevelet és a csatakiáltás elmondásával buzdították egymást.

7 állomást alakítottunk ki az óvoda épületén belül, menetlevéllel felszerelve indultak a csoportok teljesíteni az óvodapedagógusok által összeállított feladatokat. Az állomásokon változatos „próbák” várták a gyerekeket: sportos ügyességi feladatok, a matematikai képességeket is próbára tevő feladatok, a népmesék ismerete is szerepet játszott az egyik állomáson, kézügyesség gyakorlása, gyermekdalok éneklése, illetve azok felismerése dúdolás alapján, madarak és hangjuk felismerése valamint gyümölcsök felismerése tapintás alapján és a végén gyümölcskóstolás. A gyerekek nagyon élvezték a feladatokat, izgatottan várták, hogy az óvodapedagógusok a feladatok teljesítése után lepecsételjék a menetlevelüket. Az állomások teljesítése után egy közös futás következett: „Fussuk körbe az ovit!”- felkiáltással. A gyerekek kiállták ezt a próbát is, még a legkisebbek is becsülettel végigfutották a távot! Az eredményhirdetés után mindenki ajándékot kapott, örömmel vitték haza a lufiból készült állatfigurákat, amelyet Dömötör Zsolt lufihajtogató világbajnoktól kaptak ajándékba!

Sümeg, 2024. május 17.

Bécsiné Ruzsa Krisztina
óvodapedagógus

Solymász bemutató az Óvodában

Solymász bemutató az óvodában

Madarak és a Fák napja egy több mint 100 éves hagyomány Magyarországon, melyet minden év május 10-én ünneplünk, természetesen óvodánkban is. Ez ismét egy olyan nevezetes nap, amely alkalmat ad arra, hogy a természethez való pozitív viszonyulást erősítsük a gyermekekben. Ezen a héten az óvoda minden csoportja e jeles nap köré építette fel tevékenységeit. Egy egész héten át kaptak kiemelt szerepet a madarak és a fák. Különféle eseményeket és játékos programokat szerveztünk a gyerekeknek. Szervezett formában hívtuk fel a figyelmet a madarak és fák védelmének fontosságára, a természettel való harmonikus együttélésre. Az óvoda mind a hét csoportja és az Ügyes Kezek (tehetséggondozó csoport) változatos és színes technikákkal készítettek madarakat és fákat, melyek az óvodát díszítették.  Ezen programok közül kiemelkedett Győrffy – Villám András hagyományőrző solymász és párja Gyökösi Csilla látványos bemutatója. Az óvoda udvarán felnőttek és gyermekek megismerkedhettek a solymászat szépségeivel, valamint betekintést nyerhettek ennek a szép magyar hagyománynak a rejtelmeibe. Testközelből láthattuk Lulut, a héját, Tódort a fülesbagolyt és Gusztit, a vándorsólymot. A reptetés és a vadászat imitálása teljesen elvarázsolta a gyermekeket. Közben sok-sok ismeretet is szerezhettek az ovisok a ragadozó madarakról és a felelős állattartásról. Láthatták, hogy fájdalmat és kellemetlenséget nem lehet okozni a madaraknak, csak a jó bánásmód taníthatja meg őket az együttműködésre. A gyermekek meg is simogathatták Tódort a fülesbagolyt, az óvónénik pedig kézbe vehették Lulut, a héját. A vendégek szívesen válaszoltak a gyermekek kérdéseire is. Végül pedig minden csoport közös fényképet készíthetett András bácsival, Csilla nénivel és a bemutatón szereplő, ragadozó madarakkal. Köszönjük a Szülői Szervezet támogatását is, amely által létrejöhetett ez a tartalmas és élményekkel teli délelőtt.

Sümeg, 2024. május 8.                     

Lentsné Gáspár Hajnalka
óvodapedagógus

Anyák napja

Anyák napja

„Arany betűvel van írva Anyák napja nékem.

Még a Nap is szebben ragyog ilyenkor az égen.”

Hagyományainkhoz híven az idei anyák napi megemlékezéseket is csoportonként szerveztük meg és bonyolítottuk le óvodánkban. Minden csoport gyönyörű dekorációval és a gyermek keze munkáját is dicsérő ajándékokkal várta az édesanyákat és a nagymamákat. Szeretetük és hálájuk jeléül a gyerekek – az óvónénik által összeállított és előző hetekben már sokat gyakorolt – szívhez szóló verses és dalos ünnepi csokorral köszöntötték hozzátartozóikat.

A bensőséges eseményt követően az örömtől és a meghatódottságtól mosolygós – és sírós anyukák és nagymamák őszinte szívvel, boldog rajongással ölelték magukhoz gyermekeiket, unokáikat!

Az idei évben, a mi Hétszínvirág csoportunkat érte az a megtisztelő feladat, hogy a városi anyák napi ünnepségen (május 5-én vasárnap délután) részesei lehettünk az ünnepi köszöntő műsornak és e jeles alkalomból képviseltettük óvodánkat is. Színes és érzelmekben gazdag repertoárt sikerült összeállítanunk e nem mindennapi alkalomra, amit a gyermekeinkkel való kitartó és lelkes készülődés előzött meg. Csoportunk fegyelmezetten és korukat meghazudtoló komolysággal adta elő a szívmelengető verseket, dalokat, a záró táncot és az anyukájuknak küldött szeretetteljes üzeneteket!

Erőfeszítéseiket a közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta! Mindannyian örülünk, hogy örömet szerezhettünk!!

” Anyák napján szóljon a dal és legyen bennünk hála, mert anyuka nélkül nem jöhettünk volna e szép világra. Anya csak egy van, szól a mondás, s szomorú akinek egy sincs, hát köszöntsünk minden Anyukát, a szeretet a legnagyobb kincs!”

Sümeg, 2024. május 6.

Császár Gizella
óvodapedagógus

Úszótanfolyam az óvodában

Úszótanfolyam az óvodában

Az óvodai úszás elsődleges célja az, hogy a megfelelően kiválasztott oktatási módszerek alkalmazásával minden gyermek megtanuljon, a vízben biztonságosan mozogni.

Fő célunk ebben az életkorban tehát nem az úszásnemek megtanítása, hanem a gyermekek szervezetének vízhez szoktatása, valamint a vízbiztonsági alapgyakorlatok elsajátítása, melyek elengedhetetlen előfeltételei a későbbi biztos úszástudásnak.

Ebben a nevelési évben április hónapban valósult meg intézményünkben a nagycsoportosok úszásoktatása, vízhez szoktatása. Minden évben nagy az érdeklődés, hiszen a gyermekek szívesen jönnek pancsolni, játszani a medencébe. Összesen 26 gyermek vett részt a foglalkozásokon, a bevétellel pedig óvodánk alapítványát támogatták a szülők, melyet ez úton is nagyon köszönünk. A vízi foglalkozások alkalmával sok- sok játékos élménnyel gazdagodhattak a gyermekek, illetve elsajátíthatták az úszás kezdő elemeit. A 10 alkalom alatt nagyon sokat ügyesedett minden gyerkőc, nagyon büszkék vagyunk Rájuk. A nyílt óra alkalmával a szülőknek is lehetőségük volt megnézni a gyermekeket úszás oktatás közben. 

Reméljük, hogy sikerült megalapoznunk gyermekein biztonságos nyugodt nyaralását.😊

Sümeg, 2024. április 26.                        

Takács Zsuzsanna
óvodapedagógus, úszásoktató

Hangszert a kézbe

Hangszert a kézbe!

Országjáró, ingyenes hangszerkiállítás, hangszersimogató, zenei oktatást népszerűsítő rendezvénysorozat volt Sümegen, 2024. április 23-25. között a Hotel Kapitány Rendezvénytermében, melyre az iskolai osztályok, valamint a környező települések és a helyi óvoda is jelezte részvételi szándékát. Mi április 24-én, egy esős délelőttön vettünk részt, a középső és nagycsoportos óvodásainkkal a rendezvényen.

A gyerekek örömmel énekeltek, tapsoltak az interaktív hangszerbemutatón az iskolásokkal közösen, majd a szabályok letisztázása után mehettünk a kiállított hangszerekhez, amiket ki is lehetett próbálni. Nagy tetszést arattak a dobfelszerelések, gitárok, szintetizátorok, hiszen a fejhallgatókon keresztül mindenki hallhatta az általa komponált zenét, ritmust!

Rengeteg ismerettel, élménnyel térhettünk vissza az oviba, köszönjük a lehetőséget! Vidám, jó hangulatú délelőttöt tölthettünk a zenészek és a hangszerek között!

Sümeg, 2024. április 26.

Vargáné Szita Beáta
óvodapedagógus

Húsvét az óvodában

Nyuszi várás az óvodában

A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Emellett fontos megemlíteni, hogy a tavasz köszöntésével, az élet megújulásával is szorosan összefonódik. A projekt célja, hogy óvodásaink megismerjék a hagyományos húsvéti jelképeinket – kiemelten a nyúl és a tojás szimbolikáját. Az ünnepre való készülődés során a gyermekek nagyon lelkesen kapcsolódnak be a sokféle tevékenységekbe, a barkácsolás, mozgás, énekelgetés kedvelt elfoglaltság számukra. A közös együttlét, készülődés során pozitív érzelmekkel telik meg a húsvéti időszak. Nagyon szép pillanatok egyike, amikor a csoport gyermekei, nevelői a terített asztalnál gyertyafény mellett fogyasztják el az ünnepi reggelit, a sonkát, húsvéti tojást és a fonott kalácsot. Óvodánkban a nyuszi várás nagy izgalmakkal telik, ilyenkor a kislányok kosárkákban cukorral várják, hogy a fiúk meglocsolják őket. A fiúcskák- persze titokban- locsolóverssel készülnek, és kis kölnijükkel kezükben állnak a leányok elé, hogy meglocsolhassák őket. Ezt követően kezdődhet a legizgalmasabb kaland, a „Nyuszi kereső” séta. Az idei évben a húsvéti nyúl apró jeleket dugott el az óvoda udvarán, amit a gyerekek közösen keresgéltek. Nagy volt az öröm, amikor rábukkantak az elrejtett ajándékokra.

Sümeg, 2024. március 27.                        

Kustos-Gersits Anita
óvodapedagógus