Köszönet

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
 ikt. sz.:5/69/2020

A bölcsődei ellátás átmenetileg továbbra is szünetel. A gyermekfelügyelettel kapcsolatosan a bölcsődére ugyanaz vonatkozik, mint az óvodára. Bővebb tájékoztatást az óvodai ügyelet megszervezése résznél találhatnak a web oldalon.

A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Sümegi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődébe a 2020/21-es nevelési évre a beiratkozás, a jelentkezési lap letöltésével, kitöltésével és e-mailen történő megküldésével lehetséges május 15-ig. 

A jelentkezési laphoz lehetőség szerint csatolni kell a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (Lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy fényképét, munkáltatói igazolását vagy munkáltatói szándéknyilatkozatát. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására legkésőbb a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül sor.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.  A 2020/2021. nevelési év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd).

Azok a szülők, akiknek a gyermekük most bölcsődés, és 2020 augusztus 31- ig betöltik a 3. életévüket, de nem kívánják a Kompanik Zsófia Óvodába beíratni, kérem, ezt írásban jelezzék a kompanikovi@gmail.com címre 2020. április 30-ig.

Köszönöm együttműködésüket, és várjuk jelentkezésüket!

 Sümeg, 2020. április 07.

 Horváth Mária
intézményvezető

Tájékoztató ügyeletről

Tisztelt Szülők!
ikt. sz.:19/289/2020

Polgármester Úrral egyeztetve, ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az óvodai ügyeletre való igény felmérése a következőképpen történik:

 1. Óvodai kis csoportos ügyeletet csak a web oldalról letölthető „NYILATKOZAT koronavírus idején ügyeletet kérő szülők részére” PDF formanyomtatvány kitöltésével lehet igénybe venni.(A szülő letölti, kitölti, aláírja, lefényképezi, és beküldi az óvoda email címére).
 2. Óvodai ügyeletet csakis indokolt esetben kérheti a szülő.
 3. Óvodai ügyeletet csakis egy teljes csírátlanító fertőtlenítés után lehet megszervezni úgy, ha az óvoda alkalmazottai számára is biztosítottak a védőfelszerelések.
 4. Az óvodai ügyelet megszervezésének tényéről a szülőt írásban értesítjük!
 5. A következő hétre szóló étkezési igényeiket pénteken 10 óráig adhatják le az óvoda email címére kompanikovi@gmail.com.

Sümeg, 2020. április 03.

Horváth Mária
intézményvezető

 

Segítség óvodai beiratkozáshoz

Tisztelt Szülők!
Segítség óvodai beiratkozáshoz
A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde beiratkozási körzete Sümeg!

Amennyiben Önök között van olyan, aki nem a kötelező felvételt biztosító óvodába, tehát nem a Kompanik Zsófia Óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével (8330 Sümeg, Rendeki utca 1.) – elektronikus úton, telefonon jeleznie szükséges az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. 

A kialakult helyzetre való tekintettel, ezúton kérem szépen Önöket, hogy akinek 2020. augusztus 31-ig a gyermeke betölti a 3. életévét, és a Kompanik Zsófia Óvodába szeretné beíratni, ezt a szándékát írásban jelezze a kompanikovi@gmail.com email címre április 21-ig.

Eddig az időpontig a kötelező felvételt biztosító óvodának hivatalból kell felvennie a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor, de, mivel a felvételről Önöket írásban ki kell értesítenem, a gyermekeik adatait pedig rögzítenem a KIR statisztikai rendszerébe, ezért jelentkező levelükben legyenek kedvesek feltüntetni a következőket:

A gyermek anyakönyvezett, teljes neve, édesanyja lánykori neve, édesapja neve, a gyermek születési helye, ideje, a gyermek állandó lakóhelye, TAJ száma, a szülők elérhetőségei (email, telefonszám).

Az intézményünk körzetébe nem tartozó gyermekek felvétele csakis férőhely esetén lehetséges, melyről 2020. április 30-ig kell dönteni, és erről írásban fogom értesíteni a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét is.

Szándéknyilatkozataikban van arra lehetőségük, hogy megfogalmazzák egyéb kéréseiket is, viszont jelezniük szükséges azt is, ha gyermekük ételallergiás, vagy sajátos nevelési igényű. Óvodánk feladat ellátási kötelezettsége az Alapító Okiratban foglaltak szerinti.

Intézményünk törekedni fog arra, hogy minden beérkezett kérésnek eleget tudjon majd tenni. A csoportok kialakításáról, és az óvodapedagógusok személyéről viszont csak a beiratkozás után, a kialakult tények függvényében tudok majd tájékoztatást nyújtani.

Abban az esetben, ha szeretnék elhalasztatni gyermekük óvodakezdését május 25-éig benyújtott kérelemben kérelmezhetik ezt a területileg illetékes járási hivatalnál. A hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Előre is köszönöm az együttműködésüket!

Sümeg, 2020. április 02.         

Horváth Mária
intézményvezető

Védekezzünk együtt! Miért jó akármilyen, akár otthon varrt maszk is?

Tájékoztató a mostani gyermekorvosi ellátásról: Miért nem fogad a gyermekorvosunk, mikor a segítségét kérem?

Változás az óvodai beiratkozásban

TISZTELT SZÜLŐK!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.  

 1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek, kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.   A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek, kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.
 2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
  A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójától megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.
  Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni. 

Figyelmüket és együttműködésüket köszönöm!

Sümeg, 2020. március 30.

Horváth Mária
intézményvezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők

Tájékoztatás a rendkívüli szünet elrendeléséről

Tisztelt Szülők!

A kormány 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§ alapján Sümeg Város Polgármestere 2020. március 18. szerdától a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsődében a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében rendkívüli szünetet rendelt el visszavonásig!

Azoknak a szülőknek, akik előzetes egyeztetés alapján kérték gyermekeik számára az étkezést a következő tájékoztatást adom.

Egytálas, normál étrendű, meleg ebédet biztosít az étkeztető cég, melynek átvételi helye: Mártírok útja 1-3. főzőkonyha udvari bejárata felől 11:30-tól 13:00-ig óráig.

Éthordót nem kell vinni, egyszer használatos ételtartóban kapják meg az ennivalót. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

Ezúton szeretném megköszönni az együttműködésüket! Kérem, hogy vigyázzanak egymásra, családjaikra!

Sümeg, 2020. március 17.

Horváth Mária
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJEKOZTATÓ 1

TÁJÉKOZTATÓ 2.

 

Tájékoztató

 

https://koronavirus.gov.hu/