KEZDŐDIK A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉV

KEZDŐDIK A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉV

Szeretettel köszöntjük a régi és új óvodásainkat, bölcsődéseinket és  szüleiket a 2020/2021-es nevelési év kezdetén!
 Örömteli, tartalmas és jó egészségben eltöltött, vidám napokat kívánunk minden ovisnak és bölcsődésnek!
Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde
minden dolgozója

                                         

Letölthető nyilatkozat

A KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJÉRE VONATKOZÓ OPERATÍV INTÉZKEDÉS

A KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

HÁZIRENDJÉRE VONATKOZÓ OPERATÍV INTÉZKEDÉS

Nyilatkozni kell a szülőnek arról, hogy a gyermeke egészséges. Ezt kitöltve kell szeptember 1-jén/érkezéskor átadni a csoport óvodapedagógusának. Ez helyettesíti az egészséges igazolást. Elmulasztása esetén a gyermeket nem áll módunkban fogadni! A nyomtatvány augusztus 31-én felkerül a honlapra (kompanikovi.hu), onnét is letölthető lesz, de a bejáratnál elhelyezett asztalon is megtalálható papír alapon.

Szülő (kísérő) csak az óvintézkedések betartásával léphet be.

Az óvoda 6:30 órától tart nyitva, 17:00 óráig. A gyermeket kizárólag egy felnőtt kísérheti érkezéskor és távozáskor is, 2020. szeptember 1-jétől csak maszkban léphetnek a felnőttek óvodánk, bölcsődénk területére, az öltözőkbe, az udvarokra. A gyermekek reggel 7 óráig lesznek ügyeleti csoportban, az emeleten és a földszinten is lesz egy-egy. Délután csak akkor mehetnek át az ügyeleti csoportba, ha a létszám 2 főre csökken 16:30 és 17 között.(Az ügyeleti csoport létszáma sem lehet 10 fő fölött.)

Az udvaron is külön lesznek a csoportok. Napirendünk szerint igyekszünk minél több időt a szabad levegőn tölteni. A korábbiakhoz hasonlóan az öltözőkben és az óvoda/bölcsőde területén ne csoportosuljanak, a pedagógusokat lehetőség szerint csak rövid ideig tartsák fel, mielőbb adják át az óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek a gyermekeket.

A kisgyermekek a csoportszobába lépés előtt a mosdóban szappannal mossanak kezet, csak papírtörlő használata megengedett!

Kérjük a szülőket, hogy a gyermek, otthonról hozott „alvókát”, csak akkor hozzon az intézménybe, ha feltétlenül szükséges. Külön zacskóba kérjük az „alvókát”, melyet az alváshoz megkap, majd visszakerül az öltözőszekrénybe.

Az ügyeleti csoportszobákban a szőnyegeket megszüntetjük és csak azok a játékok kerülnek elő, amelyet mindennap fertőtlenítünk.

A gyermekek altatása nagy létszámban nehezen valósítható meg biztonságosan a megfelelő távolságtartás betartásával, ezért kérjük ennek tudomásul vételét!

Az óvodába érkezéskor és az étkezések előtt alkalmazunk fertőtlenítő kézmosást.

A délutáni különfoglalkozásokat, óvodai közös rendezvényeinket az első félévben szüneteltetjük. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Sümeg, 2020. augusztus 31.                                                

Papp Lászlóné
intézményvezető-helyettes

Felhívás

Tisztelt Szülők!

A tavaszi koronavírus világjárvány kitörése következtében hozott óvintézkedések továbbra is érvényben vannak és intézményünkben is megmaradnak.

Kérjük Önöket 2020. szeptember 1-től ismételten csak maszkban lépjenek óvodánk, bölcsődénk területére, az öltözőkbe, az udvarokra.

 A korábbiakhoz hasonlóan az öltözőkben és az óvoda / bölcsőde területén ne csoportosuljanak, a pedagógusokat lehetőség szerint csak rövid ideig tartsák fel, mielőbb adják át az óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek a gyermekeket.

Kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kisgyermek a csoportszobába lépése előtt a mosdóban szappannal mosson kezet, papírtörlőt használata megengedett. Nyilatkozni kell a szülőnek arról, hogy a gyermeke egészséges. Az óvodába lépéshez című nyomtatványt szíveskedjenek kitölteni, szeptember 1-én reggel és átadni a csoport óvodapedagógusának. Ez helyettesíti az egészséges igazolást. Elmulasztása esetén a gyermeket nem áll módunkban fogadni! A nyomtatvány augusztus 31-én felkerül a honlapra, onnan is letölthető lesz. De a bejáratnál elhelyezett asztalon is megtalálható lesz.

Kérem fentiek figyelembevételét és betartását! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel: Papp Lászlóné
Intézményvezető-helyettes

Sümeg, 2020. augusztus 28.

Búcsúzás 2020.

Búcsúzás

Sokat gondolkodtunk a lehetőségekről az idei nevelési év búcsúztatójának megszervezését illetően, hagytunk ebben mozgásteret a csoportok vezetőinek és a szervezésben résztvevő szülőknek is. A lehetőségeket, javaslatokat az óvodapedagógusok egyeztetik az érintettekkel.

Szeretném megköszönni mindenkinek a segítő hozzáállást, a támogatást, az eredményes együttgondolkodást! Sümeg város Önkormányzatának a segítségét, támogatását!

Itt szeretném külön megköszönni a Szülői Munkaközösségek vezetőinek, tagjainak a több éves odaadó, segítő munkáját!

Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy ebben a virtuális térben köszönjem meg, hogy bíztak bennünk! Jó felidézni az első napokat, amikor ismerkedtek az óvodával, bölcsődével, keresve a biztató tekintetet, a helyüket, az óvónéni, gondozó néni, dadus néni ölelését! Gyorsan elröppent ez a pár év, a megszeppent bölcsődésekből óvodás és a kicsikből iskolaérett nagy lett! Gyermekeikkel sok szép percet, tartalmas órát, sok időt töltöttünk el, nagyon jó felidézni ezeket az eseményeket! Tarisznyájukat megtöltöttük élményekkel, mesével, dallal,érzelmekkel, sok tudással, közös programokkal! A leendő óvodásoknak kívánok nagyon sok barátot, örömet, kíváncsiságot, felfedezést! Nagyon boldog óvodás éveket! Kedves búcsúzó óvodások! Együtt örültük és bánkódtunk! Mennyi izgalmas versenyt, galéria bemutatót, ünnepi várakozást, felfedezést éltünk át! Sokat nevettünk, néha szomorkodtunk, de az is jó volt! Kedves Szülők! Kívánom, hogy vigyék magukkal a gyermekeik a szeretetet, kíváncsiságot, figyelmet, szorgalmat, amely még az iskolában tovább gyarapodik. Felkészítettük őket, hogy meg tudjanak felelni az iskolai élet elvárásainak! Köszönjük Önöknek, hogy végig segítettek bennünket, együtt gondolkodtak velünk, mindig partnerek voltak, hittek bennünk.. Az alábbi idézettel kívánok erőt, egészséget, nagyon sok örömet mindnyájuknak az iskolai évekhez!

„Jaj de jó volt együtt lenni!

Évről évre növekedni!

Melegedni ölelésbe,

álmodozni egy mesében,

jókedvűen énekelni,

szivárványt együtt rajzolni,

mint a szélvész, úgy szaladni,

a világról beszélgetni.

Es egymást úgy , de úgy szeretni!

De nektek most el kell menni,

megnőttetek nincs mit tenni!

Visszavárunk, nem felejtünk

hiányozni fogtok nekünk!”

Balla Piroska: Jaj, de jó volt!

Sok szeretettel: Papp Lászlóné
Intézményvezető-helyettes

2020. 08.12.

Nevelés nélküli munkanap

KEDVES SZÜLŐK!

2020. augusztus 29-én (szombaton) nevelés nélküli munkanap lesz óvodánkban.

Ha valakinek nehézséget okoz gyermekének elhelyezése, dolgozik, kérjük, szíveskedjen jelezni augusztus 26. reggel 8 óráig, telefonon vagy a kompanikovi@gmail.com email címen.

Megértésüket köszönjük!

Sümeg, 2020.08.12.

 Üdvözlettel:Papp Lászlóné
 Intézményvezető-helyettes

2020. Szülői értekezlet meghívó

Tisztelt Szülők!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, a leendő óvodások és bölcsődések szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontjáról és helyéről.

Időpont: 2020. augusztus 24. hétfő 17 óra

Helyszín: Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde tornaterme, 8330 Sümeg, Rendeki út 1.

A korona vírus helyzetre való tekintettel kérjük, hogy családonként csak egy szülő vegyen részt az értekezleten, a higiéniás szabályok betartásával (szájmaszk viselése, valamint kézfertőtlenítő használata- utóbbi a bejáratnál található).

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Sümeg, 2020. augusztus 12.

 Üdvözlettel:Papp Lászlóné
 Intézményvezető-helyettes

Búcsúzó 2020

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
(Goethe)

        KEDVES SZÜLŐK!

Idén rendhagyó módon, csoportonként tervezzük a nagyok búcsúztatását óvodánkban.

Sok szeretettel várjuk az iskolába menő gyermekeket és a kedves szüleiket!

2020. augusztus 26-án (szerdán) 16-17 óráig a Cirmi csoport a csoportszobájában, a Csiga csoport az óvoda udvarán, a Katica csoport a tornateremben búcsúzik.

2020. augusztus 27-én (csütörtökön) 16-17 óráig a Süni csoport a tornateremben, a Hétszínvirág csoport az udvaron búcsúzik.

Kérjük Önöket, hogy gyermekenként lehetőleg csak 2 hozzátartozó jöjjön az óvodába, és az egészségügyi vészhelyzettel kapcsolatos előírásokat mindenki szíveskedjen betartani!  Köszönjük megértésüket!

Kívánunk az iskolába készülő gyermekeknek és a családjaiknak, sok kellemes élményt a nyárra, jó egészséget és örömteli iskolakezdést!

Sümeg, 2020. július 10.

Papp Lászlóné
óvodavezető-helyettes

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Kompanik Zsófia Óvodában a következő nevelési évben, – a fenntartó önkormányzattal egyeztetve – hat óvodai csoport kialakítása, és ezzel összefüggésben, átszervezése is szükségessé válik.

A nevelőtestület célja az, hogy az intézmény biztonságosan működjön, de figyelembe kellett vennünk a nevelési év közben bekövetkező személyi változásokat.

Az intézmény nem közölhet internetes felületen személyiségjogokat tartalmazó adatokat. Bővebb felvilágosítást a csoportok kialakításról augusztusban, egy évkezdő szülői értekezleten kaphatnak.

Előre is köszönöm a megértésüket kellemes nyaralást kívánva!

Sümeg, 2020. június 04.

Üdvözlettel:

Horváth Mária
Intézményvezető

Tájékoztató

TISZTELT SZÜLŐK!

Ezúton kérem elnézésüket, hogy az óvoda újra nyitása óta nem az Önök által megszokott rendben járhatnak óvodába, illetve történt eddig a csoportok kialakítása.

Az intézménybe járó gyermekek, és a kollégák védelme érdekében június 2-től is érvényben marad egy-két óvatos szabály, melynek betartása minden szülő számára is kötelező:

 • Az épületbe a szülők továbbra sem léphetnek be! A gyermekekért továbbra is a dadus néni fog kimenni, ne engedjék be őket egyedül az óvoda épületébe! Arra kérem Önöket, hogy reggel 8 óráig szíveskedjenek megérkezni, hogy minden kisgyermek számára tudjuk biztosítani a higiénikusabb étkeztetést és annak feltételeit!
 • Azt is szeretném kérni, hogy Önök is tartsák be az egymás közötti másfél méteres távolságot, hisz ezek a szabályok még életben vannak. Fokozottabban figyeljenek arra is, hogy érkezéskor-távozáskor, ha átvették a gyermekeiket, minél hamarabb hagyják el az óvoda előtti járda szakaszt, a parkolót, hogy más szülők is meg tudjanak állni, és nyugodtan tudják átvenni a gyermekeiket.
 • Június 2-től gyermekeik saját csoporttársaikkal kerülnek egy csoportba, de az óvodapedagógusok személye hetente változhat.
 • A gyermekek csakis egészségesen jöhetnek! Amennyiben a gyermeken napközben bármiféle megbetegedés (láz, fokozottabb orrfolyás, tüsszögés, köhögés) tüneteit észleljük, azonnal értesítjük a szülőt, és a gyermeket haza kell vinni az óvodából. A gyermeket ezután csak orvosi igazolással engedjük vissza a közösségbe!
 • A gyermekek számára szükséges mindennapra egy másik váltóruhát hozni, amibe a megérkezésükkor át is öltöztetik őket a pedagógusok.
 • Arra kérem Önöket, hogy a fertőzésveszély elkerülése végett csak a legszükségesebb holmikat hozzák magukkal. Ha nélkülözhető az otthoni „alvótárs”, az óvodában találunk arra alkalmasat.
 • Ezen kívül legyenek kedvesek ágyneműt, folyékony szappant, nedves törlőt és papírkéztörlőt hozni.
 • Amennyiben ebéd után szeretnék a gyermekeiket haza vinni, vagy változás áll be az óvodai igényükkel kapcsolatban, azt legyenek kedvesek e-mailben, a kompanikovi@gmail.com címre jelezni.
 • A nevelőtestülettel megbeszélve augusztus hónapban kerül majd sor egy közös, nagycsoportosokat elbúcsúztató ünnepségre. Kérem, ezzel kapcsolatban is figyeljék az óvoda web oldalát.
 • AZ ÓVODA EZEN A NYÁRON NEM TART SZÜNETET! Folyamatosan üzemelünk, az intézményt érintő minden egyes változásról a továbbiakban is itt adok tájékoztatást!

 

Köszönöm szépen az együttműködésüket!

 

Sümeg, 2020. május 29.

Horváth Mária
Intézményvezető

Az óvoda újranyitása

TISZTELT SZÜLŐK!

ikt. sz.:7/104/2020

Sümeg Város Önkormányzatának Polgármestere a 117/2020. (V.21) határozatával az Óvodában megszűntette a rendkívüli szünetet.

Az óvoda ennek értelmében május 25-től, már nemcsak ügyeletet lát el, hanem reggel fél 7-től 17 óráig nyitva van.

Az intézménybe járó gyermekek, és a kollégák védelme érdekében úgy gondolom nem nevezhető túlzónak néhány óvatos szabály bevezetése, amíg a veszélyhelyzet visszavonásra nem kerül!

 1. Azok a szülők, akik tartanak a vírushelyzettől, a járványveszély elmúltáig kérhetnek e-mailen engedélyt a gyermekük távolmaradására!
 2. Az óvodánkban és a bölcsődében a szorgalmi időszak 2020. május 25-tól 2020. május 31-ig tart, ezután, felmérésre kerül, hogy ki igényli a nyári időszakra az összevont csoportokban történő óvodai ellátást. Azok a szülők, akik már most tudják, hogy nem szeretnék hozni gyermeküket, írásban jelezhetik.
 3. Azok, akik jönni szeretnének, csakis egészségesen tehetik, és előző munkanap 10 óráig szíveskedjenek ezt jelezni a kompanikovi@gmail.com címre, hogy a megfelelő csoportszervezést és az étkezést is biztosítani tudjuk számukra. Fontos, hogy 8 óráig érkezzenek meg a reggeliztetés higiénikus lebonyolítása érdekében!
 4. Az óvodát igénylő szülők az óvoda épületébe továbbra sem nem léphetnek be! A gyermekeket a dadus néninek kell átadni az óvoda bejárati ajtajánál.
 5. A belépést követően fertőtlenítő lábtörlő lesz kihelyezve, illetve azonnali kézmosást végzünk.
 6. A gyermekek számára szükséges mindennapra egy másik váltóruhát hozni, amibe a megérkezésükkor át is öltöztetik őket a pedagógusok.
 7. Arra kérem Önöket, hogy a fertőzésveszély elkerülése végett gyermekeik számára csak a legszükségesebb holmikat hozzák magukkal. Ha nélkülözhető az otthoni „alvótárs”, az óvodában találunk arra alkalmasat.
 8. Ezen kívül legyenek kedvesek ágyneműt, folyékony szappant és papírkéztörlőt hozni.
 9. Amennyiben a gyermeken napközben bármiféle megbetegedés (láz, fokozottabb orrfolyás, tüsszögés, köhögés) tüneteit észleljük, azonnal értesítjük a szülőt, és a gyermeket haza kell vinni az óvodából.

A gyermeket ezután csak orvosi igazolással engedjük vissza a közösségbe!

Köszönöm a megértésüket és az együttműködésüket!

 

Sümeg, 2020. május 22.

Horváth Mária
intézményvezető