Változás az óvodai beiratkozásban

TISZTELT SZÜLŐK!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.  

  1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek, kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.   A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek, kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.
  2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
    A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójától megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.
    Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni. 

Figyelmüket és együttműködésüket köszönöm!

Sümeg, 2020. március 30.

Horváth Mária
intézményvezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők

Tájékoztatás a rendkívüli szünet elrendeléséről

Tisztelt Szülők!

A kormány 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§ alapján Sümeg Város Polgármestere 2020. március 18. szerdától a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsődében a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében rendkívüli szünetet rendelt el visszavonásig!

Azoknak a szülőknek, akik előzetes egyeztetés alapján kérték gyermekeik számára az étkezést a következő tájékoztatást adom.

Egytálas, normál étrendű, meleg ebédet biztosít az étkeztető cég, melynek átvételi helye: Mártírok útja 1-3. főzőkonyha udvari bejárata felől 11:30-tól 13:00-ig óráig.

Éthordót nem kell vinni, egyszer használatos ételtartóban kapják meg az ennivalót. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

Ezúton szeretném megköszönni az együttműködésüket! Kérem, hogy vigyázzanak egymásra, családjaikra!

Sümeg, 2020. március 17.

Horváth Mária
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJEKOZTATÓ 1

TÁJÉKOZTATÓ 2.

 

Tájékoztató

 

https://koronavirus.gov.hu/

BÖLCSŐDEI CSOPORT BEMUTATÁSA

Csoportunk, 2008. szeptember 1. óta működik, melybe 1 éves kortól egészen 3 éves korig fogadunk gyermekeket. A csoport létszámát tekintve szinte minden évben a maximális 12 fővel dolgozunk.

Fontosnak tartjuk a családias, biztonságos, szeretetteljes légkör megteremtését, hogy a gyerekek jó kedvűen, mosolygósan érkezzenek a bölcsődébe és így felszabadult, nyugodt játékkal tudják eltölteni azt az időt, amíg a nap végén szüleik megérkeznek értük. Céljaink közt szerepel, hogy a lehető legtöbb énekkel és mondókával ismertessük meg a kicsiket. Igyekszünk ezt az adott évszaknak vagy ünnepnek megfelelően tenni. Az éneklést furulyázással is színesítjük.

 Több éves tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy már a legkisebb korosztály is nagyon szeret alkotni, így szinte mindennapos nálunk a festés, ragasztás vagy akár a nyomdázás. A kicsik saját maguk dönthetik el, hogy szeretnének- e az adott tevékenységben részt venni, bekapcsolódni ,senkire nem erőltetünk rá semmit. 

A kicsik számára fontos a rendszeres napközbeni mozgás, így arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb időt a friss levegőn töltsük. Erre tökéletes lehetőséget nyújt a bölcsőde udvarán kialakított fedett terasz és a nagy udvar. Több alkalommal is lehetőségünk nyílik igénybe venni az intézményhez tartozó hatalmas tornatermet, ahol a megfelelő játékeszközök használatával a gyermekek mozgását is fejleszteni tudjuk.

 A szülőknek támogatást és segítséget nyújtunk a gyermekek pelenkáról, előkéről, illetve cumiról való leszoktatásában. Minden gyermekkel a korának és fejlettségi szintjének megfelelően foglalkozunk.

Füstös Beatrix 
gondozónő

Sümeg, 2020. február 27. 

Süni csoport bemutatkozása

„Süninek lenni jó kis móka, büszkén tudatom a világgal!”

– és ezt bizton állíthatjuk is, hiszen a Süni csoportban szeretetteljes, vidám, gyermekbarát légkörben, változatos tevékenységformák megvalósításával zajlanak a napjaink. 

Süniseink vidámak, barátságosak, talpraesettek, szeretik és elfogadják egymást. Szívesen barkácsolnak, alkotnak, és énekelnek. Játékidőben nálunk szinte mindennaposak a mesejátékok, melyeket a gyerekek önmaguk valósítanak meg. Mi jó példát mutatva többször lepjük őket egy- egy meseelőadással, zenei produkcióval. A mozgás különösen fontos óvodásaink életében, erre napi szinten lehetőséget is adunk a szabadban, a csoportszobában és a tornatermünkben egyaránt.

Mi óvó nénik EGYÜTT dolgozunk, nevelési elveink, módszereink összehangoltak. Rendkívül jó munkakapcsolatunk alapja a személyes barátság. Dajka nénink szeretettel gondozza gyermekeinket, ezzel nagy mértékben segíti a mindennapi munkánkat. Különösen örülünk, hogy vegyes életkorú gyerekekkel foglalkozhatunk, mert rengeteg előnye van. Arra vállalkoztunk, hogy a szülőkkel összhangban együtt neveljük a ránk bízott gyerekeket.

 

Hétszínvirág csoport bemutatkozása

(Középső- és nagycsoport)

Csoportunk elnevezése szimbolikus jelentésű és rendkívül találó, hiszen ez a sokféle színű sziromban pompázó virág: mi magunk vagyunk. Gyermekeink, akik mind – mind más jellemmel, más tulajdonságokkal felruházott, de valamennyien színes személyiségek.

Vannak köztük: fiúk – lányok, középső – és nagycsoportosok, bátrabbak és bátortalanok, halk szavúak és harsányabbak, de ami közös bennük, hogy egy összetartó, egymást segítő, jó kedélyű, szeretetreméltó csapat tagjai. Az együtt eltöltött évek során mindannyian jól alkalmazkodtak az óvodai életünk szokás –és szabályrendszeréhez, a közös tevékenységek és élmények pedig igazi kis közösséggé kovácsoltak össze mindannyiunkat (szülőt – gyereket – pedagógust egyaránt).

Szeretünk együtt játszani, énekelni, mesét hallgatni és előadni, örömmel kirándulunk és fedezzük fel a természet szépségeit, de a legkedveltebb napi programunk a jó hangulatú szabad mozgás, szaladgálás és a jóízű beszélgetések egymással sok- sok humorral fűszerezve.

A Hétszínvirág csoport gyermekei olyanok, mint a pillangók a szélben:

„Mindegyik különböző.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”

Napocska csoport bemutatkozása

Csoportunkban 28 fő Napocskást köszönthetünk, jelenleg kiscsoportosok. 

Szeretetteljes légkörben fogadjuk őket, melyben jókedvűen tevékenykedhetnek és elsajátíthatják a csoport szokás- és szabályrendszerét. 

Fő célunk, hogy szívesen jöjjenek óvodába, biztonságban érezzék magukat mellettünk. A családokkal az együttműködő, jó kapcsolat kialakítására törekszünk. 

Szeretnénk, ha minden kisgyermek boldog és kiegyensúlyozott lenne, türelemmel segítjük őket mindenben. Napjaink vidáman telnek, játszunk, énekelünk, verselünk, mesélünk, ismerkedünk az alkotás örömével és sokat mozgunk. 

Munkánkat dadus nénink, Rita néni segíti.

Maci csoport bemutatkozása

Mackó brummog irgum – burgum, és néha mi is morgolódunk, de, hogy mégis milyenek vagyunk? 

Eleven, vidám, nyüzsgő csoport, járnak hozzánk kisebb és középsős ,,medve bocsok.”

Mindennapjainkat derűs, meleg hangulatú csoportszobában töltjük, ahol már az ajtó bejárata is hívogató. Szeretünk rajzolni, festeni, barkácsolni, legfőképpen játszani, mindenünk a mozgás,  itt aztán nincs lazsálás. A csoportszobában mindenhol feltaláljuk magunkat autózás, kirakózás, építés vagy babázás, sütés-főzés, van választás. 

Napközben sokat éneklünk, táncolunk, verselünk és mondókázunk. 

Óvónéni, dadus néni egyöntetűen mindenkit szeret, mint medve a mézet! Arra törekszünk, hogy gyermekeinket megértő, derűs, szeretetteljes gondoskodás vegye körül, s boldog, örömteli napjai legyenek az óvodában, a Maci csoportban.