“Óvodába megyünk!”- tudnivalók

Oviba megyünk – de mit vigyünk?

Megpróbáltunk összeszedni egy listát, amit az óvodánkban szoktunk kérni, amikor a gyermekük az óvodát kezdi:

1. Ágynemű és lepedő

Általában a sarkainál gumis, óvodai lepedőt szoktunk kérni, ilyet pár helyen kapni, vagy érdemes varratni.

2. Ovis zsák

Ez az a zsák, amit egy vállfára applikálva a szekrénybe akaszt a csemete, és ebben tárolja a váltóruháit.

3. Váltóruha

Évszaknak megfelelően pótruhát is vinni kell, ha balesetek történnének, és persze állandó váltócipőt, és ha szükséges, tornacipőt is vásárolnunk kell. Érdemes a gyerek ruháiba, cipőibe beleírni a nevét és a jelét is, hogy később, elkeveredés esetén, könnyen beazonosítható legyen.

4. Fogkefe és fogmosó pohár (Poharat is kérünk, fogkrémet, fogkefét. járványhelyzetben a fogmosást felfüggesztettük)

5. Tisztasági felszerelés

Ide tartozik a fésű, papírzsepkendő, szalvéta és WC-papír is.

6.Tornazsák, benne póló, rövidnadrág, fűzős cipő.

TANÉVKEZDÉS

Tisztelt Szülők!

Szeptember 1-től megnyitjuk kapuinkat a gyermekek és Szülők előtt! Szeretettel várjuk óvodásainkat, bölcsődéseinket és a szülőket!

Reggelente ismét együtt érkezhetnek és kísérhetik be a gyermekeiket a csoportba, s adhatják át személyesen őket az óvodapedagógusoknak.

A biztonság kedvéért a következő kérésekkel fordulunk Önökhöz: Változatlanul fontos, hogy az alapvető egészségvédelmi szabályokat betartsuk, a bejáratnál, illetve a folyosókon elhelyezett kézfertőtlenítőt használjuk!

A maszkhasználat nem kötelező.

Nem kell alkalmaznunk a testhőmérőzést.

Kérjük a korábban alkalmazott szabály szerint minél gyorsabban és lehetőleg egy kísérővel érkezzenek a gyerekek az óvodába, reggel 8:30-ig.

Beteg gyermekre vonatkozó szabályok a házirendben alkalmazottak figyelembevételével történnek. Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja, betegség után orvosi igazolással jöhet vissza.

Távolmaradás szabályai a házirendben vannak leszabályozva, határozatlan időtartamra engedély nem adható. Aki a járványhelyzetre hivatkozva kér engedélyt, az intézményvezető felé teheti, a döntés során mérlegelni kell. A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében, szakorvosi papírok alapján igazolom a hiányzását.

Mindenkinek jó egészséget, sok örömöt, mosolygós gyermekeket kívánok!

Sümeg, 2021. 08. 31.

Tisztelettel: Papp Lászlóné
intézményvezető

Korlátozásokra vonatkozó új szabályok

Tisztelt Szülők!

A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsődében 2021. 07.05-től megszűnik a kötelező maszkviselés, testhőmérséklet mérés. Gyermeküket a normál működésnek, házirendnek megfelelően kísérhetik a csoportba, udvarra, tehát nem csak a folyosóig. Továbbá megszűnik a gyermekenként 1 fő hozzátartozó intézményben tartózkodásának a létszámkorlátozása is. 

Kérem Önöket az intézménybe kizárólag betegséget, tünetet nem hordozó gyermekek, felnőttek jöjjenek! Továbbra is fokozottan vigyázzunk egymásra! Köszönöm megértő türelmüket!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Sümeg, 2021.07.05.                                              

Papp Lászlóné s.k.
intézményvezető

                                                                               intézményvezető

Ballagás 2021.

Tisztelt Szülők! Kedves óvodánktól búcsúzó nagycsoportosaink!

A 250/2021. (V.17.) Korm. rendelet alapján, a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása céljából a ballagási rendezvényen betartandó szabályok az alábbiak:

A ballagási rendezvényen a búcsúzó gyermek által meghívott személyek életkortól, illetve koronavírus védettségtől függetlenül részt vehetnek.

A rendezvényeket csak szabadtéren, az óvodák udvarán lehet megtartani.

A ballagások idejét a vezető jelöli ki.

Kérjük a tisztelt kísérőket, hogy úgy készüljenek, hogy az intézmény zárt részeibe, az épületbe nem tartózkodhatnak.

A meghívottak maszkot kötelesek viselni, kivételt képez a 6. életévét be nem töltött kiskorú.

A búcsúzó ünnepségre gyermekenként maximum 8 kísérő jöhet.     

A ballagások időpontjai, helyszíne, jó időjárás esetén a következők:

  1.  Csiga csoport: június 8. (kedd) 16:30, udvar,
  2.  Cirmi csoport: június 8. (kedd) 15:30, udvar
  3. Maci csoport: június 9. (szerda) 15:30, udvar
  4. Hétszínvirág csoport: június 9. (szerda): 16:00, udvar
  5. Süni csoport: június 10. (csütörtök): 16:00, udvar

Eső esetén, gyermekenként 2 fő kísérő vehet részt a tornateremben, az oldalsó ajtókat, felső ablakokat kinyitjuk, a családok egymástól távol, maszkban, belépéskor kézfertőtlenítést követően vehetnek részt.

A Maci csoportosok és kísérőik a bölcsődei fedett teraszon elférnek, a szülők a pince felőli bejáratnál tudják megközelíteni a helyszínt eső esetén.

A gyermekeket délelőtt, hagyományainknak megfelelően a csoportokban is elbúcsúztatjuk.

Minden kis ballagó ovisunknak, családjaiknak szívből kívánunk sok sikert, örömet, jó egészséget és vidámságot az iskolai évekhez!

Papp Lászlóné
intézményvezető

Sümeg, 2021.06.01.                                                  

Zeneiskolai felhívás

Zeneiskolai jelentkezési lap 2021./2022.

Jelentkezési lap és nyilatkozat(pdf)

Jelentkezési lap a

Sümegi Kisfaludy Gimnázium, Kollégium és

Alapfokú Művészeti Iskolába

1. Jelentkező tanuló:

– neve:……………………………………………………………………………………………

– telefonszáma:………………………………………………………………………………….

– születési helye és ideje:…………………………………………………………………………

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– állampolgársága : magyar

       egyéb:

– nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a     

  tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:……………………………………………

– oktatási azonosító száma:………………………………………………………………………

2. Szülő (törvényes képviselő) neve: ……………………………………..Tel.:…………………..

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– e-mail címe: …………………………………………………………………………………….

3. Anyja születéskori neve: ……………………………………………..Tel.:…………………..

– lakcíme:…………………………………………………………………………………………

– tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..

– e-mail címe: ……………………………………………………………………………………

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: …………………………………………..……………..

Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:…………………..

5. Annak az intézménynek a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét

teljesíti  2021. szeptember 01-től:

………………………………………………………………………………..……… ………………

– évfolyam száma: ………… /2021. szeptember 01-től

Nyilatkozat

  • Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába.
  • Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.

/megfelelő rész aláhúzandó/

A másik intézmény

– neve: ……………………………………………………………………..……………

– címe: …………………………………………………………………………….…..

– Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……………

– Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: …………………

– művészeti ág megnevezése:………………………………………………………….

6. Alulírott nyilatkozom, hogy

  • gyermekem hátrányos helyzetű
  •  gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
  • gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista

/megfelelő rész aláhúzandó/

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.

7. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem.

8. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.

……………………………., 2021.  ………………….…. hó  ……… nap

………………………………………

szülő (jelentkező) aláírása

Megújult környezet

Az elmúlt időszak sem telt tétlenül a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde környékén. Sok szeretettel és izgalommal csinosítottuk az épületet kívül-belül, várva a régi és új óvodásainkat. Tekintse meg a megújult környezetünket!
A videót készítette Mészáros Norbert, köszönjük szépen a segítségét!

Bölcsődei jelentkezés

Jelentkezési lap

Megállapodás

Önkormányzati közlemény óvodai beiratkozásról

Közlemény

Közlemény bölcsődei beiratkozásról

Tudnivalók a bölcsődei beiratkozásról

Sümeg városában egy működő bölcsőde fogadja 1 éves kortól a gyermekeket.

Ha valaki jelentkezni szeretne, egy jelentkezési lapot kell kitöltenie és e-mailen történő megküldésével lehetséges. Ilyen formanyomtatvány a honlapunkról is letölthető lesz. A bölcsődei felvételről minden esetben írásos „felvételt nyert” vagy „felvételét elutasították” dokumentumot kap a család. Aki nem a nevelési év elejétől kéri a bölcsődei felvételt (szeptember 1.), azok várólistára kerülnek. Ha a megadott dátumig – amikortól igénylik a bölcsődét – marad még szabad férőhely, akkor a gyermek felvételre kerül. A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Sümeg Városi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődébe a 2021/22-es nevelési évre a beiratkozás, a jelentkezési lap letöltésével, kitöltésével és e-mailen történő megküldésével lehetséges 2021. május 03 – 05-ig.

A jelentkezési laphoz lehetőség szerint csatolni kell a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (Lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy fényképét, munkáltatói igazolását vagy munkáltatói szándéknyilatkozatát. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására legkésőbb a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül sor.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A 2021 / 2022. nevelési év első napja: 2021. szeptember 1. (szerda).

Azok a szülők, akiknek a gyermekük most bölcsődés, és 2021. augusztus 31- ig betöltik a 3. életévüket, de nem kívánják a Kompanik Zsófia Óvodába beíratni, kérem, ezt írásban jelezzék a kompanikovi@gmail.com címre legkésőbb 2021. április 30-ig.

A bölcsődébe egész év folyamán lehet jelentkezni, de a központi beiratkozás mindig egybe esik az óvodai beiratkozások időpontjával.

A bölcsődei felvétel a fent leírtak figyelembevételével és a jelentkezés sorrendjében történik.

Szeretettel várjuk leendő bölcsődéseinket!

Sümeg, 2021. március 25.                            

Papp Lászlóné
intézményvezető