Közlemény óvodai beiratkozásról

Közlemény óvodai beiratkozásról


Értesítjük a szülőket, hogy a Kompanik Zsófia Óvodában és Bölcsődében a 2021/2022-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2021. május 03. (hétfő) 8:00-17:00 óra

2021. május 04. (kedd) 8:00-17:00 óra

2021. május 05. (szerda) 8:00 -16:00 óráig


A beiratkozás megtörténhet személyes megjelenéssel és online is. A veszélyhelyzeti intézkedések miatt kérjük Önöket, elsősorban online tegyék meg jelentkezésüket.


• Online beiratkozás esetén, a „Felvétel iránti kérelem(word)” dokumentumot kérjük a kompanikovi@gmail.com e-mail címre elküldeni.

Felvétel iránti kérelem(pdf)


• Személyes beiratkozásra kizárólag telefonon, előre egyeztetett időpontban van lehetőség a járványügyi szempontok figyelembevételével és az előírások szigorú betartása mellett.
Időpont egyeztetésre az óvodában van lehetőség 2021. május 03-05 között 8:00 – 15:00-ig.  Telefonszámok: 06 87/ 550 – 207, 550 – 208.


• Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
            – gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa,
            – gyermek lakcímkártyája,
            – gyermek TAJ kártyája,
            – szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.


• Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételéhez a pedagógiai szakszolgálat javaslata szükséges, melyet kötelező a kérelemhez csatolni.


A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a várost környező falvairól is fogadhat gyermeket.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Sümeg város közigazgatási területe.
Kötelező beíratni óvodába azt a gyermeket, aki 3. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A 2021. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles bejelenteni azt az Oktatási Hivatalnak, erről az alábbi linken tájékozódhatnak: https://www.oktatas.hu/kozn…/kulfoldre_tavozas_bejelentese
Az óvodai felvételről hozott döntés határideje 2021. május 31. a döntésről írásban (e-mail, postai út) értesítjük a gyermeket nevelő szülőt, gondviselőt.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Sümeg, 2021. március 25.


Papp Lászlóné
Intézményvezető