Tudnivalók a bölcsődei beiratkozásról a 2022/2023. nevelési évre

Tudnivalók a bölcsődei beiratkozásról a 2022/2023. nevelési évre

Tisztelt Szülők!

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde két bölcsődei csoportban fogadja 1 éves kortól a gyermekeket.

A bölcsődébe történő jelentkezés a megjelölt időpontokban személyesen és elektronikus úton is lehetséges.

2022. május 3.           (kedd)            7.00-17.00 óra,

2022. május 4.           (szerda)                     7.00-17.00 óra,

2022. május 5.           (csütörtök)                7.00-17.00 óra.

• Személyes beiratkozás esetén a bölcsődei jelentkezés helye:

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményben: 8330 Sümeg, Rendeki u. 1.

•Elektronikus úton történő beiratkozás, az intézmény honlapjáról (https://kompanikovi.hu) letöltött és kitöltött jelentkezési lap kompanikovi@gmail.com email címre történő megküldésével van lehetőség.

Ha valaki jelentkezni szeretne, egy jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyet személyesen, vagy e-mailen történő megküldésével tud átadni. Ilyen formanyomtatvány a honlapunkról is letölthető lesz. Az online kérelem benyújtásakor szükséges iratokat (beszkennelve vagy lefotózva szíveskedjenek az online kérelemhez csatolni). Eredetiben való bemutatására legkésőbb a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül sor.

A bölcsődei felvételről minden esetben írásos „felvételt nyert” vagy „felvételét elutasították” dokumentumot kap a család. Aki nem a nevelési év elejétől kéri a bölcsődei felvételt (szeptember 1.), várólistára kerül. Ha a megadott dátumig – amikortól igénylik a bölcsődét – marad még szabad férőhely, akkor a gyermek felvételre kerül. A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: Jelentkezési laphoz lehetőség szerint csatolni kell a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (Lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy fényképét, munkáltatói igazolását vagy munkáltatói szándéknyilatkozatát.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A 2022/2023. nevelési év első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök).

Azok a szülők, akiknek a gyermekük most bölcsődés, és 2022. augusztus 31- ig betöltik a 3. életévüket, de nem kívánják a Kompanik Zsófia Óvodába beíratni, kérem, ezt írásban jelezzék a kompanikovi@gmail.com címre legkésőbb 2022. április 30-ig. A gyermek bölcsődei felvételéről a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője és a bölcsőde szakmai vezetője közösen dönt.

A bölcsődei felvételekről, a felvett illetve elutasított gyermekekről 2022. május 31 –ig tájékoztatást kapnak a szülők írásban. Az új gyermekek fogadása a nevelési – gondozási év első napjától folyamatosan történik.

A bölcsődébe egész év folyamán lehet jelentkezni, de a központi beiratkozás mindig egybe esik az óvodai beiratkozások időpontjával.

A bölcsődei felvétel a fent leírtak figyelembevételével és a jelentkezés sorrendjében történik.

Szeretettel várjuk leendő bölcsődéseinket!

Sümeg, 2022. 04.07.

Papp Lászlóné sk.
intézményvezető