feb 12

Rendhagyó nevelési értekezlet az óvodában

2013. február 11-én nevelési értekezletet tartottunk, melynek témája: A közoktatási törvény változásaiból adódó vezetői és nevelőtestületi feladatok.

A nevelőtestületi értekezleten részt vett Farkas Bernadett oktatási referens, a Sümegi Járás óvodáinak vezetői, tagóvoda-vezetői és a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai.

Az értekezlet előadója: Laminé Antal Éva szakértő volt.

Az előadó felvázolta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény milyen változásokat hoz az intézmények működésében, milyen feladatok elé állítja az óvoda nevelőtestületét. A változások várhatóan hoznak pozitívumokat is az intézmény és az alkalmazottak életében, de sok a rájuk váró feladat is.

feb 12

Tovább folytatódtak a farsangi programok

2013. február 8-án óvodánkat a Cirmi csoport képviselte a városi farsangon. A gyermekek nagy izgalommal készülődtek a rendezvényre. Fejükre tették a maguk által díszített farsangi kalapokat, majd állatokat megjelenítő maszkok mögé rejtőzve indultak az iskolásokkal együtt a téltemetés régi népszokását felelevenítő jelmezes felvonulásra.  Az iskolások által készített kiszebábbal,- amely menyecskének öltözött szalmabáb volt- és különféle zajkeltő szerszámokkal vonultak a városi tűzoltóság elé. Közben télűző rigmusokat hangosan, kiabálva követelték a tél végét, a tavasz kezdetét.

A tűzoltóság elé érkezve kíváncsian várták a kiszebáb elégetését. A bábot sajnálták egy kicsit, de végül egy elbúcsúztak tőle egy téltemető dallal.

feb 10

Farsang az óvodánkban

Február 1 –én tartottuk óvodánkban a farsangi mulatságot. Csoportjainkban már hetekkel korábban elkezdtük a ráhangolódást. Verseket, énekeket tanultunk és napokig díszítettük csoportszobáinkat és a folyosókat, faliújságokat, tornatermet. Jelmezeket is lehetett kölcsönözni az óvodában.

Reggel érkezéskor a szülők beöltöztették a gyermekeiket és sok finom süteménnyel, innivalóval is hozzájárultak a jó hangulathoz. Ebben az évben már lehetőség volt, hogy együtt is ünnepelhessünk. 9 órakor a csoportok bevonultak a tornaterembe, ahol mindenki megnézhette a jelmezes felvonulást. Majd Hujber Jánosné óvodavezető köszöntötte a gyerekeket és felnőtteket s vidám farsangolást kívánva megkezdődött a mulatság.

Először az óvó nénik és a bölcsődei gondozó nénik egy mesejátékot adtak elő – “Butuska kis egér” címmel. A mese a hét kis egérről szól, akiket az anyukája szeretné elaltatni, de ők nem akarnak, ezért egérmama különböző állatok segítségét kéri, akiknek ez szintén nem sikerül. Végül a macska énekétől végre „elálmosodnak” a kisegerek és az anyukájuk ölében elszenderednek. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy óvónénjüket láthatták csintalankodni. Felszabadultan kacagtak a vidám mese alatt, nagy sikerünk volt. Az előadást követően fergeteges tánccal próbáltuk elűzni a telet, majd a közös táncolás után a csoportok visszamentek a csoportszobájukba ahol újra megcsodálhatták egymás jelmezeit. Ettünk, ittunk és folytattuk a mulatságot.

Minden csoport a saját szobájában versekkel és dalokkal űzte a telet, versenyjátékokkal színesítette a délelőttöt. A gyerekek együtt versenyezve, drukkolva játszottak, ezzel is erősítve a köztük levő kapcsolatot. A bál hangulatát jól tükrözik a gyerekekről készült képek.

feb 10

Farsangi előzetes

 A farsangi szokások legáltalánosabb eseménye a jelmezes, álarcos alakoskodás. Ezen belül gyakori szokás volt a különböző állatalakoskodás (gólya, medve, ló, kecske). Ezt a hagyományt akarta a Cirmi csoport feleleveníteni.

Az állatmaszkos felvonuláshoz már a megelőző napokban szorgosan készültünk. Minden kisgyermek szabadon kiválaszthatta, hogy milyen állat bőrébe szeretne bújni. Papírból állatmaszkokat vágtunk ki, melyeket a gyerekek önállóan kifestettek, díszítettek. Ezután a kiválasztott állatokról rövid verseket, mondókákat, énekeket tanultunk. Végül a farsangi bálunkat megelőző napon bejártuk az óvodát az állatos maszkjainkban. Közben énekeltünk, verseltünk, próbáltuk elűzni a telet, várni a tavaszt, és gondoskodtunk a vidám hangulatról.

A farsangi hangulat megteremtéséhez hozzájárult a Katica csoport is. A gyermekek ritmushangszerekkel végigjárták az óvoda folyosóit, közben farsangi dalokat és rigmusokat hangoztatva búcsúztatták a telet.

Sze 30

Óvodai szüreti ünnepség

Megtekintés

Sze 30

Óvoda átadása videó

Óvoda átadási ünnepségről készített felvétel:

Megtekintés

Sze 21

Szüreteltek az Ovisok!

Szerda délelőtt a nagy csoportosok is segítettek szüretelni a Palota Pincének! Nagy lelkesedéssel és profizmussal, amint látható!

Képek megtekintése.

Sze 06

Az új óvodaépület átadásának ünnepségén készült képek.

Újra gyermek hangok töltötték meg az egykori Ady Endre Általános Iskola épületét.

Az épület 1959-ben épült az oktatás szellemével, sokunk tanulhatott eme csodás épület falai között.

Az épület újra elnyerte az almamáter szerepét.

Az egykoron Kompanik Zsófia és férje által alapított Árpád utcai épület és a Felsővárosi óvoda épülete ma már csendes. A két intézmény összevonását követően két telephelyen működött. Fontos esemény ez a Jubileumi Óvoda történelmében, elsőnek kerül az óvoda közös telephelyre.

Az egykori általános iskolában 8 csoport működik.  Az óvoda nagy udvarral rendelkezik. Rossz idő esetén a gyermekek a tornateremben mozoghatnak.

Képgaléria az átadó ünnepségen készült képekkel bővült.

Megtekintés.

Sze 05

Meghívó

Meghívó

 

Sümeg város Önkormányzata és a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde szeretettel hívja az érdeklődő szülőket, sümegi lakosokat, érdeklődőket az új épület ünnepélyes átadására.

Az átadás ideje szeptember hatodika, 10 óra, helye Rendeki út 1. (a volt Ady iskola épülete).

Az épületet Nagy József kanonok, városunk díszpolgára áldja meg.

Forrás:  Sümeg Város honlapja

Sze 05

Újra gyermekhangok

Újra gyermek hangok töltötték meg az egykori Ady Endre Általános Iskola épületét.

Az épület 1959-ben épült az oktatás szellemével, sokunk tanulhatott eme csodás épület falai között.

Az épület újra elnyerte az almamáter szerepét.

Az egykoron Kompanik Zsófia és férje által alapított Árpád utcai épület és a Felsővárosi óvoda épülete ma már csendes. A két intézmény összevonását követően két telephelyen működött. Fontos esemény ez a Jubileumi Óvoda történelmében, elsőnek kerül az óvoda közös telephelyre.

Az egykori általános iskolában 8 csoport működik.  Az óvoda nagy udvarral rendelkezik. Rossz idő esetén a gyermekek a tornateremben mozoghatnak.

Első nap az óvodában képgaléria.