Jubileumi ünnepség az óvodában

Jubileumi ünnepség az óvodában

2023.május 18.-án, méltó módon emlékeztünk városunk óvodájának 1873-ban történt megalapításáról, mely első volt a vármegyében, és országosan is az elsők közé tartozott.

150 év kerek évforduló, az intézmény történetében sokat, büszkén vállalható múltat jelent, emlékezni örömteli, ám egyben nehéz feladat is. Az idők folyamán több átszervezést megélt az óvoda, a jelenlegi épületbe 2012-ben költőztünk ide az üresen álló volt Ady iskola épületébe, amit az önkormányzat akkor még saját költségvetéséből újított fel, majd a pályázatok útján tovább korszerűsített.

A 150 év alatt minden nemzedék a maga lehetőségeihez mérten mindent megtett a sümegi óvoda fejlődéséért.

A Fenntartó önkormányzat képviselői, arra törekednek, hogy a gyermekellátási intézményeket fejleszteni tudják. Ennek szép példája az óvodai épületben az energetikai felújítás, a beruházások tovább folytatása, az új bölcsődei épület, amely nagyon komoly segítséget jelent a családoknak. Bízunk abban, hogy további pályázataink is eredményesen érnek célba, a parkoló, az intézmény udvarának tárgyi felszereltségének a bővítése. Az elődök, a vezetők által kitaposott ösvényt kötelességünk széles úttá formálni. Az óvodai nevelés napjaink gyorsan változó világában egyre nagyobb kihívást jelent. Az újítás, az innováció, a haladó szellemiség jellemzi ma is a nevelőtestületet.

Tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a meghívásunkat és megtisztelte részvételével a jubileumi ünnepünket. Elsőként Dr Navracsics Tibor Miniszter úrnak, országgyűlési képviselőnknek, Sümeg Város Polgármesterének Végh Lászlónak, Németh Zoltán Sándor Alpolgármesternek, a megjelent képviselőknek, a fenntartó önkormányzati hivatal és az intézmények vezetőinek, nyugdíjas kollégáimnak. Remete József képviselőúr támogatásával valósult meg, hogy színvonalasan tudtuk megvendégelni a meghívottakat. Szeretném megköszönni a kollégáim áldozatos munkáját, segítségét, amellyel hozzájárultak a jubileumi program színvonalas megvalósításához. Vendégeink sorában szép számmal köszönhettük mindazokat, akikkel korábban vagy napjainkban, így vagy úgy, összefonódott az életünk.

A jubileumi ünnepséget megelőzte a Zsófia napok keretében történő koszorúzás is, amelyet közösen a gyerekekkel együtt valósítottunk meg 05.15.-én.

A jubileumi program során Tanai Károlyné idézte fel az óvodatörténetünk legfontosabb eseményeit, az óvodapedagógusok kórusa énekelt, Császár Gizella óvodapedagógus szavalt. Ezt követően az óvodások adtak át egy csokrot dalokból, versekből. Az ünnep tiszteletére gyönyörűen díszítették fel a kollégák a tornatermet, galériát, óvodatörténeti fotókiállítást rendeztünk. A műsor után mindenkit hívogattunk baráti emlékezésre, szeretetvendégséggel felidézve az együtt töltött vidám napokat. Szeretettel adtunk ajándékba a gyermekekkel közösen készített ajándékunkat. Emelt fővel, büszkén tisztelgünk a névadónk Kompanik Zsófia emlékére, hittel, örömmel ünnepeljünk és tegyük továbbra is kiválóvá az óvodát!

Papp Lászlóné
intézményvezető

Fotógaléria, Csicsics Foto jóvoltából itt megtekinthető