ápr 16

AZ „OVI-ZSARU” PROGRAM ELSŐ ELŐADÁSA

Az „Ovi-Zsaru” program az óvodás korú gyermekek hat foglalkozásból álló bűnmegelőzési programja, melyet a nagycsoportos gyermekek számára minden évben megszervezünk. A program több modulból áll, mely a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve mesékre, történetekre, szerepjátszásra épül. Célja a gyermekek védelme, a biztonságérzetük erősítése, és arra való felkészítésük, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

A szokásoknak megfelelően az első foglalkozást a rendőrség munkatársa, Bakos Balázs rendőr törzsőrmester tartotta, aki már nagy gyakorlattal rendelkezik a gyermekekkel való kommunikálás terén. Az interaktív foglalkozáson az törzsőrmester az ismerkedés szabályairól, a közlekedési szabályokról, a rendőrök munkájáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy szükség esetén hívjuk az ingyenes 112-es segélyvonalat. Arról is beszélt, hogy segélykérés esetén milyen adatokat kell közölni a diszpécserrel. Felhívta a gyermekek figyelmét, hogy a szülők tudta nélkül idegeneket ne engedjenek a lakásba, ne nyúljanak a veszélyes anyagokhoz és eszközökhöz, valamint a gyógyszerekhez és a tisztítószerekhez, stb. Az előadás közben a az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket tett fel a gyermekeknek, akik válaszaikkal tájékozottságukat bizonyították. Az előadás végén megnézhették és felpróbálhatták a golyóálló mellényt. A foglalkozás befejezéseként minden gyermek egy színezőt kapott ajándékba, melyet hazavittek. Feladatul kapták, hogy otthon a szülővel közösen színezzék ki. Ezzel a közös feladattal a szülő is tájékozódhat gyermeke ismereteiről és az óvodában hallottakról.

 A délelőtt csúcspontja a rendőrautó bemutatása volt. Az előadás részt vevői az udvaron megismerkedtek az autó felszerelésével, a megkülönböztető jelzésekkel, és bele is ültek a járműbe. A délelőtti program nem csak a gyermekeknek, de a felnőttek is hasznos és érdekes élményt jelentett.

A következő öt alkalommal a rendőrség által kiadott tematika alapján az óvodapedagógusok saját csoportjukban szervezik az előadásokat. A témák feldolgozását és a játékosságot, a már jól ismert „Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi” kesztyűbábok segítik.

 

 

Köszönjük szépen Makkor Róbert rendőr Alezredes, Őrsparancsnok és

Bakos Balázs rendőr törzsőrmester együttműködését!

 

 

Hujber Jánosné

óvodavezető                                                                        

ápr 16

OVI-OLIMPIA ZALASZENTGRÓTON

2018. április 10-én a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde Maci csoportja részt vett a Zalaszentgróton megrendezett Ovi-olimpián.

A 8 helyszínen a gyerekeknek különböző játékos, ügyességi, sport feladatokat kellett teljesíteni. A kis csapat lelkesen küzdött és sikerült az  I. helyezést elérnünk.

Büszkén álltak fel,  a dobogó legmagasabb fokára. 

Az első Ovi olimpiát a Sümegprágai Óvoda szervezte 2010-ben. Onnan indult el a vándorkupa! A szabályok értelmében a következő olimpiát mindig az első helyezett  szervezi. Óvodánk immármásodik alkalommal nyerte el, a vándorserleget.

A hagyományoknak megfelelően – nagy örömünkre –2019-ben ismét miénk a rendezés joga!

A Maci csapat tagjai:

Kustosné Tobak Erzsébet óvodapedagógus
Iker Éva dajka

  • Hoschek Nóra
  • Stefanovics Luca
  • Horváth Patrik
  • Tóth Noel Róbert
  • Rózsa Sebestyén
  • Bujtor Bence

 

Kustosné Tobak Erzsébet
óvodapedagógus

ápr 03

Óvodába hívogató

Már 28

A VÍZ VILÁGNAPJA

A környezettudatos nevelés, életünk részévé vált, mióta Zöld Óvoda és Madárbarát Óvodaként működik intézményünk. A hulladékot megpróbáljuk szelektíven gyűjteni, használjuk az udvari komposztálót is.

A barkácsolások alkalmával, újrahasznosítottunk különböző anyagokat, a víz és energiatakarékosság fontosságára külön felhívjuk a gyerekek figyelmét. A víz világnapjához kötődően, víz projekt keretében tevékenykedtünk. Ezen a héten minden a vízről szólt. A folyók, tavak, patakok élővilágáról, bolygónk nagyobb természetes vizeiről, a vizek védelméről, a környezetszennyeződésről.

Vízmintát vettünk az olvadó hóból, felgyülemlett talajvízből, nagyítóval megnéztük milyen élőlények találhatók benne. A csoportszobákban tavakat, tengereket barkácsoltunk a gyermekekkel közösen, ahol különböző horgászos játékokat, vizes kísérletezéseket végeztünk. Beszélgettünk közben a víz szennyezéséről, vízi közlekedésről a vízben élő állatokról. Milyen hulladéktárgyak maradnak fenn a víz felszínén, melyek azok a szennyező dolgok amik elmerülnek, így pusztítják el közvetett módon a vízben élő állatokat. Társasjátékok készítésével hívtuk fel a gyermekek figyelmét a víztakarékoskodás fontosságára.

A cselekvésbe integrált tanulás révén, bízunk abban, hogy sokat tudtunk tenni, Földünk természetes vizeinek megvédése érdekében.

 

 Végh Istvánné
óvodapedagógus

 

Már 22

ÓVODAI MEGEMLÉKEZÉS NEMZETI ÜNNEPÜNKRŐL MÁRCIUS 15-RŐL

2018. március 14-én megemlékeztünk az 1848/49-es szabadságharcról.
Az ünnepi műsort a Maci csoport adta elő, amelyet az ünnephez kapcsolódó versekből dalokból állított össze Kustosné Tobak Erzsébet óvodapedagógus.

A csoportokban már egy héttel az ünnepre való ráhangolódással kezdődött a megemlékezés. Korabeli könyveket nézegettek a gyerekek, amelyekben várakkal erődökkel csatajelenetekkel ismerkedhettek meg.

Az óvodapedagógusok sokat meséltek a gyerekeknek a huszárokról, a szabadságharcban betöltött szerepükről. Lovakat barkácsoltak, huszárokat, zászlókat festettek. Petőfi Sándor nevét a nagycsoportosok már ismerik, szívesen mondogatták a Nemzeti Dal című versének első versszakát.

Az ünnep kiteljesedése a tornateremben zajlott, ahol a gyerekek műsora után, a Zeneiskola tanárai adtak műsort, és Czapári Róbert a Radetzky Huszár Egyesület Őrnagya  beszélt a gyerekeknek a régi huszáréletről, a huszárok egyenruháját is bemutatta.

Ezután a fiúkat toborzásra hívta, a kislányok pedig integetve búcsúztatták őket. Ezzel is erősítettük a kicsikben a hagyományok ápolását, hogy Magyarország a mi hazánk, és a múltunkat tisztelnünk kell.

Kustosné Tobak Erzsébet
óvodapedagógus

 

 

feb 21

FARSANGOLTUNK AZ ÓVODÁBAN

Minden évben lázas készülődés előzi meg a farsangi jelmezbál napját. Óvodánk minden gyermeke izgatottan várja a napot, hogy megmutathassa jelmezét a többieknek. Ilyenkor minden csoportszoba díszbe öltözik. Érdekesebbnél érdekesebb dolgokat barkácsoltunk. Készültek bohócok, busóálarcok, mindenféle maskarák. Ragasztottunk, vágtunk, sokat festettünk a készülődés ideje alatt, a hét minden napja az ünnepre való ráhangolódást szolgálta. Felelevenítettük az elmúlt évek mondókáit, dalait, és újakat is tanultunk, melyet aztán farsang napján minden csoport bemutathatott a közös jelmezes felvonuláson. Ezt követően jó hangulatú táncos mulatozás kerekedett, s miután mindenki kissé elfáradt, a saját csoportjában megpihenve elfogyaszthatta a farsangi süteményeket. A szülőknek köszönhetően gazdag a választék, mindenki megtalálta a számára ízletes falatokat. Minden csoport mókás délelőttöt szervezett a gyerekeknek. Ilyenkor alkalom nyílik különböző közösségi játékokra, mint pl.: lufi terelés, cukorkaevő verseny, stb., melyeket a gyerekek nagyon szeretnek, és örömmel vesznek részt benne.

Farsang napja bár elmúlt, de maga az ünnep a kiszebáb égetés hagyományával zárul, melyet húshagyó kedden rendezünk meg. Ilyenkor kiszéző rigmusokat mondunk, éneklünk a gyerekekkel, és ha az időjárás engedi, az udvaron elégetjük a közös kiszebábunkat, ez által jelezvén, hogy mi már nagyon várjuk a tavaszt, a jó időt.  Ebben az évben sajnos az eső miatt csak a tornateremben tudtunk megemlékezni erről a régi hagyományról, de ennek ellenére így is hangulatos, élményekben gazdag délelőttben volt részünk. A kiszebábot az idén képzeletbeli folyóba dobtuk.

 

Takács Zsuzsanna

óvodapedagógus

 

feb 14

ROBOTZSARU AZ ÓVODÁBAN

Robotzsaru az óvodában galéria:

feb 12

TÉLI GALÉRIA MEGNYITÓ

Óvodánkban január 25-én került sor a Téli galéria megnyitó megrendezésére, melyet a Katica csoport szervezett. A megnyitón a Darvastói Foglalkoztató Intézet lakói által készített munkák kerültek kiállításra. A gyermekek ezáltal megismerkedhettek a szövés és fonás folyamataival,- melyet a óvoda tornatermében figyelhettek meg miközben készültek az újabb és újabb dekorációs dolgok és használati tárgyak. Ez alkalommal is kiállításra került az óvoda minden csoportjának téli időjárással, a tél örömeivel kapcsolatos alkotásai, amelyek különböző technikákkal készültek. Csak néhány példa a témák közül: hóemberépítés, madáretetés, téli táj ábrázolása, havazás, téli ruhadarabok festése stb.

A köszöntőben Végh Istvánné óvodapedagógus kiemelte a tél jelentőségét, a régi szokásokat, amelyeket ekkor műveltek az emberek pl. tollfosztás, kukoricamorzsolás, szövés, fonás stb., hiszen ebben az évszakban pihentek a földek nem volt teendő a kint  a szabadban, a fagyos földeken.

A Katica csoportosok téllel kapcsolatos dalokat, mondókákat, verseket tanultak erre az alkalomra, felidézték a tél örömeit: szánkózás, hóemberépítés, csúszkálás – amelyeket sajnos még ezen a télen nem sikerült kipróbálni, megtapasztalni. A műsorban szerepelt egy rövid verses mese dramatizálása is – amely az óvoda programjának részét képezi – „ A fehér vadász” című mesét mutatták be gyermekek, jelmezekkel, kellékkel tarkítva.

 

Bécsiné Ruzsa Krisztina
óvodapedagógus

 

jan 02

Karácsonyi Ünnepség

jan 02

ADVENTI CSALÁDI BARKÁCSDÉLUTÁN

2017. december 15-én, pénteken tartottuk intézményünkben a hozzátartozókat is meginvitáló, már hagyományosnak mondható barkács délutánunkat.  Csoportonként zajlott a rendezvény, ahol a megjelent hozzátartozókat, vendégeket rövid ünnepi összeállítással fogadták és üdvözölték a gyermekek.

A Napocska csoportban a délutáni pihenés után óriási izgalommal vártuk a szülőket, hogy az alkalomra összeállított kis műsort megmutassuk. A közelgő ünnepekhez kapcsolódó versből, dalból és a díszes üvegmécseseket felvonultató táncból álló szereplés igazán szívhez szóló, ünnepi hangulatot kölcsönzött a délutánnak.

Ezután pedig következett a gyakorlatias alkotómunka, ahol adventi koszorút és ajtódíszt készítettek a gyermekek a szülők, nagyszülők, esetleg a testvérek segítségével. Az előre elkészített mintadarabok megmutatása után kerültek az alapanyagok kiosztásra, így az alkotási kedv megindult az egyéni elképzelés és gondolatmenet alapján. A munkálkodás közben a résztvevőket meleg teával és mézes kaláccsal kínáltuk.

A munka befejeztével a csoport adventi koszorúján meggyújtott két gyertya mellett Szántó Ferencné egy mesét mesélt el. Ezt követően mindenkinek megköszönte a részvételt és egyben meghitt, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt a családoknak a csoport nevében.

Búcsúzóul pedig a gyerekek átnyújtották a hozzátartozóknak a nagy gonddal és szeretettel előre elkészített gyertyatartót és a már korábban elültetett és féltőn gondozott Luca búzát, melyet az otthonokban az ünnep díszeként helyezhetnek el.                                         

Balogh Ildikó
óvodapedagógus