okt 09

„Mesés”napok a Süni csoportban

A korábbi években is megemlékeztünk a Magyar Népmese napjáról, s az óvodapedagógusok egy-egy szép meseelőadással lepték meg a kis óvodásokat.

Jelenleg azonban még zajlik a tornaterem felújítása, ezért hagyományainktól eltérő módon idén a csoportok külön-külön emlékeztek meg erről a napról.

A Süni csoportban most különösen sok időt szántunk erre a témára, két héten át  minden tevékenységünket a mesék szőtték át.

Először is egy csodaszép palotát és a szegény ember házát rendeztük be a csoportszobában, ahol a gyerekek nap, mint nap különböző szerepjátékokat játszhattak, jelmezekbe bújva.Voltak királyok,, királylányok, kapuőrök,szegény legények, szolgáló lányok stb. Színesítették a játékot a rendelkezésünkre álló bábok, melynek segítségével egy –egy rövid mesejelenetet  is eljátszhattak a gyerekek. Természetesen a barkácsasztalnál is minden nap folyt a munka. Mesés színezőket színezhettek,készítettünk királyfi és királylány bábot, mindenki fejére felkerült a királyi korona, melyet ők maguk díszítettek ki csillogós papírral. S nem volt elég a varázslatból, mert a gyerekek készítettek egy-egy varázspálcát is.Közösen megalkottuk a mesénk térbeli illusztrációját, melyhez a nagyobbak ragasztották a meseszereplőket ,s a mesedramatizálás díszletéhez szóló szőlő tőkét, mosolygó alma és csengő barack fát készítettünk. Az egyik legérdekesebb nap a „sárkányos” volt, amikor az oly félelmetes meseszereplőt  mindenki saját maga is elkészíthette a tenyérnyomatával és közösen is készült egy hatalmas sárkány flakonok újrahasznosításával. A heti mesénk a „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” volt, melyet egy héten át hallhattak tőlem a gyerekek, s a következő héten velük együtt játszottuk el minden nap, hogy minél többen részt vehessenek  ebben a mesében. Igazán nagyon ügyesek voltak!

Sokat beszélgettünk a meseszereplőkről, a népmesei fordulatokról, mesekezdő-és záró kifejezéseket gyűjtöttünk. A szegény ember házát népművészeti tárgyakkal rendeztük be, így ezek neveit is megtanulhatták/ csupor, kancsó, köcsög, véka, lisztes zsák/. Gyakran üldögéltek a lócán, ott babáztak, vagy a sutban heverésztek a dobozból készült kályha mellett. Ebből a témából sem maradhatott ki a szokásos sütés, s ha már mese-hét, akkor csakis hamuban sült pogácsát süthettünk., melynek oly nagy volt a sikere, hogy otthon is megsüttették az anyukákkal. Fontosnak tartottuk, hogy megismerjék Benedek Elek nevét, akinek születésnapjához  kapcsolódik  a Népmese napja, s akinek olyan sok szép mese összegyűjtését köszönhetjük. Iránta való tiszteletből  a délutáni altatós meséinket is az ő gyűjteményéből választottuk  ki minden nap.

A két Mese-hét lezárása volt a legérdekesebb nap, mert egy mesés vetélkedővel leptük meg a gyerekeket. Szegénylegénynek öltözve vártam őket reggel, s miután Meseország Fogadójában elfogyasztottuk a fenséges lakoma-tízórait, felkerekedtünk és hétmérföldes csizmában eljutottunk  Meseország királyának palotájához. Ott hét próbát kellett kiállniuk ahhoz, hogy Meseország királyfiai és királylányai lehessenek.  Csak felsorolás szerűen: 1. Király szó hallatán leülni-felállni,2.Lányoknak lencse-borsóválogatás,3.Melyik meseszereplő mondta?,4.Kincsesládában mesekellékek felismerése,5.Meseidézetekből  mese felismerése, 6.Aranygyűrű keresése,7. Győzd le a sárkány!-célbadobás

A   7- próba  teljesítése után  mindenki elnyerte méltó jutalmát, átvehette a mesetallért és a színezőt Meseország királyától, s a dadusunk egy finom gyümölcslakomát készített nekünk, s bár „szóló szőlőnk” épp nem volt, de akadt még „mosolygó alma és csengő barack.”.

A boldog gyermekarcok arról tanúskodtak, hogy valóban „MESÉS” volt ez a nap!

Kizmus Tamásné
óvodapedagógus

 

okt 09

A ZENE VILÁGNAPJA

Óvodánkban október 1-jén ünnepeltük a Zene Világnapját. Reggel a Cirmi csoportba érkezéskor halk őszi zenével vártuk a kicsiket. Tízórai után a varázslatos zenesarokban ismerkedtünk a csoportban lévő hangszerekkel (dob, csörgődob, triangulum, cintányér, metalofon, xilofon, stb.), majd egy igazi zenekart alakítottunk. A jó hangulatú zene-bona után úgy gondoltuk mi is barkácsolunk hangszereket. Műanyag doboz felhasználásával dobokat, hurkapálca és pompon összeragasztásával dobverőket, joghurtos dobozok, bab, rizs, kukoricaszár és dióhéj felhasználásával pedig csörgő-zörgő hangszereket készítettünk. A saját készítésű hangszerekkel való játék igazi örömzenélés volt. Ellátogatva a zenebirodalomba beszélgettünk a gyerekekkel a zene fontosságáról. Meséltem nekik arról, ha szomorúak vagyunk, a zene biztosan felvidít minket, vagy ha félünk valamitől, a zene megnyugtatja a lelkünket és a zenére sokat lehet táncolni is.

A vidám délelőtt zárásaként kolléganőmmel (Judit néni) szép őszi népdalokat énekeltünk a kicsiknek.

Varga Károlyné
óvodapedagógus

 

 

„Minden gyermek zenetehetséggel születik,
de ha nem jut hozzá, hogy zeneösztönét idejében foglalkoztassa,
az a fejlesztés híján eltompul, s ennek következménye,
hogy az emberek többsége zenétlenül megy végig életén,
s még jó, ha nem sejti, mit vesztett.”

Kodály Zoltán

jún 14

NAGYCSOPORTOSOK BÚCSÚZÁSA A KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODÁTÓL

2018. június 01-jén délután az iskolaérett nagycsoportosok közül 47 kisgyermek búcsúzott az intézményben.

Az ünnepélyes alkalomból kifolyólag az óvoda tornatermében Hujber Jánosné intézményvezető köszöntötte a búcsúzó kisgyerekeket és az egybegyűlteket, majd felelevenítette a gyermekek óvodába lépésének első, maradandó élményeit. Megköszönte a szülők és a pedagógusok támogató, segítő hozzáállását, személyes példamutatását, valamint tarisznyájukba útravalóul az előttük álló időszakra tanácsokat helyezett el.

Ezt követően a szülők nevében Szabó Gábor fűzött néhány összefoglaló gondolatot az előtte szólóhoz, méltatva azzal a gyermekekkel nap, mint nap foglalkozó óvodapedagógusok, dajkák és az óvodai intézmény személyzetének áldozatos munkáját.

A köszöntők után a ballagó kisgyerekeket a középsős korú társaik egy-egy verssel búcsúztatták el.

Ezt követően a korábbi évek jól bevált módszere alapján a tornatermi búcsúzó két irányba zajlott tovább. Három csoport a saját kis környezetében, búcsúztatta el az iskolába készülő társakat.

A tornateremben maradt Cirmi- és Napocska csoport tagjai versekkel, mondókákkal, dalokkal, valamint közös záró tánccal egybefűzött műsorban mutatták meg talpraesettségüket, valamint az iskolára való érettségüket.

A búcsúzó alkalmával a megjelent hozzátartozók közül számtalan könnybe lábadt szem, valamint egy-egy elcsukló hang jelezte az ünnepély által okozott meghatódottságot.

Az érintett gyermekeket szűkebb körben már a ballagás előtti napokban elbúcsúztattuk a csoportokban, jelezve ezzel is, hogy ők az életkoruknak megfelelően egy soron következő újabb lépcsőfokra lépnek.

Láthatóan legalább annyira kíváncsian, mint amennyire félénken vágnak neki az előttük álló útnak.

Az elbúcsúzó gyermekek megígérték, hogy az óvodában maradt társakhoz, óvó nénikhez lehetőség szerint visszalátogatnak és mi is biztosítottuk őket arról, hogy jövőre az iskolában felkeressük őket.

Balogh Ildikó
óvodapedagógus

máj 22

VI. ZSÓFIA NAPOK 2018. MÁJUS 12. 15. 16.

Változatos, érdekes programokkal emlékeztünk névadónkra, Kompanik  Zsófiára.

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is 3 naposra terveztük az ünnepet. Az első nap – követve Kompanik Zsófia és Ramassetter Vince példáját- a jótékonyságról szólt. A szülőkkel közösen jótékonysági futást szerveztünk az óvoda javára. Az első alkalommal szervezett rendezvény sikeres és eredményes volt. 116 versenyző nevezett a meghirdetett 4 különböző hosszúságú és nehézségű pályára.  A második napon május 15-én, Zsófia névnapján tartottuk meg az ünnepi megemlékezést. A köszöntőben hallhattak a gyermekek és a meghívott vendégek a névadó jótékony cselekedeteiről és kora óvodai nevelésének körülményeiről. Ez a nap minden évben jó alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk azoknak az intézményeknek, vállalkozóknak, civil szervezeteknek és magánembereknek, akik segítik, támogatják intézményünket. Az ünnepi műsor elején a Szegedy Róza Nőikar három tavaszi dallal köszöntötte az ünnepet. Őket követte a Csiga csoport szintén tavaszi összeállítása, melyben versekkel, dalokkal és körjátékokkal lepték meg a közönséget. Az ünnepség végén egy közösen énekelt dallal adóztunk Kompanik Zsófia emlékének.

A harmadik napon „tűzoltó bemutatóra” hívtuk a gyermekeket. A bemutató egyben tűzriadó gyakorlat is volt, melynek az óvodások és a bölcsődések is szereplői voltak. A gyermekek, még a legkisebbek is nagyon fegyelmezetten, rendben igyekeztek elhagyni az épületet, ahonnan a szituáció szerint tűz keletkezett. A tűzoltók valósághűen beöltöztek a védőruhájukba, magukra vették a védőfelszereléseket és bemutatták, hogy mit kell tenniük tűz esetén. A gyakorlat befejezését követően minden gyermek beszállhatott a tűzoltóautóba és megfigyelhette annak felszerelését.

A Zsófia napok programjai során a gyermekek jól érezték magukat, sok ismeretet és érdekes, maradandó élményeket szereztek.

Hujber Jánosné
óvodavezető

máj 22

„FUT AZ OVI” JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS AZ ÓVODÁÉRT

A program 2018. május 12-én a Zsófia napok keretében került megrendezésre. Az ötletadó és a főszervező Zsigmond Péter szülő volt. A szülői szervezet tagjai és az óvoda dolgozói is lelkesen támogatták a kezdeményezést, így hagyományteremtő szándékkal megvalósult az I. „Fut az ovi” elnevezésű rendezvény.  A program célja az intézmény támogatásán kívül, a mozgás népszerűsítése, fontosságának hangsúlyozása, az óvoda és a család kapcsolatának erősítése és a közösségépítés volt.

A szervezők alapos, körültekintő munkájuk során figyeltek arra, hogy minden korosztálynak lehetősége legyen a versenybe benevezni. A legkisebbek, az óvodás korosztály részére 350 m-es pályát, az iskolás korosztály, ill. a felnőttek részére az 1500 m-es futamot kínáltak. Meglepetés volt számunkra, hogy óvodásaink közül is többen nagyon jó eredménnyel értek célba erről a pályáról. A rendszeres edzésben levő felnőttek és gyermekek, ki-ki kedve és ereje szerint, az 5,6 km és a 10 km között választhatott. A versenyzők jókedvűen tették meg a kilométereket élvezve a mozgás örömét, a jó időt és a táj szépségét.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a sümegi futók közül is többen részt vettek a rendezvényen és nagyon jó eredményeket értek el. Az óvoda dolgozói, a szülők, önkéntesek a gimnáziumból és óvodán kívüli személyek is szívesen vállaltak feladatot az irányító és a frissítő pontokon.  A vidékről érkező versenyzőktől is elismerő véleményeket hallottunk a pályával, a szervezéssel és természetesen a tájjal kapcsolatosan. Sokan jelezték, hogy a következő évben is szívesen jönnének. Gratulálunk a futóknak a teljesítményükhöz, a továbbiakban sok sikert és jó egészséget kívánunk nekik! 

Köszönöm szépen minden szervezőnek, segítőnek a kitartó és áldozatos munkát, a futóknak a részvételt és a támogatást.   A rendezvényt támogatóknak tisztelettel megköszönöm a felajánlásokat.

Ismét tanúi lehettünk egy széleskörű városi összefogásnak, köszönet érte!

Hujber Jánosné
óvodavezető

 

máj 14

MADARAK ÉS FÁK NAPJA ÓVODÁNKBAN

Ebben a nevelési évben is nagy odafigyeléssel készültek gyermekcsoportjainkban a gyerekek az óvó nénikkel közösen a Madarak és fák napjára. Kirándulásokat terveztünk a közeli erdőbe, parkba, ahol a gyerekek is gyönyörködhetnek a madarak hangjában, mozgásában. Az érdeklődő ovisok pedig részt vettek az óvodaudvaron, Varga Júlia természetvédelmi mérnök, madárgyűrűző által tartott madárfészek, madártojás és odú bemutatón. A gyerekek megismerkedhettek a madárgyűrűzés eszközeivel, fontosságával, madárvédelemmel és a madarak életmódbeli sajátosságaival.  Udvarunkon két éve alakítottunk ki egy olyan tanösvényt, ahol többféle odút helyeztünk ki, melyek ellenőrzésekor szomorúan állapítottuk meg, hogy idén nem népesült be egyetlen egy sem.

Óvodánkban nagy gondot fordítunk a kis tollas barátaink téli és nyári védelmére, hiszen 2015-től a Madárbarát óvoda címet is magunkénak mondhatjuk. A zord téli napokban folyamatosan etettük, míg a meleg napokan itatjuk óvodánk udvarán fészkelő madarakat. Az elmúlt napokban minden gyermekcsoportunkban barkácsoltak, festegettek különböző madárkákat, fákat a gyerekek, elsősorban hulladék papírokat felhasználva, ezzel is hangot adva az óvodánkban folyó környezetvédelmi tevékenységnek. Ovigalériánkban pedig a reggel érkezőket madárcsicsergés fogadta, ezzel is felhívtuk a gyerekek és a szüleik figyelmét a jeles napra.

Immár háromszoros Zöld Óvoda címre pályázik idén az intézményünk, így kiemelt figyelmet fordítunk a Zöld jeles napok megünneplésére. Odafigyelünk a mindennapjainkban is a hulladék mennyiségének csökkentésére, takarékosságra, az újrahasznosítás jelentőségére és erre neveljük a kis óvodásainkat is.

Vargáné Szita Beáta
óvodapedagógus
Csiga csoport

 

máj 11

ANYÁK NAPJA AZ ÓVODÁBAN

„Én az édes életet köszönöm ma te neked.”

Idén is hetekkel korábban elkezdődő lázas készülődés előzte meg óvodánk minden csoportjában a tavasz egyik általam legszebbnek vélt ünnepét, az anyák napját.

Valamennyi kisgyermek (korosztályra való tekintet nélkül) képességeihez mérten nagy-nagy odafigyeléssel és tenni akarással készítette édesanyjának és nagymamájának a meglepetés ajándékokat. Az óvónénik ezúttal is kreatívabbnál kreatívabb ötletekkel rukkoltak elő, amiknek a kivitelezésében segítő kezet nyújtottak a rászoruló gyerekeknek. Minden csoport időt és fáradságot nem kímélve gyakorolta az ünnepi alkalomra általa kiválasztott verseket és énekeket, amiket a családjuk előtt még titokban kellett tartani – boldog cinkosságot vállalva ezzel társaikkal, és kis közösségünk felnőtt tagjaival. A Nagy nap eljöttével szívekkel, és színes tavaszi virágokkal díszítettük csoportszobáinkat, és ünnepibe öltöztettük nemcsak a testünket, de a szívünket, lelkünket egyaránt.

Óvodai nevelési programunknak megfelelően ezúttal is hagyományainkhoz híven gyermekeink egyénenként fogadták szeretteiket és mondták el köszöntőiket, majd átadták az általuk készített ajándékaikat a hozzátartozóiknak. Az örömtől és a meghatódottságtól mosolygós- és síros nagymamák hálás szívvel boldogan ölelték át gyermekeiket, unokáikat. A Hétszínvirág csoport kicsinyeinek első egyéni „szereplése” sokszínűre – néhányuké az izgalomtól kissé csetlő botlóra sikeredett -, de minden esetben szívmelengető és örömteli érzelmeket előcsalogató volt mindazok számára, akik ezt hallhatták, és részesei lehettek –e bensőséges eseménynek.

Kedves Édesanyák és Nagymamák! Engedjék meg, hogy utólag ezúton is szeretettel köszöntsem Önöket a Hétszínvirág csoport gyerekei és felnőtt dolgozói nevében, gyermekeik neveléséhez jó egészséget, sok-sok türelmet, kitartást és mindenekelőtt feltétel nélküli szeretetet kívánok. Isten éltessen minden ÉDESANYÁT!

Császár Gizella
óvodapedagógus

máj 11

JÁTÉKOS VÍZHEZ SZOKTATÁS A HOTEL KAPITÁNY WELLNESS****-BEN

A hagyományoknak megfelelően ebben a nevelési évben is megszerveztük a játékos vízhez szoktatást, az úszás előkészítését a nagycsoportos gyermekek számára.

A foglalkozásokat Czanka-Hegedüs Beáta baba-és kisgyermek úszó oktató és testnevelő tanár vezette és testvére, Ibolya segítette a munkáját, aki szintén szakember. A gyermekek tíz alkalommal, egy-egy órát játszottak a vízben és természetesen a játék közben elsajátították az úszáshoz szükséges alapokat. A foglalkozások aktív mozgással és jókedvűen zajlottak. A gyermekek többféle játékot és mozdulatot ismertek meg, amelyek majd a későbbiekben segítik Őket a különböző úszásfajták technikájának elsajátításában. Az oktatók figyelmet fordítottak a gyermekek egyéni teljesítményére és differenciáltan végeztették a gyakorlatokat és adták a segítséget.

 A záró foglalkozáson már minden kisgyermek bátran és magabiztosan mozgott a vízben és büszkén mutatta be szüleinek a megismert mozgásformákat, majd átvehették a jól megérdemelt érmet és oklevelet.

Köszönjük szépen a Papp családnak, hogy már sokadik éve rendelkezésünkre bocsátották a helyet, valamint az oktatóknak a foglalkozások során tanúsított sok-sok türelmet és kedvességet.

Hujber Jánosné
óvodavezető

 

máj 11

FÖLD NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK, TEVÉKENYSÉGEK ÓVODÁNKBAN

A Föld napjáról minden évben megemlékezünk óvodásainkkal. Idén több napra is szerveztünk olyan tevékenységet, eseményt a gyerekeknek, ahol a környezetvédelem fontosságára hívtuk fel figyelmüket.

A tavaszi galéria megnyitásával, melynek összeállítása, megrendezése idén a Csiga csoport feladata volt, kezdődtek a Föld napi rendezvényeink. Már a galéria szervezésekor, előkészítő munkálataikor minden csoportot megkértünk, hogy a háztartásokban keletkező hulladékok felhasználásával készítsenek minél több olyan alkotást, amelyek kapcsolódnak a tavaszhoz. Gyermekcsoportjainkban szebbnél szebb virágok, madárkák, pillangók készültek papír gurigák felhasználásával. Flakonokból csíráztatót, rovaritatót, szélforgót, dobozokból várat, autópályát, vonatokat barkácsoltak a gyerekek az óvónénik segítségével. Az ötletes munkák mind-mind bizonyítékai annak, hogy nem csak a drága alapanyagok felhasználásával lehet szépet alkotni, hanem a környezetünk megóvását kiemelve, fontosnak tartva a hulladékokból is. A galéria megnyitón szereplő Csiga csoportosok által előadott mesedramatizálás is erről szólt. A mese címe a Földanya szomorúsága. A történet szintén a közvetlen környezetünkben, az emberek által okozott károkra hívja fel a figyelmet, természetesen a kicsik által érthető, játékos formában. A tavaszi galéria kiállító vendége, Bebesiné Bodnár Ivett ötvös volt, aki saját készítésű ékszereit mutatta be a gyerekeknek. Meghívott vendégeink pedig az Everplast Zrt. vezetői voltak, akikkel szoros kapcsolatot ápolunk. A ZRT. biztosítja ugyanis óvodásaink számára azokat az újrahasznosított fóliából készült zacskókat, melyekben az óvodai ágyneműk szállítását oldják meg a szülők.

Óvodánkban a már hagyományos Föld napi faültetés keretén belül egy kis diófa csemetét ültettünk el a gyerekek segítségével, valamint sor került a Tündérkertek felújítására, amit a Szülőkkel közösen végeztünk. Minden csoportunkban vetettek a gyerekek zöldség és virágmagokat, csíráztattak babot, kukoricát. Nagy érdeklődéssel figyelgethetik az apró kis növénykék fejlődését, melyeket maguk is gondozhatnak. A kis diófát is szorgosan locsolgatják, óvják, ahogy a többi kis csemetét is, amelyeket az előző években ültetgettünk.

A szelektív hulladékgyűjtésre nagy figyelmet fordítunk óvodánkban. Próbálunk a lehető legtöbb hulladékot újra hasznosítani, feldolgozni, és egyre kevesebbet termelni. A sümegi Everplast Zrt. telepén tett látogatásunk keretén belül meggyőződhettünk, hogy ez milyen bonyolult és fontos feladat.

 Az iskolába induló nagycsoportosainkkal meglátogattuk az üzemet, ahol betekintést nyerhettünk az ott folyó munkálatokba, melynek során a különböző csomagoló fóliákból olyan granulátumot készítenek, amely alapanyaga az újra hasznosított szemeteszsákoknak, palackoknak.

Madártani tanösvényünket is ennek a hétnek a keretén belül szerettük volna lepkecsalogató, nyári orgonabokrokkal bővíteni, de a kedvezőtlen időjárás miatt ezt későbbre halasztottuk.

Intézményünk dolgozói lelkes környezetvédőként, természetbarátként próbálják óvodásainkban elültetni a természet szeretetét, védelmének fontosságát, s a gyerekeken keresztül a szülők figyelmét is felhívni immár sok- sok éve. Óvodánk ebben a nevelési évben már harmadszor pályázik a Zöld óvoda címre, az itt folyó környezetvédelmi tevékenységeink, feladataink bemutatásával.

Vargáné Szita Beáta
óvodapedagógus

                                                       

ápr 16

AZ „OVI-ZSARU” PROGRAM ELSŐ ELŐADÁSA

Az „Ovi-Zsaru” program az óvodás korú gyermekek hat foglalkozásból álló bűnmegelőzési programja, melyet a nagycsoportos gyermekek számára minden évben megszervezünk. A program több modulból áll, mely a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve mesékre, történetekre, szerepjátszásra épül. Célja a gyermekek védelme, a biztonságérzetük erősítése, és arra való felkészítésük, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

A szokásoknak megfelelően az első foglalkozást a rendőrség munkatársa, Bakos Balázs rendőr törzsőrmester tartotta, aki már nagy gyakorlattal rendelkezik a gyermekekkel való kommunikálás terén. Az interaktív foglalkozáson az törzsőrmester az ismerkedés szabályairól, a közlekedési szabályokról, a rendőrök munkájáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy szükség esetén hívjuk az ingyenes 112-es segélyvonalat. Arról is beszélt, hogy segélykérés esetén milyen adatokat kell közölni a diszpécserrel. Felhívta a gyermekek figyelmét, hogy a szülők tudta nélkül idegeneket ne engedjenek a lakásba, ne nyúljanak a veszélyes anyagokhoz és eszközökhöz, valamint a gyógyszerekhez és a tisztítószerekhez, stb. Az előadás közben a az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket tett fel a gyermekeknek, akik válaszaikkal tájékozottságukat bizonyították. Az előadás végén megnézhették és felpróbálhatták a golyóálló mellényt. A foglalkozás befejezéseként minden gyermek egy színezőt kapott ajándékba, melyet hazavittek. Feladatul kapták, hogy otthon a szülővel közösen színezzék ki. Ezzel a közös feladattal a szülő is tájékozódhat gyermeke ismereteiről és az óvodában hallottakról.

 A délelőtt csúcspontja a rendőrautó bemutatása volt. Az előadás részt vevői az udvaron megismerkedtek az autó felszerelésével, a megkülönböztető jelzésekkel, és bele is ültek a járműbe. A délelőtti program nem csak a gyermekeknek, de a felnőttek is hasznos és érdekes élményt jelentett.

A következő öt alkalommal a rendőrség által kiadott tematika alapján az óvodapedagógusok saját csoportjukban szervezik az előadásokat. A témák feldolgozását és a játékosságot, a már jól ismert „Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi” kesztyűbábok segítik.

 

 

Köszönjük szépen Makkor Róbert rendőr Alezredes, Őrsparancsnok és

Bakos Balázs rendőr törzsőrmester együttműködését!

 

 

Hujber Jánosné

óvodavezető