III. Ovi Olimpia 2013

Óvodánk szervezte a III. Ovi olimpiát 2013. május 10-én

 

Madarak-fák napján került megrendezésre a III. Ovi Olimpia Sümegen, a vár tövében.

Az első játékot a Sümegprágai Óvoda szervezte 2009. októberében, onnan indult el a vándorkupa. A részt vevők meghatároztak bizonyos szabályokat a további játékokkal kapcsolatban:

–          A következő olimpiát mindig az első helyet elért csapat óvodája szervezi.

–         A szervező óvoda csapata részt vesz a játékban, de az értékelésből kimarad.

Elsőként a Sümegcsehi Óvoda csapata nyerte meg a játékot, tehát ők szervezték a következőt  2012. április 20-án. A kupát óvodánk Katica csoportja elhozta tőlük, így most rajtunk volt a sor a szervezésben.

8 óvoda 12 csapata jelentkezet a játékra és indult  az első hely és a kupa megszerzéséért: Kehida 2 csapattal, Zalacsány, Zalaszántó, Sümegcsehi 2 csapattal, Sümegprága 2 csapattal, Lesenceistvánd, Káptalanfa és Sümeg 2 csapattal.

Reggel 730-tól érkeztek  a gyermekek az óvodába, ahol finom reggelivel vártuk őket. Az étkezés után Rátosi Ferenc polgármester úr megnyitotta a rendezvényt. A gyermekek izgatottan és lelkesen indultak a vár tövében elhelyezett állomásokra, ahol különböző játékos feladatok várták őket. Az olimpia a mozgáson kívül az egészséges életmódról, a környezetismeretről- és védelemről, mesék, dalok ismeretéről szólt. A csapatok jókedvvel járták végig az útvonalukat, miközben sok érdekességet láttak és tapasztaltak.

Papp Imre várkapitány úr  lovagi tornára, majd azt követően ebédre invitálta az olimpia minden résztvevőjét. Közben  megtörtént a játék eredményeinek összesítése és kiderült, hogy ki viszi el a kupát és ki nyeri a tortákat.

A lovagi torna után került sor az eredmény kihirdetésére.

Az első helyre került Lesenceistvánd „Micimackó” csapata, a második Sümegcsehi  „A Föld gyermekei” csapata,  a harmadik pedig Kehida  „6 lábú oroszlánok” csapata.

A fő cél megvalósult. A visszajelzésekből, a gyermekekről láthattuk, hogy mindenki jól érezte magát és még az időjárás is kitűnő volt.

Rendezvényünk szervezéséhez és lebonyolításához segítséget és támogatást is kaptunk, melyet ezúton is köszönünk!

Sümeg Város Önkormányzata

Papp Imre Várkapitány és családja

Máltai Szertetszolgálat helyi csoportja

Simon István Sarvaly ZRT

Farkas Béla

Remete József

Nemes Húsbolt

Közszolgáltató Kft.

Az óvoda szülői szervezete és a szülők közössége

 

 

 

 

Húsvét az óvodában

Idén ugyan még téli arcát mutatta a táj, mégis az egyik legszebb tavaszi ünnepre, a húsvétra

készülődtünk óvodánkban.

A szorgos kis gyermekkezek gyönyörű húsvéti képeket, ablakdíszeket, hímes tojásokat

készítettek, melyekkel az óvodánk folyosóin, csoportszobáiban vidám, tavaszi hangulatot

varázsoltak. Izgatottan vártuk az óvodai húsvétot, melynek megünneplése a hagyományoknak

megfelelően történt.

Gyermekcsoportjainkban közösen fogyasztottuk el a hagyományos húsvéti reggelit, majd

óvodásaink izgatottan keresték a húsvéti ajándékaikat az épület folyosóin, tornatermében.

A keresgélésnek meg is lett az eredménye, hisz mindenki sok ajándékkal térhetett vissza

csoportszobájába. A nap kedves színfoltja a locsolkodás volt. Elsőként a saját csoportunk

legénykéi locsolták meg a kislányokat egy kedves locsolóvers elmondása után. Lánykáink

pedig otthonról hozott cukorkával köszönték meg ezt a fiúknak. Nem feledkeztünk meg a

másik csoportba járó kislányokról sem.

Vidám délelőttöt töltöttünk ma óvodánkban.

Vargáné Szita Beáta

óvodapedagógus

 

A TAVASZI OVI GALÉRIA MEGNYITÁSA

A meteorológiai tavasz első napján került sor a TAVASZI OVI
GALÉRIA megnyitására a napocska csoport szervezésében és
közreműködésével. A megújult galéria első kiállító vendége
Vargáné Németh Judit az óvoda óvodapedagógusa, aki gobelinjeit
mutatja be az érdeklődőknek. Természetesen a gyermekek tavaszi
alkotásai láthatók a galériában. Gersits Anita óvodapedagógus
köszöntötte az ünnepségen megjelent vendégeket, majd néhány
mondatban összefoglalta a tavasz, mint évszak jellemzőit. A napocska
csoport gyermekei tavaszi versekkel, dalokkal nyitották meg a
kiállítást. Vargáné Németh Judit mesélt a gyermekeknek arról,
hogy hogyan szerette meg ezt a hobbyt, valamint beszélt a gobelin
készítés fortélyairól, eszközeiről. Az ünnepség végén a rendezők
megvendégelték társaikat, majd közösen megtekintették a kiállítást.

Március 15-ei ünnepség az óvodában

Az idén is lázasan készülődtek az óvodások erre a szép tavaszi ünnepre. Zászlókat-kokárdákat festettek, huszárokat – pártás magyar lányokat színeztek. Várat készítettek WC papír gurigákból, kartonpapírból. Az ünnepség napján minden kisgyerek ünnepi ruhában érkezett az óvodába, ruháján ott díszlett a nemzetiszínű kokárda. A megemlékezés 9:30-kor a tornateremben kezdődött. 1848-as indulókra vonultak be, ahol óvodánk vezetője Hujber Jánosné röviden beszélt e nap történelmi jelentőségéről, természetesen a gyerekek nyelvén. Majd közösen elmondták a Nemzeti dal első két versszakát. Utána minden kisgyerek együtt vonult végig a tornateremben huszár dalokat énekelve, zászlókat lengetve. Végül az óvónénik alkalmi kórusa ’48-as dalokat énekelt a gyerekeknek. Az ünnepség után minden csoport a vele szomszédos csoporttal  ünnepelt tovább.

Tavaszköszöntő zenés délelőtt a Gézengúz együttessel

Március 11-én délelőtt zenés-mesés programon vettek részt az óvoda
gyermekei tornateremben. A művész házaspár tavaszi dalokkal, zenés
mesékkel szórakoztatta a közönséget, miközben őket is bevonta,
szerepeltette az előadásban. A gyermekek figyelmesen hallgatták
őket és lelkes tapssal fejezték ki tetszésüket. Nagyon ügyesen
felismerték és megnevezték a műsorban szereplő hangszereket.

Megújult és megszépült az ovi galéria

A „Segítőkéz az Óvodásokért” Alapítvány, valamint a Sümegi
Közszolgáltató Kft. jóvoltából szinte egy hét elteltével megújult és
megszépült az ovi galéria. A pedagógiai programunk része a galéria,
ahol a szülők és az intézménybe látogató vendégek megtekinthetik
a gyermekek munkáit, illetve betekintést nyerhetnek a művészeti
nevelés eredményeibe. Évszakonként egy-egy meghívott művész
munkáival ismerkedhetnek a gyermekek (pl. kosárfonó, festő, kovács,
bőrműves, csipkeverő, lufi hajtogató stb.).

A felújítás megvalósításához Szántó Ferencné óvodapedagógus,
az alapítvány kuratóriumának elnöke felajánlotta az alapítványt
támogatók 2012. évi adójának 1%-ból befolyt összeget. A
Közszolgáltató Kft. vezetője és dolgozói pedig rövid idő alatt
kivitelezték elképzeléseinket. Köszönet érte mindannyiuknak.

Siófoki vendégek az óvodában

Március 8-án 15 fős csoport érkezett intézményünkbe Siófokról, a
Pitypang Óvodából. A vendégek szakmai nap keretében látogattak el
hozzánk.

A délelőtt folyamán rövid tájékoztatót kaptak óvodánk történetéről
és jelenéről, majd megtekintették az épületet.

Elismeréssel szóltak a látottakról és a dolgozók munkájáról is, melyet
a csoportokban tapasztaltak.

Búcsúzáskor elégedetten nyilatkoztak, hogy nagyon sok új ötlettel
gazdagodtak és nem gondolták, hogy egy volt iskolából ilyen szépen
kialakított óvoda lett.

Délután felkeresték Sümeg nevezetességeit is.

Télbúcsúztató hangverseny az óvoda tornatermében

2013. február 21-én télbúcsúztató hangversenyen vettek részt az óvoda gyermekei és dolgozói az óvoda tornatermében. A hangverseny előadói a zeneiskola tanárai és növendékei voltak.

Az óvodások megismerhették a különböző hangszerek hangját, megszólaltatásának módját. Monostori István Igazgató Úr jóvoltából a zongora hangját is élvezhették, hiszen a helyszínre szállíttatta a hangszert.

Az előadók többsége óvodásunk volt még néhány évvel ezelőtt, így büszkén hallgattuk játékukat.

A gyermekek érdeklődéssel figyeltek és hallgattak. Néhányuk nagyon ügyesen, valósághűen utánozta a hangszerek használatának módját. Egy-egy műsorszám végén tapssal fejezték ki, hogy tetszett nekik az előadás.

A délelőtti fél óra értékes zenei élményekhez juttatta a hallgatóságot.

Köszönet a zeneiskola tanárainak és növendékeinek!

Rendhagyó nevelési értekezlet az óvodában

2013. február 11-én nevelési értekezletet tartottunk, melynek témája: A közoktatási törvény változásaiból adódó vezetői és nevelőtestületi feladatok.

A nevelőtestületi értekezleten részt vett Farkas Bernadett oktatási referens, a Sümegi Járás óvodáinak vezetői, tagóvoda-vezetői és a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai.

Az értekezlet előadója: Laminé Antal Éva szakértő volt.

Az előadó felvázolta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény milyen változásokat hoz az intézmények működésében, milyen feladatok elé állítja az óvoda nevelőtestületét. A változások várhatóan hoznak pozitívumokat is az intézmény és az alkalmazottak életében, de sok a rájuk váró feladat is.

Tovább folytatódtak a farsangi programok

2013. február 8-án óvodánkat a Cirmi csoport képviselte a városi farsangon. A gyermekek nagy izgalommal készülődtek a rendezvényre. Fejükre tették a maguk által díszített farsangi kalapokat, majd állatokat megjelenítő maszkok mögé rejtőzve indultak az iskolásokkal együtt a téltemetés régi népszokását felelevenítő jelmezes felvonulásra.  Az iskolások által készített kiszebábbal,- amely menyecskének öltözött szalmabáb volt- és különféle zajkeltő szerszámokkal vonultak a városi tűzoltóság elé. Közben télűző rigmusokat hangosan, kiabálva követelték a tél végét, a tavasz kezdetét.

A tűzoltóság elé érkezve kíváncsian várták a kiszebáb elégetését. A bábot sajnálták egy kicsit, de végül egy elbúcsúztak tőle egy téltemető dallal.