Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet!

Adventi programok

2013. december 3-án Mikulásváró játékos tornán vettek részt a nagycsoportos gyermekek a Ramassetter Iskola tornatermében.

A nagyon érdekes, gondosan összeállított játékos feladatokat nagyon élvezték a leendő kisiskolások. A délelőtt jó hangulatban telt el és a végén még a Mikulás is megérkezett.

A gyermekek kellemesen elfáradva tértek vissza az óvodába.

 

2013. december 4-én ünnepváró hangversenyen szerveztünk az óvoda  tornatermében. A programon közreműködtek a zeneiskola tanárai és növendékei. A gyermekek megismerkedhettek többféle hangszerrel és dallammal.

2013. december 5-én “Kilyukadt a Mikulás csizmája” c. mesét mutatták be az óvodapedagógusok a tornateremben. A gyermekek kíváncsian figyelték, hogy óvó nénijük melyik mesehős bőrébe bújt bele. Nagyon élvezték az előadást és együtt énekelték a szereplőkkel az ismert dalokat.

 

2013. december 6-án megérkezett a várva-várt Mikulás.

A Mikulás minden csoportba bement és kiosztotta az ajándékokat. A gyermekek kíváncsian várták és izgatottan mondták el verseiket és énekelték dalaikat. Nagyon megígérték, hogy jók lesznek és

Jótékonyság az óvodáért

2013. november 23-án került megrendezésre az óvoda és bölcsőde szülői szervezete által szervezett hagyományos jótékonysági bál. A bál sikeréhez hozzájárultak a tombolatárgyakat felajánló helyi vállalkozók, a szülők, valamint a rendezvényen megjelent kedves vendégek.

A jó hangulat kialakulásához hozzájárultak: Mikola Nikoletta és hastánccsoportja, az ICON Művészeti Társulat és Márió.

A bál bevételét eszközfejlesztésre fordítja a szülői szervezet.

Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta rendezvényünket.

 

Adományok az óvodának és a bölcsődének

2013. december 2-án az elmúlt évekhez hasonlóan, ünnepélyes keretek között adták át a nagy a mennyiségű, jó minőségű játékot az Ordo Militaris Teutonicus lovagrend nagymestere Klaus Blos, Rátosi Ferenc magyarországi komtur, a Szent László Rend Egyesület vezetője Dr. Dr. Romhányi Tibor és a Griff   Lovagrend vezetője Franz Hannesschlager.  Óvodásaink a Maci csoport tolmácsolásában karácsonyi ünnepi műsorral és saját készítésű ajándékokkal köszönték meg az adományt és természetesen kipróbálták a játékokat.

Egészséghét az óvodában

2013. november 11-15-ig tartottuk a hagyományos egészséghetet az óvodában.

Pedagógiai programunkban kiemelt feladat az egészséges életmód alakítása,

amely szorosan összefügg a környezettudatos magatartásformálásával.

Mindennapi nevelőmunkánkat ennek megfelelően végezzük. Az egészséghéten

még nagyobb figyelmet fordítunk a helyes táplálkozásra, az egészség védelmére,

a szabad levegőn való mozgásra. A programba bekapcsolódtak az óvoda

védőnői: Kupovits Renáta és Treiber Anikó is, akik játékos foglalkozások

keretében beszéltek az elsősegélynyújtásról, a dohányzás egészségre káros

hatásairól, a helyes fogmosás fontosságáról. A gyermekek csoportonként

zöldségeket, gyümölcsöket kóstolgattak és különféle salátákat készítettek,

melyet a nap végén együtt fogyasztottak el.

Az óvodapedagógusok nagyon kreatívan illesztették be egészséghét

programjába november 11-én a Márton napi hagyományok felelevenítését is.

Az óvoda dolgozóira is gondoltunk a program szervezésekor. Elsősegély

nyújtási elméleti és gyakorlati ismereteket szereztünk és elevenítettünk

fel Kovács Tibor a mentőállomás vezetője és Bakos Gergő mentőápoló

Illés Ibolya védőnő irányításával az egészségünk megőrzését szolgáló tornán

vettünk részt. Tartalmasan és hasznosan telt el az egészséghét.

Az intézmény alkalmazottainak szervezett programok

A napjainkban bekövetkezett társadalmi és törvényi változások számos változást

hoznak a pedagógiai munkánkban is, és kihívást jelentenek számunkra. Az új

dolgokkal meg kell ismerkednünk, hiszen munkánkat is ezeknek megfelelően

kell végeznünk. Ehhez próbáltunk segítséget kapni a következő programok

szervezésével.

Október 22-én felelevenítettük az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinket

és újabbakat is szereztünk. Megismerkedhettünk az újraélesztés technikájával,

és ami nagyon fontos volt, hogy egy baba segítségével gyakorolhattuk is

azt. Mindezt köszönhetjük és köszönjük is Kovács Tibornak a Sümegi

Mentőállomás vezetőjének és Bakos Gergő mentőápoló szülőnek, akik hasznos

tanácsokkal láttak el minket a mindennapi életünk és munkánk során adódó

segítségnyújtási lehetőségekkel kapcsolatosan.

A 2013/2014-es nevelési évben bevezetésre kerülő életpályamodell minősítő

rendszere előírja a pedagógus portfólió meglétét. A portfólió a pedagógusok

értékelésénél a minősítésnek egyik mutatójaként jelenik meg.

Október 24-én a Novoszolg Tanácsadó és Szolgáltató Kft. közoktatási szakértője

tartott előadást a pedagógus portfólió tartalmával és készítésével kapcsolatos

tudnivalókról. A programon részt vettek intézményünk óvodapedagógusai,

valamint a térség óvodáinak képviselői. Az előadás második részében gyakorlati tanácsokat kaptunk a portfólió elkészítéséhez.

Mindkét programon tartalmas és hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket

szereztünk, melyet munkánk, illetve mindennapi életünk során alkalmazhatunk.

A Tihanyi Visszhang Óvoda dolgozói ellátogattak intézményünkbe

Október 29-én, ebben az évben immár harmadik alkalommal érkeztek hozzánk

vendégek távolabbi település óvodájából.

Nagy öröm volt számunkra, hogy a Tihanyi Visszhang Óvoda dolgozói

viszonozták az intézményükben tett júniusi látogatásunkat.

A vendégek meghallgatták az óvodánk múltjáról és jelenéről szóló

tájékoztatónkat, majd megtekintették az óvoda helyiségeit és udvarát.

A rövid idő, amit nálunk töltöttek jó hangulatban és hasznosan telt, hiszen

személyes beszélgetésekre és szakmai tapasztalatok cseréjére is sor került.

Őszi galéria megnyitó

Az óvoda galériájában a 2013-2014-es nevelési év első kiállítását Végh Istvánné óvodapedagógus vezetésével a Margaréta csoport nyitotta meg. A csoport óvodásai nagyon szép, színvonalas műsorral (versekkel, körjátékokkal, tánccal) fogadták az óvoda dolgozóit, gyermekeit az ízlésesen, őszi termésekkel kialakított galériában.

Az óvodapedagógus néhány mondatban felelevenítette a régi néphagyományokat; őszi vetések idejét, a szüretet, illetve az őszi vásárok rendjét.

Meghívott vendégünk Kovács Szilveszterné elhozta saját kézműves – gyógynövény alapból készített – szappanjait, levendulával töltött illatzsákjait, párnáit. A szappanok csodálatos sütemény formájúak és nem utolsósorban segítenek a szépség és egészség megőrzésében.

A program befejezéseként a Margaréta csoport apraja-nagyja zamatos sütőtökkel és sok-sok gyümölccsel kínálta vendégeit.

Köszönjük a szülők támogatását!

 

A zene világnapja az óvodában

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa YEHUDI MENUHIN kezdeményezésére emelte október 1-jét a ZENE VILÁGNAPJA rangjára.

Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését.

Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, – ami az ember legősibb kifejezési formája, eszköze-, ősibb, mint a nyelv. Még írni sem tudott az emberiség, amikor a hang, és a szó hatalmába kerítette.

Óvodánkban is minden évben megünneplik a csoportok e jeles napot. Az idén október 1-jén a Cirmi csoport a zene világnapja alkalmából a Hétszínvirág csoportosokon kívül még zenész vendégeket is hívott.

 Ellátogatott hozzájuk Bock Attila, Dencs Annamária és Román Iván tanár úr. Gitárral, hegedűvel, dobbal, harmonikával, adtak elő a gyerekeknek, ismert népdalokat (Bújj, bújj zöld ág, Tavaszi szél…). Az előadás után megnézhették, megfoghatták, kipróbálhatták a gyerekek a hangszereket. A zene világnapját közös énekkel és tánccal zártuk.

Köszönjük az előadóknak a színvonalas, szórakoztató, élményt nyújtó zenés délelőttöt.

„ A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.

Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”

KODÁLY ZOLTÁN

Szeptember 30. A magyar népmese napja az óvodában

Óvodánkban most először, hagyományteremtő céllal megemlékeztünk Benedek Elek író, újságíró, mesegyűjtő születésnapjáról, amely egyben a magyar népmese napja. Az óvodapedagógusok a „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” című népmese előadásával lepték meg a gyerekeket. A sok népdallal színesített mesét a óvodásaink ámulva, csillogó szemmel nézték. A díszlet is a népi jelleget tükrözte, többségében természetes anyagokat felhasználva. Sok kisgyermek örömmel ismerte fel jelmezbe bújt óvó nénijét. Ez különösen nagy élmény volt számukra. Felnőttnek, gyermeknek egyaránt tartalmas, örömteli pillanatokat szerzett ez a délelőtt.

Szüreti mulatság az óvodában

Szeptember 25-én délelőtt rendeztük meg hagyományos szüreti mulatságunkat. Idén a Hétszínvirág csoport volt a szervező. Néhány nappal a program előtt, a szüreti hívogató kézhez kapása után, minden csoportban megkezdődött a szorgalmas gyűjtögetés A szülők is nagyon aktívan segítettek, rengeteg gyümölcsöt, zöldségeket, bogyós ágakat,őszi kincseket hoztak. Az intézmény dolgozói fáradhatatlan szorgalommal díszítették a csoportokat, a folyosót, a galériát, és az udvart Annyi szőlő lett, hogy még a présbe is került, melyet Nagy Miklóstól kaptuk erre az alkalomra. Zoli bácsi az udvarosunk segített a préselésben, néhány bátor vállalkozó gyermek pedig a szőlő taposását végezte,így a program végén örömmel kortyolgattuk a közös munkával frissen préselt mustot.

A rendezvény idejére megtelt az óvoda tágas udvara és jó hangulatú, vidám, közösségi program kerekedett a kellemes őszi időben. A csoportok néhol terménybábbal a kezükben, őszi kitűzővel a ruhájukon,a felnőttek népies ruházatban zeneszóra vonultak fel .Először Hujber Jánosné óvodavezető köszöntötte a résztvevő vendégeket, kollégákat,gyerekeket, szólt a szőlő megmunkálásáról,a szüretről, a mulatságról.

A köszöntő után az óvodapedagógusok néhány szüreti népdalt énekeltek ,majd a Hétszínvirág csoport óvodás gyermekeinek játékos műsora következett, ezután pedig a sümegi néptáncegyüttes műsora gazdagította programunkat, végül velük együtt népzenére rophatták a táncot a gyerekek is. A mulatság végén aztán megittuk a mustot, ettünk szőlőt, pogácsát aztán lassan a zene is lehalkult és a csoportok óvónénik és dadus nénik kíséretében visszamentek a csoportjaikba.

Köszönet minden közreműködőnek az önzetlen segítségért és a közös munkáért!

 

A fényképeket Bakosné Balogh Ildikó készítette.