A hangszerekkel és szép dallamokkal ismerkedtek a gyermekek

A 2013/2014-es nevelési évben második alkalommal szerveztünk hangversenyt a zeneiskolával közösen február 12-én az óvoda tornatermében.  A hangversenyen közreműködtek a zeneiskola tanárai és növendékei. Nagyon kellemes perceket töltöttek a gyermekek a zene hallgatásával, miközben ismerkedtek a hangszerek nevével, megszólaltatásának módjával és hangjával. A kitűnő előadásokat lelkes tapssal jutalmazták az óvodások.

 

Téli galéria megnyitó

Az óvoda galériájában a 2014-es év első kiállítását Kozma Lajosné és Bécsiné Ruzsa Krisztina

óvodapedagógusok vezetésével a Katica csoport nyitotta meg. A gyermekek előadásában a télről szóló

népköltéseket, verseket, dalokat hallhattak a vendégek. A tánccal kezdődő műsorban a csoport óvodásai bátran,

ügyesen, nagy lelkesedéssel szerepeltek.

Kozma Lajosné óvodapedagógus köszöntőjében a téli örömökről (szánkózás, hóemberépítés, hógolyózás) és

népszokásokhoz kapcsolódó munkákról (kosárfonás, varrás, tollfosztás, disznóvágás) beszélt a gyermekeknek és

az óvoda dolgozóinak.

Meghívott vendég kiállítónk Oszkai Réka keramikus volt, aki csodálatos, egyedi, meseszerű alkotásait hozta el

hozzánk. Az agyagból készült és festett szép sellőlányok, halak a „Kis hableány” című mesét juttatták eszünkbe.

A megnyitó egy kis vendéglátással -pattogatott kukorica, alma, narancs, sárgarépa kínálásával- zárult, majd a

gyermekek megtekintették a téli hangulatú alkotásokat és Oszkai Réka kiállított szobrait.

Köszönjük a Kedves Szülők támogatását!

A tizenkét hónap

” Új év , Új év , új esztendő
Hány csemetéd van?
-Tíz meg kettő!”

Januárban óvodapedagógusaink ismét egy meglepetéssel álltak elő,
egy újabb mesejáték előadásával ajándékozták meg óvodásainkat. ” A
tizenkét hónap” című mesét írták át magyar nevű szereplőkre és
dramatikus formára. A mese során több odaillő téli, tavaszi és nyári
dalt is hallhattunk , ritmushangszerek kíséretével.
A jó és a rossz lányt, valamint a mostohát fakanál bábokkal, míg
a tizenkét hónapot stilizált, hónapokra jellemző színű, kendős
bábokkal játszották el.Minden óvodapedagógus részt vett az előadásban
a kicsik nagy örömére.
A mesejáték kellemes szórakozás volt az óvodásoknak, akik nagy tapssal
hálálták meg a produkciót. A műsor végén együtt énekeltek el néhány
dalt az óvónők a gyerekekkel.

Az Advent további programjai

2013. december 8-án a városi díszóránál szerepelt a Csiga csoport.

Verses-dalos összeállítással készültek a gyermekek a városi díszóránál elhelyezett adventi koszorú második gyertyájának meggyújtására.

Az ünnepség végén a gyermekeket a városvédő és szépítő egyesület mikuláscsomaggal ajándékozta meg.

2013. december 15-én, a városi karácsonyon adott verses- dalos-táncos karácsonyi köszöntő műsort a Napocska csoport.

A gyermekek ünnepi előadása meghatotta a közönséget. Az ünnepség végén a gyermekek átvehették a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának ajándékait.

2013. december 18-án karácsonyi játszóházban ünnepi díszeket és ajándékokat készíttek a gyermekek szüleikkel együtt.

2013. december 19-én karácsonyi ünnepi köszöntőre hívtuk a szülőket és a fenntartó, valamint a társintézmények képviselőit.

2013. december 20-án az adventi időszak zárásaként karácsonyi ajándékkoncerten vettek részt az óvoda gyermekei, dolgozói valamint a vendégül meghívott első osztályosok a Ramassetter Iskolából és a Zalagyömörői Óvoda gyermekei.

A koncert szereplői: A Zajongó Együttes tagjai: Mário a harmonikás, Dencs Annamária, Román Iván és Forgács Gábor és Juhász Miklós.

 

 

 

 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet!

Adventi programok

2013. december 3-án Mikulásváró játékos tornán vettek részt a nagycsoportos gyermekek a Ramassetter Iskola tornatermében.

A nagyon érdekes, gondosan összeállított játékos feladatokat nagyon élvezték a leendő kisiskolások. A délelőtt jó hangulatban telt el és a végén még a Mikulás is megérkezett.

A gyermekek kellemesen elfáradva tértek vissza az óvodába.

 

2013. december 4-én ünnepváró hangversenyen szerveztünk az óvoda  tornatermében. A programon közreműködtek a zeneiskola tanárai és növendékei. A gyermekek megismerkedhettek többféle hangszerrel és dallammal.

2013. december 5-én „Kilyukadt a Mikulás csizmája” c. mesét mutatták be az óvodapedagógusok a tornateremben. A gyermekek kíváncsian figyelték, hogy óvó nénijük melyik mesehős bőrébe bújt bele. Nagyon élvezték az előadást és együtt énekelték a szereplőkkel az ismert dalokat.

 

2013. december 6-án megérkezett a várva-várt Mikulás.

A Mikulás minden csoportba bement és kiosztotta az ajándékokat. A gyermekek kíváncsian várták és izgatottan mondták el verseiket és énekelték dalaikat. Nagyon megígérték, hogy jók lesznek és

Jótékonyság az óvodáért

2013. november 23-án került megrendezésre az óvoda és bölcsőde szülői szervezete által szervezett hagyományos jótékonysági bál. A bál sikeréhez hozzájárultak a tombolatárgyakat felajánló helyi vállalkozók, a szülők, valamint a rendezvényen megjelent kedves vendégek.

A jó hangulat kialakulásához hozzájárultak: Mikola Nikoletta és hastánccsoportja, az ICON Művészeti Társulat és Márió.

A bál bevételét eszközfejlesztésre fordítja a szülői szervezet.

Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta rendezvényünket.

 

Adományok az óvodának és a bölcsődének

2013. december 2-án az elmúlt évekhez hasonlóan, ünnepélyes keretek között adták át a nagy a mennyiségű, jó minőségű játékot az Ordo Militaris Teutonicus lovagrend nagymestere Klaus Blos, Rátosi Ferenc magyarországi komtur, a Szent László Rend Egyesület vezetője Dr. Dr. Romhányi Tibor és a Griff   Lovagrend vezetője Franz Hannesschlager.  Óvodásaink a Maci csoport tolmácsolásában karácsonyi ünnepi műsorral és saját készítésű ajándékokkal köszönték meg az adományt és természetesen kipróbálták a játékokat.

Egészséghét az óvodában

2013. november 11-15-ig tartottuk a hagyományos egészséghetet az óvodában.

Pedagógiai programunkban kiemelt feladat az egészséges életmód alakítása,

amely szorosan összefügg a környezettudatos magatartásformálásával.

Mindennapi nevelőmunkánkat ennek megfelelően végezzük. Az egészséghéten

még nagyobb figyelmet fordítunk a helyes táplálkozásra, az egészség védelmére,

a szabad levegőn való mozgásra. A programba bekapcsolódtak az óvoda

védőnői: Kupovits Renáta és Treiber Anikó is, akik játékos foglalkozások

keretében beszéltek az elsősegélynyújtásról, a dohányzás egészségre káros

hatásairól, a helyes fogmosás fontosságáról. A gyermekek csoportonként

zöldségeket, gyümölcsöket kóstolgattak és különféle salátákat készítettek,

melyet a nap végén együtt fogyasztottak el.

Az óvodapedagógusok nagyon kreatívan illesztették be egészséghét

programjába november 11-én a Márton napi hagyományok felelevenítését is.

Az óvoda dolgozóira is gondoltunk a program szervezésekor. Elsősegély

nyújtási elméleti és gyakorlati ismereteket szereztünk és elevenítettünk

fel Kovács Tibor a mentőállomás vezetője és Bakos Gergő mentőápoló

Illés Ibolya védőnő irányításával az egészségünk megőrzését szolgáló tornán

vettünk részt. Tartalmasan és hasznosan telt el az egészséghét.

Az intézmény alkalmazottainak szervezett programok

A napjainkban bekövetkezett társadalmi és törvényi változások számos változást

hoznak a pedagógiai munkánkban is, és kihívást jelentenek számunkra. Az új

dolgokkal meg kell ismerkednünk, hiszen munkánkat is ezeknek megfelelően

kell végeznünk. Ehhez próbáltunk segítséget kapni a következő programok

szervezésével.

Október 22-én felelevenítettük az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinket

és újabbakat is szereztünk. Megismerkedhettünk az újraélesztés technikájával,

és ami nagyon fontos volt, hogy egy baba segítségével gyakorolhattuk is

azt. Mindezt köszönhetjük és köszönjük is Kovács Tibornak a Sümegi

Mentőállomás vezetőjének és Bakos Gergő mentőápoló szülőnek, akik hasznos

tanácsokkal láttak el minket a mindennapi életünk és munkánk során adódó

segítségnyújtási lehetőségekkel kapcsolatosan.

A 2013/2014-es nevelési évben bevezetésre kerülő életpályamodell minősítő

rendszere előírja a pedagógus portfólió meglétét. A portfólió a pedagógusok

értékelésénél a minősítésnek egyik mutatójaként jelenik meg.

Október 24-én a Novoszolg Tanácsadó és Szolgáltató Kft. közoktatási szakértője

tartott előadást a pedagógus portfólió tartalmával és készítésével kapcsolatos

tudnivalókról. A programon részt vettek intézményünk óvodapedagógusai,

valamint a térség óvodáinak képviselői. Az előadás második részében gyakorlati tanácsokat kaptunk a portfólió elkészítéséhez.

Mindkét programon tartalmas és hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket

szereztünk, melyet munkánk, illetve mindennapi életünk során alkalmazhatunk.

A Tihanyi Visszhang Óvoda dolgozói ellátogattak intézményünkbe

Október 29-én, ebben az évben immár harmadik alkalommal érkeztek hozzánk

vendégek távolabbi település óvodájából.

Nagy öröm volt számunkra, hogy a Tihanyi Visszhang Óvoda dolgozói

viszonozták az intézményükben tett júniusi látogatásunkat.

A vendégek meghallgatták az óvodánk múltjáról és jelenéről szóló

tájékoztatónkat, majd megtekintették az óvoda helyiségeit és udvarát.

A rövid idő, amit nálunk töltöttek jó hangulatban és hasznosan telt, hiszen

személyes beszélgetésekre és szakmai tapasztalatok cseréjére is sor került.