Március 15-ei ünnepség az óvodában

Az idén is lázasan készülődtek az óvodások erre a szép tavaszi ünnepre. Zászlókat-kokárdákat festettek, huszárokat – pártás magyar lányokat színeztek. Várat készítettek WC papír gurigákból, kartonpapírból. Az ünnepség napján minden kisgyerek ünnepi ruhában érkezett az óvodába, ruháján ott díszlett a nemzetiszínű kokárda. A megemlékezés 9:30-kor a tornateremben kezdődött. 1848-as indulókra vonultak be, ahol óvodánk vezetője Hujber Jánosné röviden beszélt e nap történelmi jelentőségéről, természetesen a gyerekek nyelvén. Majd közösen elmondták a Nemzeti dal első két versszakát. Utána minden kisgyerek együtt vonult végig a tornateremben huszár dalokat énekelve, zászlókat lengetve. Végül az óvónénik alkalmi kórusa ’48-as dalokat énekelt a gyerekeknek. Az ünnepség után minden csoport a vele szomszédos csoporttal  ünnepelt tovább.

Tavaszköszöntő zenés délelőtt a Gézengúz együttessel

Március 11-én délelőtt zenés-mesés programon vettek részt az óvoda
gyermekei tornateremben. A művész házaspár tavaszi dalokkal, zenés
mesékkel szórakoztatta a közönséget, miközben őket is bevonta,
szerepeltette az előadásban. A gyermekek figyelmesen hallgatták
őket és lelkes tapssal fejezték ki tetszésüket. Nagyon ügyesen
felismerték és megnevezték a műsorban szereplő hangszereket.

Megújult és megszépült az ovi galéria

A „Segítőkéz az Óvodásokért” Alapítvány, valamint a Sümegi
Közszolgáltató Kft. jóvoltából szinte egy hét elteltével megújult és
megszépült az ovi galéria. A pedagógiai programunk része a galéria,
ahol a szülők és az intézménybe látogató vendégek megtekinthetik
a gyermekek munkáit, illetve betekintést nyerhetnek a művészeti
nevelés eredményeibe. Évszakonként egy-egy meghívott művész
munkáival ismerkedhetnek a gyermekek (pl. kosárfonó, festő, kovács,
bőrműves, csipkeverő, lufi hajtogató stb.).

A felújítás megvalósításához Szántó Ferencné óvodapedagógus,
az alapítvány kuratóriumának elnöke felajánlotta az alapítványt
támogatók 2012. évi adójának 1%-ból befolyt összeget. A
Közszolgáltató Kft. vezetője és dolgozói pedig rövid idő alatt
kivitelezték elképzeléseinket. Köszönet érte mindannyiuknak.

Siófoki vendégek az óvodában

Március 8-án 15 fős csoport érkezett intézményünkbe Siófokról, a
Pitypang Óvodából. A vendégek szakmai nap keretében látogattak el
hozzánk.

A délelőtt folyamán rövid tájékoztatót kaptak óvodánk történetéről
és jelenéről, majd megtekintették az épületet.

Elismeréssel szóltak a látottakról és a dolgozók munkájáról is, melyet
a csoportokban tapasztaltak.

Búcsúzáskor elégedetten nyilatkoztak, hogy nagyon sok új ötlettel
gazdagodtak és nem gondolták, hogy egy volt iskolából ilyen szépen
kialakított óvoda lett.

Délután felkeresték Sümeg nevezetességeit is.

Télbúcsúztató hangverseny az óvoda tornatermében

2013. február 21-én télbúcsúztató hangversenyen vettek részt az óvoda gyermekei és dolgozói az óvoda tornatermében. A hangverseny előadói a zeneiskola tanárai és növendékei voltak.

Az óvodások megismerhették a különböző hangszerek hangját, megszólaltatásának módját. Monostori István Igazgató Úr jóvoltából a zongora hangját is élvezhették, hiszen a helyszínre szállíttatta a hangszert.

Az előadók többsége óvodásunk volt még néhány évvel ezelőtt, így büszkén hallgattuk játékukat.

A gyermekek érdeklődéssel figyeltek és hallgattak. Néhányuk nagyon ügyesen, valósághűen utánozta a hangszerek használatának módját. Egy-egy műsorszám végén tapssal fejezték ki, hogy tetszett nekik az előadás.

A délelőtti fél óra értékes zenei élményekhez juttatta a hallgatóságot.

Köszönet a zeneiskola tanárainak és növendékeinek!

Rendhagyó nevelési értekezlet az óvodában

2013. február 11-én nevelési értekezletet tartottunk, melynek témája: A közoktatási törvény változásaiból adódó vezetői és nevelőtestületi feladatok.

A nevelőtestületi értekezleten részt vett Farkas Bernadett oktatási referens, a Sümegi Járás óvodáinak vezetői, tagóvoda-vezetői és a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai.

Az értekezlet előadója: Laminé Antal Éva szakértő volt.

Az előadó felvázolta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény milyen változásokat hoz az intézmények működésében, milyen feladatok elé állítja az óvoda nevelőtestületét. A változások várhatóan hoznak pozitívumokat is az intézmény és az alkalmazottak életében, de sok a rájuk váró feladat is.

Tovább folytatódtak a farsangi programok

2013. február 8-án óvodánkat a Cirmi csoport képviselte a városi farsangon. A gyermekek nagy izgalommal készülődtek a rendezvényre. Fejükre tették a maguk által díszített farsangi kalapokat, majd állatokat megjelenítő maszkok mögé rejtőzve indultak az iskolásokkal együtt a téltemetés régi népszokását felelevenítő jelmezes felvonulásra.  Az iskolások által készített kiszebábbal,- amely menyecskének öltözött szalmabáb volt- és különféle zajkeltő szerszámokkal vonultak a városi tűzoltóság elé. Közben télűző rigmusokat hangosan, kiabálva követelték a tél végét, a tavasz kezdetét.

A tűzoltóság elé érkezve kíváncsian várták a kiszebáb elégetését. A bábot sajnálták egy kicsit, de végül egy elbúcsúztak tőle egy téltemető dallal.

Farsang az óvodánkban

Február 1 –én tartottuk óvodánkban a farsangi mulatságot. Csoportjainkban már hetekkel korábban elkezdtük a ráhangolódást. Verseket, énekeket tanultunk és napokig díszítettük csoportszobáinkat és a folyosókat, faliújságokat, tornatermet. Jelmezeket is lehetett kölcsönözni az óvodában.

Reggel érkezéskor a szülők beöltöztették a gyermekeiket és sok finom süteménnyel, innivalóval is hozzájárultak a jó hangulathoz. Ebben az évben már lehetőség volt, hogy együtt is ünnepelhessünk. 9 órakor a csoportok bevonultak a tornaterembe, ahol mindenki megnézhette a jelmezes felvonulást. Majd Hujber Jánosné óvodavezető köszöntötte a gyerekeket és felnőtteket s vidám farsangolást kívánva megkezdődött a mulatság.

Először az óvó nénik és a bölcsődei gondozó nénik egy mesejátékot adtak elő – „Butuska kis egér” címmel. A mese a hét kis egérről szól, akiket az anyukája szeretné elaltatni, de ők nem akarnak, ezért egérmama különböző állatok segítségét kéri, akiknek ez szintén nem sikerül. Végül a macska énekétől végre „elálmosodnak” a kisegerek és az anyukájuk ölében elszenderednek. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy óvónénjüket láthatták csintalankodni. Felszabadultan kacagtak a vidám mese alatt, nagy sikerünk volt. Az előadást követően fergeteges tánccal próbáltuk elűzni a telet, majd a közös táncolás után a csoportok visszamentek a csoportszobájukba ahol újra megcsodálhatták egymás jelmezeit. Ettünk, ittunk és folytattuk a mulatságot.

Minden csoport a saját szobájában versekkel és dalokkal űzte a telet, versenyjátékokkal színesítette a délelőttöt. A gyerekek együtt versenyezve, drukkolva játszottak, ezzel is erősítve a köztük levő kapcsolatot. A bál hangulatát jól tükrözik a gyerekekről készült képek.

Farsangi előzetes

 A farsangi szokások legáltalánosabb eseménye a jelmezes, álarcos alakoskodás. Ezen belül gyakori szokás volt a különböző állatalakoskodás (gólya, medve, ló, kecske). Ezt a hagyományt akarta a Cirmi csoport feleleveníteni.

Az állatmaszkos felvonuláshoz már a megelőző napokban szorgosan készültünk. Minden kisgyermek szabadon kiválaszthatta, hogy milyen állat bőrébe szeretne bújni. Papírból állatmaszkokat vágtunk ki, melyeket a gyerekek önállóan kifestettek, díszítettek. Ezután a kiválasztott állatokról rövid verseket, mondókákat, énekeket tanultunk. Végül a farsangi bálunkat megelőző napon bejártuk az óvodát az állatos maszkjainkban. Közben énekeltünk, verseltünk, próbáltuk elűzni a telet, várni a tavaszt, és gondoskodtunk a vidám hangulatról.

A farsangi hangulat megteremtéséhez hozzájárult a Katica csoport is. A gyermekek ritmushangszerekkel végigjárták az óvoda folyosóit, közben farsangi dalokat és rigmusokat hangoztatva búcsúztatták a telet.

Óvodai szüreti ünnepség

Megtekintés