máj 22

Faültetés a Föld Napja alkalmából

Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már kicsi koruktól védjék, óvják szűkebb és tágabb környezetüket, ahol mindannyian élünk. A Föld Napja alkalmából csoportonként különböző programokat, vetélkedőket szerveztünk.

Felhívtuk a gyermekek figyelmét arra, hogy ne szórják el a szemetet, gondozzák a növényeket a kiskertben. Ez alakalomból az intézmény udvarán minden csoport örökbefogadott egy fát, amit Grubánovics Tamás által felajánlva elültettünk, ezzel is gondoskodva környezetünkről.

Az örökbefogadott fa elé táblán megjelöltük a csoport nevét, amit aztán folyamatosan gondozunk, ápolunk.

Az udvar szépítése, parkosítása nem korlátozódik kizárólag erre a jeles napra, hiszen gyermekeink környezettudatos magatartásának alakítása kiemelt nevelési feladatunk egész évben.                                                                 

Kustosné Tobak Erzsébet

ápr 24

A Föld napja a Kompanik Zsófia óvodában

A Föld napját 1970-ben tartották meg először. Célja, hogy a világ lelkiismeretét felébressze az egész Föld veszélyeztetettsége iránt. A Föld napján való megemlékezések alkalmat adhatnak arra, hogy az emberiség mérlegelje, mennyire kíméletesen bánik a környezetével s mit tesz, hogy ember és természet egészségesen éljen együtt. Figyelemfelkeltés is, hiszen a természet, a környezet szépségét és hasznosságát csak az tudja megmutatni másoknak, aki maga is felfedezi a természet szépségét, aki maga is értő szemmel figyeli a madarat, de észreveszi alatta a fát, a fán a bogarakat, megérti a környezetvédelem fontosságát, s azt maga is feladatának tekinti

A Föld Napja egy olyan ünnep az óvodánkban is, ami mellett nem mehetünk el szótlanul, természetesen, nem is mentünk el.

Az óvodai csoportok igen sokféle tevékenységet, pozitív élményt, tapasztalatot fűztek fel erre a projekt-napra.A Zöld óvoda munkaközösség szabadtéri elfoglaltságokkal, kirándulással, faültetéssel készült ezen tavaszi környezetvédelmi jeles nap eseményére, ebbe azonban az időjárás sajnos beleszólt. Az elmaradt programokat azonban reményeink szerint a jövő héttől már meg tudjuk valósítani.

Néhány téma a csoportokban történt tevékenységek közül:

-Beszélgettünk a Földről, a bolygó életéről, a szükséges életfeltételekről

-Mi veszélyezteti a Földet?

-Mi a környezetszennyeződés?

-Környezeti problémák: levegőszennyezés stb,

-Mit tehetünk a környezetünkért?

-Hol lakunk? A föld és égi testvérei.

-A szelektív hulladékgyűjtés 

Készítettünk plakátokat, kitűzőket, ültettünk növényeket, csíra növényeket kóstoltunk stb.

A természet- és környezetvédelem nagyon fontos nevelési területünk, hogy ez valóban napi gyakorlat legyen, az ilyen napoknak is jelentős szerepük van

 Zárásul hadd idézzem dr. Szent Györgyi Albert szavait:

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel…”

Papp Lászlóné
óvodapedagógus

 

 

 

ápr 18

Húsvéti készülődés

 

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a jeles napokról való megemlékezésre, a néphagyományok ápolására. A tavasz beköszönte többnél-több lehetőséget rejteget magában:  a kerti munkálatok, a népi jóslások, időjáráshoz kapcsolódó hiedelmek, a nemzeti ünnepről való megemlékezés, és még sorolhatnám, mennyi mindennel ismerkednek a gyerekek ezekben a hetekben. A legfontosabb számukra mégis a húsvéti ünnepi hangolódás, nyuszi-várás izgalmas napjai.

Süni csoportunkban ez alkalommal egy „baromfiudvarral” örvendeztettük meg a gyerekeket, amit plüss állatokkal népesítettünk be. Ezekkel a gyerekek saját fantáziájuk szerint játszhattak, vagy éppen csoportosítottuk, számlálgattuk a tyúkocskákat, kacsákat. A húsvét alkalmával elsajátított dalokat gyakran énekelgettük, így a gyerekeknek hamar a fülükbe szállt a dallam. Megismerkedtünk az aktuális népszokásokkal, tojások berzselésének módjával ismerkedhettek meg a gyerekek. Ezen kívül más- más módon mintáztunk tojásokat, tyúkocskát, és persze nyuszit. Ültettünk búzát, amit aztán hazavitt minden kisgyerek, hogy az ünnepi asztalukat díszíthessék vele. Természetesen a fiúk locsolóverssel, lányok köszönőverssel is készültek, amit titokban, egymás tudta nélkül sajátítottak el a gyerekek. Az ünnepvárás hangulatát nyuszi-kereső kalandtúra fokozta, melyet a rossz idő miatt a tornateremben tudtunk megvalósítani. A játékos feladatokat nagy örömmel teljesítették apróságaink. Mikor végre elérkezett a várva-várt nap, mindenki ünnepi ruhában érkezett az óvodába, rövid játékidő után elfogyasztottuk a finom kalácsot, sonkát.

Jeles napok alkalmával mindig közösen, szépen terített asztalnál falatozunk. Az ünnepi reggeli meghittségét gyertyafénnyel, tavaszi zenével fűszereztük. Tízórai után felelevenítettük az ismert nyuszi-dalokat, verseket, majd indulhatott az izgalmas ajándék – keresgélés. Nagy lelkesedéssel rohamoztuk meg az udvart, minden bokor alá bekukucskáltunk, míg végre megleltük a helyet, ahol az ajándékok lapultak. Örömmel ölelték magukhoz a szebbnél- szebb játékokat a gyerekek, és hogy a nyuszi lássa, milyen hálásak az ajándékokért, elénekelték a kedvenc húsvéti dalocskánkat. Miután mindenki kigyönyörködte magát a meglepetésben, a fiúk tarisznyájukkal vállukon, kölnivel kezükben felkerekedtek, hogy meglocsolják az óvoda lányait.

Persze először a saját csoportunkban kezdődött a móka, majd körbejárták a többi csoportot is, a lányok a locsolásért cserébe kis cukorkákat, csokit ajándékoztak a fiúknak. Huncut mosollyal mondták a köszönőverset. Azt hiszem, aznap mindenki nagy élményekkel lett gazdagabb, és egy leányka sem fog elhervadni jövő Húsvétig.                                            

 Takács Zsuzsanna

ápr 13

(Nincs cím)

ápr 10

Tavaszi hangverseny

2017. április 5-én a helyi Zeneiskola növendékei és tanáraik látogattak el óvodánkba, hogy egy tavaszi hangversennyel szerezzenek örömet nekünk. Hagyománnyá vált, hogy évente két alkalommal eljönnek hozzánk és  bemutatják hangszereiket, tudásukat.
Monostori István igazgató úr a zeneművek megszólaltatása előtt pár szóval bemutatta a hangszereket, elmondta, hogy melyik tartozik a fúvósok, melyik a vonósok és melyik a billentyűs hangszerek csoportjába. Az óvodások érdeklődve figyelték a különféle hangszereken előadott műveket, az ismert dallamokat dúdolták. Az előadók bátrak és ügyesek voltak, mi pedig érdeklődve hallgattuk a szebbnél szebb darabokat. A fellépők között volt egy óvodás kislányunk, Nagy Zselyke, aki nagyon szépen furulyázott. Tangóharmonikával sokan nem találkoztak eddig, most ezt is megismerhették a gyerekek. A tanárok közreműködésével egy szerenádot  hallhattunk, melyben egyszerre több hangszer szólalt meg kedves dallamot játszva. Az óvodában a mindennapokban mi is sokat éneklünk, zenélünk, a zene szeretetére neveljük a gyerekeket és reméljük a későbbiekben sok óvodásunkkal találkozunk majd előadóként a hangversenyeken. Minden fellépőnek köszönjük a szép perceket, mellyel igazi tavaszt varázsoltak lelkünkbe.
” Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban.
  És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”    / Babits Mihály/
Szántó Ferencné
óvodapedagógus

 

ápr 03

(Nincs cím)

2017. március 31-én került sor óvodánk tavaszi galéria megnyitójára, melyet a Cirmi csoportosok rendeztek. A gyermekek kedves tavaszt csalogató, köszöntő versekből, dalokból, és egy táncból álló kis műsorral köszöntötték a galéria vendégeit. Ebben az évben nem csak óvodánk csoportjaiba járó gyermekek vettek részt a megnyitón, hanem a leendő kisóvodások is a szüleikkel együtt. Nagy érdeklődéssel figyelték a Cirmi csoport köszöntő műsorát.
Meghívott vendégünk, Kranabetné Major Katalin, sümegprágai alkotó volt, aki gyönyörű olajfestményeit hozta el óvodánkba. Kati néni szabadidejében, már hosszú ideje foglalkozik festéssel, képeit több kiállításon is megmutatta az érdeklődőknek. Alkotásaiban megtalálhatóak a tájképek, portrék stb. A gyermekek érdeklődve hallgatták, mikor beszélt egy kicsit a munkásságáról.
Kati néni munkái mellett, óvodánk csoportjainak tavaszhoz kapcsolódó alkotásai is megtekinthetőek voltak a galériánkban. Minden csoportunk változatos technikák alkalmazásával készítette a kiállított munkákat, alkotásokat, melyeket a megnyitó végén mindenki megtekinthetett.
Gersits Anita
óvodapedagógus

ápr 03

Óvodába Hívogató

Intézményünkben több éve visszatérő eseményként működik az úgynevezett „Óvodába Hívogató”. Nevében is ott cseng a rendezvény lényege, hogy a leendő óvodásainknak /két-három éves/ és szüleiknek megmutassuk intézményünk működését, az óvoda arculatát, jól működő eseményeinket, rendezvényeinket, lehetőségeinket. Ebben a nevelési évben a helyi nevelési programunkban is szereplő” tavaszi galéria” megnyitójával kapcsoltuk össze óvodánk bemutatását. Intézményünk Cirmi csoportja adott kis tavaszi műsort, majd a galériába meghívott vendégünk, Kranabetné Major Katalin tavaszi témájú olajfestményeit tekinthették meg a kicsik szüleikkel, valamint az óvoda dolgozói és gyermekei. Ezt követően, óvodavezetőnk Hujber Jánosné tájékoztatta a leendő óvodás szülőket az intézmény Pedagógiai programjáról, Működési rendjéről, a beíratás időpontjáról és még számos hasznos tudnivalóról. A kicsik kipróbálhatták a tornaterem sport- és fejlesztőeszközeit, betekinthettek a csoportszobákba. A program befejezéseként birtokukba vehették az intézmény udvarát és az óvoda udvarán elhelyezett játékokat.
Végh Istvánné
óvodapedagógus

ápr 03

Lovagi torna az óvodásokért

Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílt arra, hogy óvodásaink és szüleik kedvezményes áron megtekinthessék a lovagi tornát az óvoda Szülői Szervezete szervezésében és a Papp család támogatásával. A kisgyerekek nagy örömmel és érdeklődéssel várták ezt az alkalmat. Most tavasszal, március 22-én délután került megrendezésre, mely még több látogatót vonzott, mint korábban, sőt többen még vidékről is érkeztek. A jelentős bevételt az óvodai csoportok kreatív ötleteinek megvalósítására ajánlották fel a Szülői Szervezet tagjai, kiknek óvodásaink és dolgozóink nevében ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni a lehetőségért és a támogatásért.
Kizmusné Kulcsár Gyöngyi
óvodapedagógus

Már 27

VÍZ VILÁGNAPJA AZ ÓVODÁBAN

Az ENSZ közgyűlése 1994 óta március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, így óvodánkban is minden évben megemlékezünk erről a természeti kincsről. Óvodánk minden csoportjában a gyerekek egy egész héten át ismerkedhettek a víz hasznosításának lehetőségével, a takarékos víz felhasználásról, a víz fontosságáról és védelméről.

Elsődleges feladatunk volt, a gyermekek figyelmét felhívni a víz védelmére. Ehhez minden csoportban változatos, és érdekes tevékenységet biztosítottak az óvodapedagógusok. Könyveket, képeket nézegetve csodálhattuk meg a Földön előforduló vizeket, azok élővilágát. Meséinket, verseinket, játékainkat, barkácsolásainkat a vízhez kapcsolódó tartalommal töltöttük meg. A játékokkal, kísérletekkel próbáltuk meg érzékeltetni azt, hogy a víz minden területen nélkülözhetetlen. Igyekeztünk, hogy a gyermekek életkorúknak megfelelően minél több tapasztalatot szerezzenek a vízzel kapcsolatban. Minden kisgyermek ruházatában megjelent a kék szín, ami szimbolizálta a víz jelentőségét.

A Zöld Munkaközösség tagjai az óvoda galériáját varázsolták vizes élőhellyé, /tóval, vízeséssel/. Ide kerültek a gyermekek által készített halak, békák, hajók, stb. Az élményt még fokozta a CD lejátszóról szóló madárcsicsergés, vízcsobogás, esőkopogás, stb.. A gyerekek örömmel vették birtokukba a hangulatos helyet, ahol egyes csoportok verseket, meséket is hallgathattak.

Az elmúlt hét folyamán a gyerekek sok-sok ismerthez, élményhez juthattak a víz témakörével kapcsolatban.

Lentsné Gáspár Hajnalka

óvodapedagógus

 

 

 

 

 

 

 

Már 23

Óvodába hívogató